Bedrijfsregels: STOP 3100 - 3199

Code Ernst Beschrijving van de regel Geldt voor module(s)
Tekst van de melding
Verwijzing naar relevante documentatie
STOP3100waarschuwing

De FeatureTypeStyle MAG GEEN se:Name bevatten.

se:FeatureTypeStyle
De FeatureTypeStyle bevat een Name <var naam="ID"/>, deze informatie wordt genegeerd.
Betrokken elementen: se:FeatureTypeStyle.
Zie ook Name (eigenschap van FeatureTypeStyle), FeatureTypeStyle (entiteit).
STOP3101waarschuwing

De FeatureTypeStyle MAG GEEN se:Description bevatten.

se:FeatureTypeStyle
De FeatureTypeStyle bevat een Description "<var naam="ID"/>", deze informatie wordt genegeerd.
Betrokken elementen: se:FeatureTypeStyle.
Zie ook Description (eigenschap van FeatureTypeStyle), FeatureTypeStyle (entiteit).
STOP3102fout

De waarde voor FeatureTypeName moet de waarde Locatie (met eventueel de correcte namespace-prefix) hebben.

se:FeatureTypeStyle
De FeatureTypeStyle:FeatureTypeName is <var naam="ID"/>, dit moet Locatie zijn. Wijzig de FeatureTypeName in Locatie (evt. met een namespace prefix voor https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/).
Betrokken elementen: se:FeatureTypeName.
Zie ook FeatureTypeName (eigenschap van FeatureTypeStyle), FeatureTypeStyle (entiteit).
STOP3103fout

FeatureTypeStyle:SemanticTypeIdentifier MOET zijn

 • geo:geometrie,
 • geo:groepID,
 • geo:kwalitatieveNormwaarde of
 • geo:kwantitatieveNormwaarde

(evt. met een andere namespace prefix voor https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/).

se:FeatureTypeStyle
De FeatureTypeStyle:SemanticTypeIdentifier is <var naam="ID"/>, dit moet geo:geometrie, geo:groepID, geo:kwalitatieveNormwaarde of geo:kwantitatieveNormwaarde zijn (evt. met een andere namespace prefix voor https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/). Wijzig de SemanticTypeIdentifier.
Betrokken elementen: se:SemanticTypeIdentifier.
Zie ook SemanticTypeIdentifier (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit).
STOP3114fout

Als Rule een Filter bevat dan MOET de SemanticTypeIdentifier zijn

 • geo:groepID,
 • geo:kwalitatieveNormwaarde of
 • geo:kwantitatieveNormwaarde

(evt. met een andere namespace prefix voor https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/).

se:FeatureTypeStyle
Rule heeft een Filter terwijl de SemanticTypeIdentifier <var naam="ID"/> is. Verwijder het Filter, of wijzig de SemanticTypeIdentifier in geo:groepID, geo:kwalitatieveNormwaarde of geo:kwantitatieveNormwaarde zijn (evt. met een andere namespace prefix voor https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/).
Betrokken elementen: se:SemanticTypeIdentifier.
Zie ook Filter (voor GIO deel) (entiteit), Filter (voor kwalitatieve normwaarde) (entiteit), Filter (voor kwantitatieve normwaarde) (entiteit), SemanticTypeIdentifier (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit).
STOP3115fout

PropertyName MOET overeenkomen met de SemanticTypeIdentifier (zonder namepace prefix).

se:FeatureTypeStyle
PropertyName is <var naam="ID"/>, dit moet overeenkomen met de SemanticTypeIdentifier <var naam="ID2"/> (zonder namepace prefix). Corrigeer de PropertyName van het filter of pas de SemanticTypeIdentifier aan.
Betrokken elementen: ogc:PropertyName, ogc:PropertyName.
Zie ook Filter (voor GIO deel) (entiteit), Filter (voor kwalitatieve normwaarde) (entiteit), Filter (voor kwantitatieve normwaarde) (entiteit), SemanticTypeIdentifier (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit).
STOP3118fout

Als Rule:Filter:PropertyIsBetween, PropertyIsNotEqualTo, PropertyIsLessThan, PropertyIsGreaterThan, PropertyIsLessThanOrEqualTo of PropertyIsGreaterThanOrEqualTo is, dan MOET de SemanticTypeIdentifier gelijk zijn aan geo:kwantitatieveNormwaarde

(evt. met een andere namespace prefix voor https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/).

