Bedrijfsregels: STOP 2000 - 2099

Code Ernst Beschrijving van de regel Geldt voor module(s)
Tekst van de melding
Verwijzing naar relevante documentatie
STOP2001fout

Een ontwerpbesluit treedt niet in werking en kent geen geldigheid.

data:BesluitMetadata, data:ConsolidatieInformatie
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:BesluitMetadata.
Zie ook data:soortProcedure, tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, data:Tijdstempels.
STOP2002fout

Als FRBRWork begint met '/akn/nl/bill/' dan moet het soortwork '/join/id/stop/work_003' (generiek besluit) zijn.

data:ExpressionIdentificatie
FRBRWork '<var naam="Work-ID"/>' begint met '/akn/nl/bill/' maar soortwork'<var naam="soortWork"/>' is niet gelijk aan '/join/id/stop/work_003'(besluit).
Betrokken elementen: data:FRBRWork, data:soortWork.
STOP2003fout

Als FRBRWork begint met '/akn/nl/act/' dan moet het soortwork een van de volgende zijn:

 • '/join/id/stop/work_019' (regeling)
 • '/join/id/stop/work_006' (geconsolideerde regeling)
 • '/join/id/stop/work_021' (tijdelijk regelingdeel)
 • '/join/id/stop/work_019' (consolidatie van tijdelijk regelingdeel)
data:ExpressionIdentificatie
FRBRWork '<var naam="Work-ID"/>' begint met '/akn/nl/act/' maar soortwork <var naam="soortWork"/>' is niet gelijk aan '/join/id/stop/work_019'(regeling), '/join/id/stop/work_006'(geconsolideerde regeling), '/join/id/stop/work_021'(tijdelijk regelingdeel) of '/join/id/stop/work_019'(consolidatie van tijdelijk regelingdeel).
Betrokken elementen: data:soortWork.
Zie ook data:FRBRWork.
STOP2004fout

De identificatie van een tijdelijk regelingdeel (data:ExpressionIdentificatie bevat data:isTijdelijkDeelVan) MOET als soortWork '/join/id/stop/work_021' (tijdelijk regelingdeel) hebben.

data:ExpressionIdentificatie
De ExpressionIdentificatie bevat data:isTijdelijkDeelVan, maar data:soortWork('<var naam="soortWork"/>') is niet gelijk aan '/join/id/stop/work_021'(tijdelijk regelingdeel). Pas soortWork aan.
Betrokken elementen: data:soortWork.
Zie ook data:ExpressionIdentificatie, data:isTijdelijkDeelVan.
STOP2006fout

Elke data:wId (tekst) of JOIN-id (informatieobject) waar in een tekst:ArtikelgewijzeToelichting toelichting op wordt gegeven én die wordt genoemd in de data:Toelichtingsrelatie MOET voorkomen in de juridische tekst van de regeling of het besluit, of moet als IO bij het besluit horen (dus voorkomen in de BesluitMetadata, ook na een rectificatie).

data:BesluitMetadata, data:RectificatieMetadata, data:Toelichtingsrelaties, tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:Toelichtingsrelatie, data:wId.
Zie ook data:wId, data:BesluitMetadata, data:informatieobjectRef, tekst:ArtikelgewijzeToelichting.
STOP2009fout

De data:wId waar een data:Toelichtingsrelatie naar verwijst, MOET voorkomen in de tekst:ArtikelgewijzeToelichting bij de regeling of het besluit.

data:Toelichtingsrelaties, tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:Toelichtingsrelatie, data:wId.
Zie ook data:wId, tekst:ArtikelgewijzeToelichting.
STOP2011fout

De ConsolidatieInformatie van een Informatieobject verwijst naar de plaats in de regelingtekst waar die versie, juridisch gezien, ontstaat (tekst:ExtIORef).

data:ConsolidatieInformatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:BeoogdInformatieobject, data:eId.
Zie ook tekst:ExtIoRef.
STOP2019fout

De ConsolidatieInformatie van een BeoogdeRegeling MOET verwijzen naar de plaats waar in de juridische tekst staat dat deze nieuwe versie, juridisch gezien, ontstaat.

 1. In het klassieke model is dit binnen tekst:RegelingKlassiek, maar niet binnen tekst:wijzigArtikel of tekst:RegelingKlassiek zelf.
 2. In het compacte model is dit binnen tekst:Artikel van tekst:Lichaam van tekst:BesluitCompact(Besluit) of tekst:BesluitMutatie(Rectificatie).
data:ConsolidatieInformatie, tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Rectificatie
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:ConsolidatieInformatie.
Zie ook data:BeoogdeRegeling, tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitMutatie, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingMutatie.
STOP2020fout

Een Tijdstempel in de Consolidatieinformatie MOET met de eId verwijzen naar de plaats waar in de juridische tekst de tijdstempel, juridisch gezien, ontstaat.

