Element data:Basisversie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Een basisversie is de versie waarop een gewijzigde versie van een instrument/regeling is gebaseerd.

Informatie

Een basisversie verwijst naar de vorig succesvol uitgewisselde consolidatie-informatie van een regeling/informatieobject. Als de consolidatie-informatie over tegelijk in werking tredende doelen gaat kunnen er meerdere basisversies zijn.

Een basisversie wordt geïdentificeerd door:

  1. het doel van de branch waarvan de versie als uitgangspunt voor de versie van deze branch heeft gediend.
  2. de gemaaktOp-datum/tijd waarop de verschillende modules van de basisversie voor het laatst zijn uitgewisseld.

Voorbeeld

Zie gemaaktOpBasisVan

Informatiemodel
Diagram
Element data:doelElement data:gemaaktOp
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:doel, Element data:gemaaktOp
Beperkingen
STOP2067

Het doel van de Basisversie MOET bestaan. (En bij aanlevering aan de LVBB, al bekend zijn bij de LVBB)