se:FeatureTypeStyle
De SemanticTypeIdentifier is <var naam="ID"/>. De operator in Rule:Filter is alleen toegestaan bij SemanticTypeIdentifier geo:kwantitatieveNormwaarde (evt. met een andere namespace prefix voor https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/). Corrigeer de operator of pas de SemanticTypeIdentifier aan.
Betrokken elementen: se:SemanticTypeIdentifier.
Zie ook Filter (voor kwantitatieve normwaarde) (entiteit), SemanticTypeIdentifier (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit).
STOP3120fout

Als Rule:Filter:And is, dan MOETEN de operanden PropertyIsLessThan en PropertyIsGreaterThanOrEqualTo bevatten.

se:FeatureTypeStyle
In Rule met Rule:Name <var naam="ID"/> is de operator in Rule:Filter AND, maar de operanden zijn niet PropertyIsLessThan en PropertyIsGreaterThanOrEqualTo. Corrigeer de And expressie in het filter.
Betrokken elementen: ogc:And.
Zie ook Filter (voor kwantitatieve normwaarde) (entiteit), SemanticTypeIdentifier (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit).
STOP3126fout

De Description:Title MAG NIET leeg zijn

(dit is de legenda-regel).

se:FeatureTypeStyle
In Rule met Rule:Name <var naam="ID"/> is de Description:Title leeg, deze moet een tekst bevatten die in de legenda getoond kan worden. Voeg de legenda tekst toe aan de Description:Title.
Betrokken elementen: se:Description.
Zie ook Rule (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit).
STOP3135fout

De PointSymbolizer:Graphic:Mark:Fill MAG GEEN se:GraphicFill bevatten

se:FeatureTypeStyle
De PointSymbolizer van Rule:Name <var naam="ID"/> heeft een Mark:Fill:GraphicFill, dit is niet toegestaan. Gebruik SvgParameter.
Betrokken elementen: se:Fill.
Zie ook PointSymbolizer (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit).
STOP3139fout

Het "name" attribute van de Stroke:SvgParameter MOET zijn

 • stroke,
 • stroke-width,
 • stroke-dasharray,
 • stroke-linecap,
 • stroke-opacity, of
 • stroke-linejoin.
se:FeatureTypeStyle
Een Stroke:SvgParameter met een ongeldig name attribute <var naam="ID"/>. Maak hier een valide name attribute van.
Betrokken elementen: se:SvgParameter.
Zie ook PointSymbolizer (entiteit), LineSymbolizer (entiteit), PolygonSymbolizer (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit).
STOP3140fout

SvgParameter met "name" attribute "stroke" MOET aan de reguliere expressie ^#[0-9a-f]{6}$ voldoen.

(string van 7 karakters, met als eerste karakters een # en de volgende zes karakters een hexadecimale waarde.)

se:FeatureTypeStyle
SvgParameter name="stroke" waarde:<var naam="ID"/>, is ongeldig. Vul deze met een valide hexadecimale waarde.
Betrokken elementen: se:SvgParameter.
Zie ook PointSymbolizer (entiteit), LineSymbolizer (entiteit), PolygonSymbolizer (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit).
STOP3141fout

SvgParameter met "name" attribute "stroke-width" MOET aan de reguliere expressie ^[0-9]+(.[0-9])?[0-9]?$ voldoen.

(positief getal met 0, 1 of 2 decimalen)

se:FeatureTypeStyle
SvgParameter name="stroke-width" waarde: <var naam="ID"/>, is ongeldig. Vul deze met een positief getal met 0,1 of 2 decimalen.
Betrokken elementen: se:SvgParameter.
Zie ook PointSymbolizer (entiteit), LineSymbolizer (entiteit), PolygonSymbolizer (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit).
STOP3142fout

SvgParameter met "name" attribute "stroke-width" MOET aan de reguliere expressie ^([0-9]+ ?)*$ voldoen.

(string met één of meer positief gehele getal gescheiden door een spatie)

se:FeatureTypeStyle
SvgParameter name="stroke-dasharray" waarde: <var naam="ID"/>, is ongeldig. Vul deze met setjes van 2 positief gehele getallen gescheiden door spaties.
Betrokken elementen: se:SvgParameter.
Zie ook PointSymbolizer (entiteit), LineSymbolizer (entiteit), PolygonSymbolizer (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit).
STOP3143fout

SvgParameter met "name" attribute "stroke-linecap" MOET "butt" bevatten.

se:FeatureTypeStyle
SvgParameter name="stroke-linecap" waarde: <var naam="ID"/>, is ongeldig. Wijzig deze in "butt".
Betrokken elementen: se:SvgParameter.
Zie ook PointSymbolizer (entiteit), LineSymbolizer (entiteit), PolygonSymbolizer (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit).
STOP3144fout

SvgParameter met met name attribute "stroke-opacity" MOET aan de reguliere expressie ^0((.[0-9])?[0-9]?)|1((.0)?0?)$ voldoen.

