Bedrijfsregels: STOP 1300 - 1399

Code Ernst Beschrijving van de regel Geldt voor module(s)
Tekst van de melding
Verwijzing naar relevante documentatie
STOP1300fout

Het procedureverloop MOET alleen stappen bevatten die bij één type procedureverloop horen.

Het procedureverloop kan bijvoorbeeld geen stappen bevatten die specifiek zijn voor een procedure rond een ontwerpbesluit, en tevens stappen specifiek voor een (definitief) besluit.

data:Procedureverloop
De stappen <var naam="soortStap1"/> komen niet voor in dezelfde besluitvormingsprocedure als de stappen <var naam="soortStap2"/>.
Betrokken elementen: data:procedurestappen.
Zie ook Procedurestap, data:Procedureverloop.
STOP1301fout

Het type procedureverloop MOET passen bij het type besluit waarvan het de procedure beschrijft.

data:Procedureverloop
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:Procedureverloop.
Zie ook Procedurestap.
STOP1302fout

Bepaalde stappen in het procedureverloop MOGEN hooguit één keer voorkomen.

Sommige stappen worden maar één keer gezet in een procedure en kennen dus ook maar één datum waarop ze voltooid zijn. Als blijkt dat de datum niet correct is, kan die via een mutatie van het procedureverloop aangepast worden. De uniciteit van deze stappen is belangrijk omdat de datum ervan nodig is om de relevantie te bepalen van besluiten en/of kennisgevingen erover.

 • Vaststelling
 • Ondertekening
 • Publicatie
 • Begin inzagetermijn
 • Einde inzagetermijn
 • Einde bezwaartermijn
 • Einde beroepstermijn
 • Materieel uitgewerkt
data:Procedureverloop
De stap <var naam="soortStap"/> komt meermalen voor, als voltooid op <var naam="datumStap1"/> en op <var naam="datumStap2"/>.
Betrokken elementen: data:Procedureverloop.
Zie ook Procedurestap, data:Procedureverloopmutatie.
STOP1303fout

De stappen die door (de organisatie van) het bevoegd gezag gedaan worden MOETEN in het procedureverloop opgenomen zijn in de volgorde waarin de besluitvormingsprocedure verloopt.

Besluit volgorde

 1. Vaststelling
 2. Ondertekening
 3. Publicatie
data:Procedureverloop
De stap <var naam="soortStap1"/> is voltooid op <var naam="datumStap1"/>, dus ná de stap <var naam="soortStap2"/> voltooid op datum (<var naam="datumStap2"/>); terwijl de stappen in het procedureverloop in omgekeerde volgorde voorkomen.
Betrokken elementen: data:Procedureverloop.
Zie ook Procedurestap.
STOP1304fout

De stappen die relevant zijn voor de reactie van belanghebbenden op het besluit MOETEN in het procedureverloop opgenomen zijn in de juiste volgorde.

Welke stappen dat zijn hangt af van het type besluit. Zie de beschrijving voor de juiste volgorde.

data:Procedureverloop
De stap <var naam="soortStap1"/> is voltooid op <var naam="datumStap1"/>, dus na de stap <var naam="soortStap2"/> voltooid op datum (<var naam="datumStap2"/>); terwijl de stappen in het procedureverloop in omgekeerde volgorde voorkomen.
Betrokken elementen: data:procedurestappen.
Zie ook Procedurestap, data:Procedureverloop.
STOP1305fout

De stappen gerelateerd aan de instelling en behandeling van een beroep tegen het besluit MOETEN in het procedureverloop opgenomen zijn in de volgorde waarin de besluitvormingsprocedure verloopt.

Beroep volgorde

 1. Vaststelling
 2. Ondertekening
 3. Start beroepsprocedure
 4. Einde Beroepstermijn
data:Procedureverloop
De stap <var naam="soortStap1"/> is voltooid op <var naam="datumStap1"/>, dus na de stap <var naam="soortStap2"/> voltooid op datum (<var naam="datumStap2"/>); terwijl de stappen in het procedureverloop in omgekeerde volgorde voorkomen.
Betrokken elementen: data:procedurestappen.
Zie ook Procedurestap, data:Procedureverloop.
STOP1310fout

Een stap die het begin van een beroepsperiode aangeeft MOET ofwel als eerste voorkomen, ofwel nadat een eerdere beroepsperiode is afgesloten.

