Bedrijfsregels: STOP 200 - 299

Code Ernst Beschrijving van de regel Geldt voor module(s)
Tekst van de melding
Verwijzing naar relevante documentatie
STOP0200fout

Een tekst:RegelingMutatie MOET leiden tot een valide XML codering van de gewijzigde regeling (De resulterende regeling moet voldoen aan de XML schema's en de bedrijfsregels).

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Rectificatie
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: tekst:RegelingMutatie.
Zie ook Reconstructie van de regelingtekst.
STOP0201fout

Een tekst:BesluitMutatie MOET leiden tot een valide XML codering van het gewijzigde besluit (Het resulterende besluit moet voldoen aan de XML schema's en de bedrijfsregels).

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Rectificatie
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: tekst:BesluitMutatie.
Zie ook Rectificatie van een besluit.