 • In het klassieke model is dit in een tekst:Artikel of een tekst:InwerkingtredingArtikel.
 • In het compacte model is dit binnen een tekst:Artikel van tekst:Lichaam van tekst:BesluitCompact (Besluit) of tekst:BesluitMutatie(Rectificatie).
data:ConsolidatieInformatie, tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Rectificatie
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:Tijdstempel.
Zie ook tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitMutatie, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingMutatie.
STOP2021fout

Een Intrekking van een Regeling in de Consolidatieinformatie MOET verwijzen naar de plaats waar in de juridische tekst de Regeling, juridisch gezien, wordt ingetrokken.

 • In het klassieke model is dit binnen een tekst:Artikel
 • In het compacte model is dit binnen een tekst:Artikel van tekst:Lichaam van tekst:BesluitCompact(besluit) of tekst:BesluitMutatie(rectificatie).
data:ConsolidatieInformatie, tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Rectificatie
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:Intrekking.
Zie ook tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitMutatie, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingMutatie.
STOP2022fout

De ConsolidatieInformatie van een ingetrokken Informatieobject verwijst (indien mogelijk) naar de plaats in de regelingtekst waar die versie, juridisch gezien, ophoudt te bestaan (wijzigen of verwijderen van tekst:ExtIoRef).

data:ConsolidatieInformatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:Intrekking, data:eId.
Zie ook data:eId, tekst:RegelingMutatie, tekst:ExtIoRef.
STOP2023fout

Elk consolideerbaar informatieobject MOET een geboorteregeling hebben.

data:InformatieObjectMetadata, data:InformatieObjectVersieMetadata
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:heeftGeboorteregeling.
Zie ook data:publicatieinstructie.
STOP2024fout

Als FRBRWork begint met '/join/id/' dan moet het soortwork een van de volgende zijn:

 1. '/join/id/stop/work_010' (informatieobject)
 2. '/join/id/stop/work_005' (geconsolideerd informatieobject)
data:ExpressionIdentificatie
FRBRWork '<var naam="Work-ID"/>' begint met '/join/id' maar soortwork <var naam="soortWork"/>' is niet gelijk aan '/join/id/stop/work_010'(informatieobject) of '/join/id/stop/work_005'(geconsolideerd informatieobject).
Betrokken elementen: data:soortWork.
Zie ook data:FRBRWork.
STOP2025fout

data:officieleTitel van een informatieobject MOET gelijk zijn aan het data:FRBRWork

data:ExpressionIdentificatie, data:InformatieObjectMetadata
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:officieleTitel.
Zie ook data:FRBRWork.
STOP2026fout

De collectie(regdata, pubdata of infodata) gebruikt in de JOIN identifier van een informatieobject MOET overeenkomen met zijn data:publicatieinstructie

data:ExpressionIdentificatie, data:InformatieObjectMetadata
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:FRBRWork.
Zie ook data:publicatieinstructie.
STOP2030fout

Een consolideerbaar informatieobject-versie MOET als inhoud van tekst:ExtIoRef genoemd worden in de Regeling of Regelingmutatie.

data:BesluitMetadata, data:InformatieObjectMetadata, data:RectificatieMetadata, tekst:Mededeling, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:informatieobjectRef.
Zie ook data:publicatieinstructie, tekst:ExtIoRef, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingVrijetekst, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingMutatie.
STOP2033fout

Een met een Besluit, Mededeling of Rectificatie meegeleverd alleen bekend te maken informatieobject MAG ALLEEN als inhoud van tekst:ExtRef genoemd worden in het "besluitdeel" van een Besluit, Mededeling of Rectificatie (dus niet in de Regeling of een Regelingmutatie).

data:BesluitMetadata, data:MededelingMetadata, data:RectificatieMetadata, tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Mededeling, tekst:Rectificatie
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: tekst:ExtRef.
Zie ook data:informatieobjectRef, data:publicatieinstructie, tekst:ExtRef, tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:BesluitMutatie.
STOP2034fout

Een met een Besluit, Mededeling of Rectificatie meegeleverd Informatief informatieobject MAG NIET voorkomen in de tekst van het besluit.

