Consolidatie

Consolidatie is het proces dat op basis van besluiten de geldende regelgeving beschrijft zodat het beschikbaar gesteld kan worden. STOP maakt het mogelijk om dit proces vergaand te automatiseren. In deze sectie wordt ingegaan op de onderdelen van de standaard die nodig zijn om de geautomatiseerde consolidatie te ondersteunen.

Versiebeheer voor regelgeving

Uitwerking van de principes van de geautomatiseerde consolidatie in STOP. Het benodigde versiebeheer speelt een rol bij alle uitwisselingen in de keten.

Versiebeheer bij het bevoegd gezag

Een beschrijving van de kernfunctionaliteit van het consolidatieproces en van versiebeheer dat de software van het bevoegd gezag zou moeten implementeren als de software een groot deel van het consolidatieproces automatiseert.

Verwerking van versiebeheer-informatie

Beschrijving van de verwerking van de consolidatie-informatie en het afleiden van actuele toestanden (door de LVBB). Het overzicht van de actuele toestanden is bedoeld om (de software van) het bevoegd gezag te informeren over de resulaten van de geautomatiseerde consolidatie en om aan te geven welke consolidatieprocessen nog niet afgerond zijn.