(string met een positief decimaal getal tussen 0.0 en 1.0 (beide inclusief) met 0,1 of 2 decimalen)

se:FeatureTypeStyle
SvgParameter name="stroke-opacity" waarde: <var naam="ID"/>, is ongeldig. Wijzig deze in een decimaal positief getal tussen 0 en 1 (beide inclusief) met 0,1 of 2 decimalen.
Betrokken elementen: se:SvgParameter.
Zie ook PointSymbolizer (entiteit), LineSymbolizer (entiteit), PolygonSymbolizer (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit).
STOP3145fout

SvgParameter met "name" attribute "stroke-linejoin" MOET "round" bevatten.

se:FeatureTypeStyle
SvgParameter name="stroke-linejoin" waarde: <var naam="ID"/>, is ongeldig. Wijzig deze in "round".
Betrokken elementen: se:SvgParameter.
Zie ook PointSymbolizer (entiteit), LineSymbolizer (entiteit), PolygonSymbolizer (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit).
STOP3146fout

Het "name" attribute van de Fill:SvgParameter MOET fill of fill-opacity zijn.

se:FeatureTypeStyle
Een Fill:SvgParameter met een ongeldig name attribute <var naam="ID"/>. Maak hier een valide name-attribute van.
Betrokken elementen: se:SvgParameter.
Zie ook PointSymbolizer (entiteit), PolygonSymbolizer (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit).
STOP3147fout

SvgParameter met "name" attribute "fill" MOET aan de reguliere expressie ^#[0-9a-f]{6}$ voldoen.

(string van 7 karakters, met als eerste karakters een # en de volgende zes karakters een hexadecimale waarde.)

se:FeatureTypeStyle
SvgParameter name="fill" waarde: <var naam="ID"/>, is ongeldig. Vul deze met een valide hexadecimale waarde.
Betrokken elementen: se:SvgParameter.
Zie ook PointSymbolizer (entiteit), PolygonSymbolizer (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit).
STOP3148fout

SvgParameter met met name attribute "fill-opacity" MOET aan de reguliere expressie ^0((.[0-9])?[0-9]?)|1((.0)?0?)$ voldoen.

(string met een positief decimaal getal tussen 0 en 1 (beide inclusief) met 0,1 of 2 decimalen)

se:FeatureTypeStyle
SvgParameter name="fill-opacity" waarde: <var naam="ID"/>, is ongeldig. Wijzig deze in een decimaal positief getal tussen 0 en 1 (beide inclusief) met 0,1 of 2 decimalen.
Betrokken elementen: se:SvgParameter.
Zie ook PointSymbolizer (entiteit), PolygonSymbolizer (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit).
STOP3157fout

De PointSymbolizer:Graphic:Mark:WellKnownName MOET zijn:

 • cross (of cross_fill),
 • square,
 • circle,
 • star of
 • triangle
se:FeatureTypeStyle
De Mark:WellKnownName <var naam="ID"/> is niet toegestaan. Maak hier cross(of cross_fill), square, circle, star of triangle van.
Betrokken elementen: se:WellKnownName.
Zie ook PointSymbolizer (entiteit), LineSymbolizer (entiteit), PolygonSymbolizer (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit).
STOP3163fout

De Graphic:Size MOET aan de reguliere expressie ^[0-9]+$ voldoen.

(een positief geheel getal)

se:FeatureTypeStyle
De (Point/Polygon)symbolizer met se:Name <var naam="ID"/> heeft een ongeldige Graphic:Size <var naam="ID2"/>. Wijzig deze in een geheel positief getal.
Betrokken elementen: se:Size.
Zie ook PointSymbolizer (entiteit), PolygonSymbolizer (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit).
STOP3170fout

Als de PolygonSymbolizer:Fill een GraphicFill:Graphic bevat, DAN MOET deze alleen se:ExternalGraphic bevatten.

se:FeatureTypeStyle
De PolygonSymbolizer:Fill:GraphicFill:Graphic met Name <var naam="ID"/> bevat geen se:ExternalGraphic of ook een se:Mark, dit is wel vereist. Voeg een se:ExternalGraphic element toe.
Betrokken elementen: se:Graphic.
Zie ook PolygonSymbolizer (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit).
STOP3173fout

Een PolygonSymbolizer:Fill:GraphicFill:Graphic:ExternalGraphic:InlineContent met attribute encoding="base64" MOET aan de reguliere expressie ^[A-Z0-9a-z/+ =]*$ voldoen.