data:BesluitMetadata, data:MededelingMetadata, data:RectificatieMetadata, tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Mededeling, tekst:Rectificatie
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:informatieobjectRef.
Zie ook data:informatieobjectRef, data:publicatieinstructie, tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Rectificatie.
STOP2039fout

Een rectificatie MOET verwijzen naar een reeds gepubliceerde besluitversie.

data:RectificatieMetadata
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:rectificeert.
STOP2042fout

Wijzigen van informatieobjecten bij een besluit is alleen toegestaan via een juridisch instrument (zoals rectificatie).

data:RectificatieMetadata
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:ConsolidatieInformatie.
Zie ook data:BeoogdInformatieobject, data:TerugtrekkingInformatieobject.
STOP2050fout

De data:ExpressionIdentificatie van een tekstmodule met root-element tekst:BesluitCompact of tekst:BesluitKlassiek MOET data:soortWork '/join/id/stop/work_003' hebben.

data:ExpressionIdentificatie, tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:soortWork.
Zie ook tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek.
STOP2051fout

De data:ExpressionIdentificatie van een tekstmodule met root-element tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek of tekst:RegelingVrijetekst MOET data:soortWork '/join/id/stop/work_019' hebben.

data:ExpressionIdentificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingVrijetekst
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:soortWork.
Zie ook tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingVrijetekst.
STOP2052fout

Als FRBRWork begint met '/akn/nl/doc/' dan moet het soortwork een van de volgende zijn:

 • '/join/id/stop/work_018' (rectificatie)
 • '/join/id/stop/work_023' (kennisgeving)
 • '/join/id/stop/work_025' (mededeling)
data:ExpressionIdentificatie
FRBRWork '<var naam="Work-ID"/>' begint met '/akn/nl/doc/' maar soortwork <var naam="soortWork"/>' is niet gelijk aan '/join/id/stop/work_018'(rectificatie), '/join/id/stop/work_023'(kennisgeving) of '/join/id/stop/work_025'(mededeling).
Betrokken elementen: data:soortWork.
Zie ook data:FRBRWork.
STOP2053fout

De tekstmodule van een data:ExpressionIdentificatie met data:soortWork '/join/id/stop/work_021' MOET root-element tekst:RegelingTijdelijkdeel hebben.

data:ExpressionIdentificatie, tekst:RegelingTijdelijkdeel
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:soortWork.
Zie ook tekst:RegelingTijdelijkdeel.
STOP2055fout

Elke Terugtrekking(-Regeling, -Tijdstempel, -Intrekking) MOET genoemd worden in BesluitMutatie, bijv. bij een Rectificatie.

data:ConsolidatieInformatie, tekst:Rectificatie
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:TerugtrekkingIntrekking, data:TerugtrekkingRegeling, data:TerugtrekkingTijdstempel.
Zie ook data:eId, tekst:BesluitMutatie.
STOP2056fout

De ConsolidatieInformatie van een teruggetrokken Informatieobject verwijst (indien mogelijk) naar de plaats in de juridische tekst waar die versie, juridisch gezien, ophoudt te bestaan (wijzigen of verwijderen van tekst:ExtIORef in de RegelingMutatie), bijv. bij een Rectificatie.

data:ConsolidatieInformatie, tekst:Rectificatie
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:TerugtrekkingInformatieobject, data:eId.
Zie ook tekst:RegelingMutatie.
STOP2057fout

De identificatie van een tijdelijk regelingdeel (data:soortWork = '/join/id/stop/work_021') MOET tijdelijk deel zijn van een regeling met soortWork '/join/id/stop/work_019' (regeling).

data:ExpressionIdentificatie
De ExpressionIdentificatie bevat data:isTijdelijkDeelVan, maar het soortWork('<var naam="soortWork"/>') van de regeling waar deze regeling een tijdelijk deel van is, is niet gelijk aan '/join/id/stop/work_019' (regeling). Pas soortWork aan.
Betrokken elementen: data:soortWork.
Zie ook data:FRBRWork, data:isTijdelijkDeelVan.
STOP2058fout

De identificatie van een tijdelijk regelingdeel (data:soortWork = '/join/id/stop/work_021') MOET aangeven waarvan het een tijdelijk deel is (heeft data:isTijdelijkDeelVan).

data:ExpressionIdentificatie
De ExpressionIdentificatie('<var naam="Work-ID"/>') is van een tijdelijk regelingdeel (data:soortWork = '/join/id/stop/work_021') maar deze geeft niet aan van welke regeling het een tijdelijk deel is. Voeg data:isTijdelijkDeelVan toe.
Betrokken elementen: data:isTijdelijkDeelVan.
Zie ook data:ExpressionIdentificatie, data:soortWork.
STOP2060fout