Beroepsperiode

 1. Start: Start beroepsprocedure
 2. Eind: Einde Beroepsprocedures
data:Procedureverloop
De stap <var naam="soortStap"/> op datum (<var naam="datumStap"/>) markeert het begin van een beroepsperiode, maar de voorgaande periode is nog niet afgesloten.
Betrokken elementen: data:procedurestappen.
Zie ook Procedurestap, data:Procedureverloop.
STOP1311fout

Stappen die samenhangen met de schorsing van een besluit door een rechter MOETEN in het procedureverloop tussen de start en het einde van de beroepsperiode opgenomen zijn.

data:Procedureverloop
De stap <var naam="soortStap"/> op datum (<var naam="datumStap"/>) ligt niet in een periode die begint met een 'Start beroepsprocedure' en die (eventueel) wordt afgesloten met een 'Einde beroepsprocedures'.
Betrokken elementen: data:procedurestappen.
Zie ook Procedurestap, data:Procedureverloop.
STOP1312fout

Een stap die het einde van een beroepsperiode aangeeft MOET volgen op een stap die het begin van de beroepsperiode aangeeft.

data:Procedureverloop
De stap <var naam="soortStap"/> op datum (<var naam="datumStap"/>) markeert het einde van een beroepsperiode, maar er is geen eerdere stap die het begin van de beroepsperiode aangeeft.
Betrokken elementen: data:procedurestappen.
Zie ook Procedurestap, data:Procedureverloop.
STOP1313fout

Een stap die het begin van een schorsingsperiode aangeeft MOET ofwel als eerste voorkomen, ofwel nadat een eerdere schorsingsperiode is afgesloten.

Schorsingsperiode

 • Start: Schorsing
 • Eind: Opheffing Schorsing
data:Procedureverloop
De stap <var naam="soortStap"/> op datum (<var naam="datumStap"/>) markeert het begin van een schorsingsperiode, maar de voorgaande schorsingsperiode is nog niet afgesloten.
Betrokken elementen: data:procedurestappen.
Zie ook Procedurestap, data:Procedureverloop.
STOP1315fout

Een stap die het einde van een schorsingsperiode aangeeft MOET volgen op een stap die het begin van de schorsingsperiode aangeeft.

data:Procedureverloop
De stap <var naam="soortStap"/> op datum (<var naam="datumStap"/>) markeert het einde van een schorsingsperiode, maar er is geen eerdere stap die het begin van de schorsingsperiode aangeeft.
Betrokken elementen: data:procedurestappen.
Zie ook Procedurestap, data:Procedureverloop.
STOP1319fout

Sommige stappen MOETEN in het procedureverloop vermeld worden omdat de informatie anders niet compleet is:

 • Stap 'Einde inzagetermijn' MOET vermeld worden als 'Begin inzagetermijn' is opgenomen.
 • Stap 'Einde beroepstermijn' MOET vermeld worden als 'Start beroepsprocedure' is opgenomen.
 • Stap 'Ondertekening' MOET vermeld worden als 'Start beroepsprocedure' is opgenomen
 • Stap 'Ondertekening' MOET vermeld worden als 'Einde beroepstermijn' is opgenomen
 • Stap 'Ondertekening' MOET vermeld worden als 'Einde bezwaar' is opgenomen

Als deze stappen niet vermeld zijn is het niet mogelijk afgeleide informatie te bepalen op manieren die in de standaard beschreven staan, zoals de relevantie van het besluit en/of gerelateerde kennisgevingen op een moment in de tijd, of de status van een besluit.

data:Procedureverloop
De stap <var naam="soortStap2"/> moet vermeld worden als ook stap <var naam="soortStap1"/> in het procedureverloop voorkomt.
Betrokken elementen: data:procedurestappen.
Zie ook Procedurestap, data:Procedureverloop.
STOP1320fout

Bij een kennisgeving van een definitief besluit MOGEN ALLEEN de volgende procedurestappen voorkomen:

 • Einde bezwaartermijn
 • Einde beroepstermijn
data:Procedureverloopmutatie, tekst:Kennisgeving
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:procedurestappen.
Zie ook data:Procedureverloop, data:soortProcedure.
STOP1321fout

Bij een kennisgeving ontwerp besluit MOGEN ALLEEN de volgende procedurestappen voorkomen:

 • Begin inzagetermijn
 • Einde inzagetermijn
data:Procedureverloopmutatie, tekst:Kennisgeving
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:procedurestappen.
Zie ook data:Procedureverloop, data:soortProcedure.
STOP1322fout

Bij een mededeling MOGEN ALLEEN de volgende procedurestappen voorkomen:

 • Einde beroepsprocedures
data:Procedureverloopmutatie, tekst:Mededeling
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:procedurestappen.
Zie ook Verwerken uitspraak beroep.