(hoofd- en kleine letters, cijfers, plus-teken, /-teken)

se:FeatureTypeStyle
De PolygonSymbolizer:Fill:GraphicFill:Graphic:ExternalGraphic:InlineContent van Rule:Name <var naam="ID"/> bevat ongeldige tekens <var naam="ID2"/>. Wijzig dit. Een base64 encodig mag alleen bestaan uit: hoofd- en kleine letters, cijfers, spaties, plus-teken, /-teken en =-teken.
Betrokken elementen: se:InlineContent.
Zie ook PolygonSymbolizer (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit).
STOP3174fout

ExternalGraphic:Format MOET de waarde image/png hebben.

se:FeatureTypeStyle
De ExternalGraphic:Format van (Polygon)symbolizer:Name <var naam="ID"/> heeft een ongeldig Format <var naam="ID2"/>. Wijzig deze in image/png
Betrokken elementen: se:Format.
Zie ook PolygonSymbolizer (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit).
STOP3175fout

De module se:FeatureTypeStyle(symbolisatie) MAG ALLEEN bij een Geo-informatieobject(GIO) aangeleverd worden.

data:InformatieObjectMetadata, se:FeatureTypeStyle
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: se:FeatureTypeStyle.
Zie ook se:FeatureTypeStyle, data:formaatInformatieobject.
STOP3176fout

FeatureTypeStyle MOET FeatureTypeName èn SemanticTypeIdentifier èn een of meer Rule's bevatten OF leeg zijn.

se:FeatureTypeStyle
FeatureTypeStyle heeft child-elementen: <var naam="childnames"/>. Dit is niet correct. FeatureTypeStyle moet FeatureTypeName èn SemanticTypeIdentifier èn een of meer Rule's bevatten OF leeg zijn. Maak de FeatureTypeStyle compleet of verwijder alle child-elementen binnen FeatureTypeStyle.
Betrokken elementen: se:FeatureTypeStyle.
Zie ook se:FeatureTypeStyle, FeatureTypeStyle (entiteit).
STOP3177fout

De PointSymbolizer mag geen ExternalGraphic bevatten.

se:FeatureTypeStyle
De PointSymbolizer:Name <var naam="ID"/> bevat het element se:ExternalGraphic, dit is niet toegestaan. Pas de PointSymbolizer aan, gebruik se:PointSymbolizer/se:Graphic/se:Mark/se:WellKnownName.
Betrokken elementen: se:PointSymbolizer.
Zie ook PointSymbolizer (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit).
STOP3178fout

De PointSymbolizer moet een Fill bevatten.

se:FeatureTypeStyle
De PointSymbolizer:Name <var naam="ID"/> bevat geen se:Fill, dit is niet toegestaan. Pas de PointSymbolizer aan.
Betrokken elementen: se:PointSymbolizer.
Zie ook PointSymbolizer (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit).
STOP3179fout

De PointSymbolizer moet een Stroke bevatten.

se:FeatureTypeStyle
De PointSymbolizer:Name <var naam="ID"/> bevat geen se:Stroke, dit is niet toegestaan. Pas de PointSymbolizer aan.
Betrokken elementen: se:PointSymbolizer.
Zie ook PointSymbolizer (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit).
STOP3180fout

Als SemanticTypeIdentifier gelijk is aan geo:groepID, geo:kwalitatieveNormwaarde of geo:kwantitatieveNormwaarde dan moet de Rule een Filter bevatten.

(evt. met een andere namespace prefix voor https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/).

se:FeatureTypeStyle
Rule <var naam="ID2"/> heeft geen Filter terwijl de SemanticTypeIdentifier <var naam="ID"/> is. Voeg een Filter toe of wijzig de SemanticTypeIdentifier in geo:geometrie (evt. met een andere namespace prefix voor https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/).
Betrokken elementen: se:Rule.
Zie ook Filter (voor GIO deel) (entiteit), Filter (voor kwalitatieve normwaarde) (entiteit), Filter (voor kwantitatieve normwaarde) (entiteit), SemanticTypeIdentifier (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit).