Element cons:soortWork

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/consolidatie/
Informatie

Voorbeeld

Een geconsolideerde regeling heeft <cons:soorWork>/join/id/stop/work_006</cons:soortWork>

Een geconsolideerd informatieobject heeft <cons:soorWork>/join/id/stop/work_005</cons:soortWork>

Informatiemodel
Diagram
Simple Type cons:dtWaardeRef
Type Simple Type cons:dtWaardeRef
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door
Beperkingen
STOP2060

STOP elementen van het type *:dtWaardeRef moeten waarden uit de correcte waardelijst gebruiken.