Bedrijfsregels: STOP 1500 - 1599

Code Ernst Beschrijving van de regel Geldt voor module(s)
Tekst van de melding
Verwijzing naar relevante documentatie
STOP1500fout

De tekst:Wat van tekst:VoegToe, tekst:Verwijder, tekst:Vervang of tekst:VervangKop MAG NIET gebruikt worden binnen tekst:Tekstrevisie.

tekst:Tekstrevisie
De tekst:Tekstrevisie voor <var naam="expressie"/> bevat tekst:<var naam="element"/> voor <var naam="wId"/> met als tekst:Wat "<var naam="Wat"/>". Dit is niet toegestaan. Verwijder de tekst:Wat.
Betrokken elementen: tekst:Wat.
Zie ook tekst:Tekstrevisie, tekst:VoegToe, tekst:Verwijder, tekst:Vervang, tekst:VervangKop, tekst:Wat.