STOP elementen van het type *:dtWaardeRef moeten waarden uit de correcte waardelijst gebruiken.

data:BesluitMetadata, data:ExpressionIdentificatie, data:InformatieObjectMetadata, data:KennisgevingMetadata, data:MededelingMetadata, data:OfficielePublicatieMetadata, data:Procedureverloop, data:Procedureverloopmutatie, data:RectificatieMetadata, data:RegelingMetadata
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: cons:soortWork, data:eindverantwoordelijke, data:formaatInformatieobject, data:maker, data:onderwerp, data:overheidsdomein, data:publicatieblad, data:rechtsgebied, data:soortBestuursorgaan, data:soortKennisgeving, data:soortMededeling, data:soortProcedure, data:soortPublicatie, data:soortRegeling, data:soortStap, data:soortWork, data:uitgever, rsc:Waardelijst.
STOP2061fout

De data:ExpressionIdentificatie van een tekstmodule met root-element tekst:RegelingTijdelijkdeel MOET data:soortWork '/join/id/stop/work_021' hebben.

data:ExpressionIdentificatie, tekst:RegelingTijdelijkdeel
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:soortWork.
Zie ook tekst:RegelingTijdelijkdeel.
STOP2063fout

ALS het soortwork van het Work waar een tijdelijk regelingdeel toe behoort '/join/id/stop/work_019' (regeling) is, DAN MOET het derde deel van het FRBRWork '/act/' zijn.

data:ExpressionIdentificatie
De ExpressionIdentificatie bevat een isTijdelijkdeelVan:WorkIdentificatie:soortWork met '/join/id/stop/work_019' (regeling), maar het derde deel van isTijdelijkdeelVan:WorkIdentificatie:FRBRWork('<var naam="Work-id"/>') is niet gelijk aan '/act/'. Pas FRBRWork aan.
Betrokken elementen: data:FRBRWork.
Zie ook data:isTijdelijkDeelVan, data:WorkIdentificatie, data:soortWork.
STOP2064fout

Elke Terugtrekking(-Regeling, -Informatieobject, -Tijdstempel, of -Intrekking) MOET voorkomen in de ConsolidatieInformatie van het originele Besluit, bijv. bij een Rectificatie.

data:ConsolidatieInformatie, tekst:Rectificatie
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:TerugtrekkingInformatieobject, data:TerugtrekkingIntrekking, data:TerugtrekkingRegeling, data:TerugtrekkingTijdstempel.
Zie ook data:ConsolidatieInformatie.
STOP2066fout

De doelen van de Ver- en OntvlochtenVersies in data:gemaaktOpBasisVan MOGEN NIET voorkomen als doel van de BeoogdeRegeling of het BeoogdInformatieobject.

data:ConsolidatieInformatie
Het doel <var naam="doel"/> van de Ver- of OntvlochtenVersie in data:gemaaktOpBasisVan van instrument(versie) <var naam="instrument"/> komt ook voor als doel van de BeoogdeRegeling/BeoogdInformatieobject. Dit is niet toegestaan. Zorg ervoor dat het doel van de Ver- of OntvlochtenVersie verschilt van het doel van de BeoogdeRegeling/BeoogdInformatieobject.
Betrokken elementen: data:BeoogdInformatieobject, data:gemaaktOpBasisVan, data:BeoogdeRegeling, data:gemaaktOpBasisVan.
Zie ook data:Basisversie, data:VervlochtenVersie, data:OntvlochtenVersie, data:doel.
STOP2067fout

Het doel van de Basisversie MOET bestaan. (En bij aanlevering aan de LVBB, al bekend zijn bij de LVBB)

data:ConsolidatieInformatie
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:Basisversie.
Zie ook data:VervlochtenVersie, data:OntvlochtenVersie, data:doel.
STOP2068fout

De ConsolidatieInformatie van een Revisie mag geen eId te bevatten

data:ConsolidatieInformatie
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:BeoogdInformatieobject, data:BeoogdeRegeling.
Zie ook data:eId, tekst:Tekstrevisie.
STOP2069fout

De ConsolidatieInformatie van een Revisie mag geen Tijdstempels bevatten

data:ConsolidatieInformatie
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:ConsolidatieInformatie.
Zie ook data:Tijdstempels.
STOP2070fout

De ConsolidatieInformatie van een Revisie mag geen Intrekkingen bevatten

data:ConsolidatieInformatie
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:ConsolidatieInformatie.
Zie ook data:Intrekkingen.
STOP2071fout

De ConsolidatieInformatie van een Revisie mag geen Terugtrekkingen bevatten

data:ConsolidatieInformatie
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:ConsolidatieInformatie.
Zie ook data:Terugtrekkingen.
STOP2072fout

ALS data:VervlochtenVersie en data:Basisversie in data:gemaaktOpBasisVan hetzelfde doel bevatten DAN MOET data:gemaaktOp van vervlochtenversie groter zijn dan data:gemaaktOp van de Basisversie.

data:ConsolidatieInformatie
De module ConsolidatieInformatie bevat voor Instrument(versie) "<var naam="instrument"/>" binnen <var naam="parent"/> een data:gemaaktOpBasisVan met hetzelfde data:doel "<var naam="doel"/>" in data:Basisversie èn data:VervlochtenVersie waarbij de data:gemaaktOp van de Basisversie "<var naam="gemaaktOpBasisversie"/>" niet vòòr de data:gemaaktOp van de VervlochtenVersie ligt "<var naam="gemaaktOpVervlochten"/>". Dit is niet toegestaan. Als Basisversie en VervlochtenVersie hetzelfde doel bevatten, moet gemaaktOp van de VervlochtenVersie recenter zijn dan de Basisversie. Corrigeer de ConsolidatieInformatie.
Betrokken elementen: data:BeoogdInformatieobject, data:gemaaktOpBasisVan, data:BeoogdeRegeling, data:gemaaktOpBasisVan.
Zie ook data:Basisversie, data:VervlochtenVersie, data:doel, data:gemaaktOp.
STOP2073fout

De doelen van data:VervlochtenVersie en data:OntvlochtenVersie in data:gemaaktOpBasisVan MOGEN NIET gelijk zijn.

data:ConsolidatieInformatie
De module ConsolidatieInformatie bevat voor Instrument(versie) "<var naam="instrument"/>" binnen <var naam="parent"/> een data:gemaaktOpBasisVan met hetzelde data:doel "<var naam="doel"/>" in data:VervlochtenVersie en data:OntvlochtenVersie. Dit is niet toegestaan. Zorg ervoor dat de doelen in VervlochtenVersie en OntvlochtenVersie uniek zijn.
Betrokken elementen: data:BeoogdInformatieobject, data:gemaaktOpBasisVan, data:BeoogdeRegeling, data:gemaaktOpBasisVan.
Zie ook data:VervlochtenVersie, data:OntvlochtenVersie, data:doel.
STOP2075fout

Voor een AKN identificatie (werk/expressie) van tekst:BesluitCompact of tekst:BesluitKlassiek MOET het vierde deel (<Overheid>) overeenkomen met data:eindverantwoordelijke.

data:ExpressionIdentificatie, tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:FRBRExpression, data:FRBRWork.
Zie ook Naamgeving van een besluit, data:eindverantwoordelijke.
STOP2076fout

Voor een AKN identificatie (werk/expressie) van een initiële regeling (tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingVrijetekst, tekst:RegelingTijdelijkdeel) MOET het vierde deel (<Overheid>) overeenkomen met data:eindverantwoordelijke.

data:ExpressionIdentificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:FRBRExpression, data:FRBRWork.
Zie ook Naamgeving van een regeling, data:eindverantwoordelijke.
STOP2077fout

Elke Expression-identificatie MOET herleidbaar zijn naar een unieke officiële publicatie.

Toelichting:

Om de juridische bronpublicatie van een regeling- of informatieobjectversie te achterhalen wordt de expression-identificatie gebruikt. Daarom mag dezelfde expression-identificatie niet in meer dan één officiële publicatie voorkomen. Ook niet als de inhoud identiek is. Een regeling- of informatieobjectversie uit een ontwerpbesluit dat ongewijzigd definitief wordt vastgesteld moet dus een nieuwe expression-identificatie krijgen.

data:ExpressionIdentificatie, geo:GeoInformatieObjectVersie, tekst:BesluitCompact, tekst:Mededeling, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst, attribuutgroep tekst:agComponentMutatie, attribuutgroep tekst:agComponentNieuweRegeling
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:FRBRExpression, geo:FRBRExpression, attribuutgroep tekst:agComponentMutatie, attribuutgroep tekst:agComponentNieuweRegeling.
Zie ook Modellering van het besluit.