Element data:Begripsrelatie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Het element <data:Begripsrelatie> beschrijft de relatie van één begrip in de regeltekst tot anderzijds een begrip in een centraal beschikbaar gestelde catalogus / ontologie / waardelijst .

Informatie

Een Begripsrelatie wordt met drie verplichte elementen gekarakteriseerd:

  • Het begrip uit de Begrippenlijst in de tekst wordt aangehaald met de waarde van het attribuut @@wId.
  • <catalogusEndPoint> bevat de URL verwijzing naar het begrip in een catalogus
  • <mappingRelation> typeert het karakter van de relatie tussen het begrip in de regeling en in de catalogus

Voorbeeld

<Begripsrelatie xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/">
  <wId>gm9999_1__art_1__list_1__item_1</wId>
  <catalogusEndPoint>http://regelgeving.omgevingswet.overheid.nl/regelgeving/id/concept/VuurwerkVanCategorieF3</catalogusEndPoint>
  <mappingRelation>closeMatch</mappingRelation>
</Begripsrelatie>

Zie ook de documentatie over Begripsrelaties

Informatiemodel Begripsrelatie (entiteit)
Verwijzingen tekst:Begrip
Diagram
Element data:wIdElement data:catalogusEndPointElement data:mappingRelation
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:catalogusEndPoint, Element data:mappingRelation, Element data:wId
Beperkingen
STOP1040

De wId voor een Begripsrelatie naar een tekst:Begrip in regelingtekst moet ook in die tekst voorkomen.

STOP1041

Elke combinatie van data:wId en data:catalogusEndPoint binnen de module Begripsrelaties moet uniek zijn.