Bedrijfsregels: STOP 1200 - 1299

Code Ernst Beschrijving van de regel Geldt voor module(s)
Tekst van de melding
Verwijzing naar relevante documentatie
STOP1200fout

De IMOP-modules die binnen één Component zijn opgenomen MOETEN allen dezelfde IMOP-schemaversie gebruiken.

uws:Pakbon
De IMOP-modules binnen de Component met FRBRWork <var naam="Work-id"/> hebben niet allemaal dezelfde IMOP-schemaversie.
Betrokken elementen: uws:Component, uws:schemaversie.
Zie ook uws:Component, STOP-modules in IMOP.
STOP1201fout

Elk in het uitwisselpakket opgenomen bestand MOET aangeroepen worden door

  1. de STOP-pakbon,
  2. een andersoortig manifest volgens een andere standaard of
  3. aangeroepen worden door een in het uitwisselpakket aanwezig bestand.

Anders geformuleerd: er mogen geen "ongebruikte" bestanden in het pakket opgenomen zijn.

uws:Pakbon
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: uws:Pakbon.
STOP1202fout

Elk bestand dat middels de bestandsnaam aangeroepen wordt door één van onderstaande bestanden MOET aanwezig zijn in het uitwisselpakket.

  1. de STOP-pakbon
  2. een andersoortig manifest volgens een andere standaard of
  3. een ander bestand dat in het uitwisselpakket aanwezig is

Anders geformuleerd: Elk aangeroepen bestand moet aanwezig zijn, een pakket moet compleet zijn.

uws:Pakbon
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: uws:Pakbon.
STOP1203fout

Voor elk in het pakbon opgenomen XML-bestand MOET de combinatie van localName en namepace overeenkomen met het root-element van het aangewezen bestand.

Een "XML-bestand" is te herkennen aan mediatype="application/xml" of "application/xml+gml".

uws:Pakbon
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: uws:Module.
Zie ook uws:localName, uws:namespace.
STOP1204waarschuwing

Een IMOP-module met juridische regelteksten MOET samen een RegelingVersieMetadata-module binnen dezelfde component (instrument) worden uitgewisseld.

uws:Pakbon
De component <var naam="Work-id"/> heeft wel een module met juridische tekst maar geen RegelingVersieMetadata-module. Voeg deze toe aan het uitwisselpakket.
Betrokken elementen: tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst.
Zie ook uws:Pakbon, data:RegelingVersieMetadata.
STOP1205waarschuwing

Een IMOP-informatieobject-module MOET samen een InformatieObjectVersieMetadata-module van dezelfde component (instrument) worden uitgewisseld.

uws:Pakbon
De component <var naam="Work-id"/> heeft wel een module met een informatieobject maar heeft geen InformatieObjectVersieMetadata-module. Voeg deze toe aan het uitwisselpakket.
Betrokken elementen: uws:Component.
Zie ook uws:Pakbon, data:InformatieObjectVersieMetadata, geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie.
STOP1206fout

Elk door een uitgewisselde IMOP-module aangeroepen bestand (zoals een bestand voor een illustratie of voor een informatieobject) MOET worden opgenomen in dezelfde Component binnen de pakbon van het uitwisselpakket.

uws:Pakbon
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: uws:Module.
Zie ook uws:heeftBestand, data:heeftBestand, tekst:Illustratie, tekst:InlineTekstAfbeelding, se:InlineContent.
STOP1207fout

Het mediatype zoals genoemd in de pakbon moet gelijk zijn aan het daadwerkelijke media-type (oftewel "MIME type") van het bestand.

uws:Pakbon
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: uws:Module.
Zie ook uws:mediatype.
STOP1208waarschuwing

Een Component in een pakbon MOET een Module van type ExpressionIdentificatie of ConsolidatieIdentificatie bevatten TENZIJ het een versieinformatie Component is.

uws:Pakbon
De Component met <var naam="Work-id"/> heeft geen ExpressionIdentificatie- of ConsolidatieIdentificatie-module. Voeg deze toe aan het uitwisselpakket.
Betrokken elementen: uws:Component.
Zie ook data:ExpressionIdentificatie, cons:ConsolidatieIdentificatie.
STOP1209fout

De Work-identificatie van de Component in een pakbon MOET gelijk zijn aan de Work-identificatie in de ExpressionIdentificatie- of ConsolidatieIdentificatie-module.

uws:Pakbon
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: uws:Component.
Zie ook data:FRBRWork, cons:FRBRWork, uws:FRBRWork.
STOP1210fout

De Expression-identificatie van de Component in een pakbon MOET gelijk zijn aan de FRBRExpression in de ExpressionIdentificatie- of ConsolidatieIdentificatie-module.

uws:Pakbon
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: uws:Component.
Zie ook data:FRBRExpression, cons:FRBRExpression, uws:FRBRExpression.
STOP1211fout

De soort Work van de Component in een pakbon MOET gelijk zijn aan de soort Work in de ExpressionIdentificatie- of ConsolidatieIdentificatie-module.

uws:Pakbon
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: uws:Component.
Zie ook data:soortWork, cons:soortWork, uws:soortWork.
STOP1212fout

De IMOP-schemaversie van een IMOP-module in de pakbon MOET overeenkomen met de IMOP-schemaversie in het XML bestand zelf.

uws:Pakbon
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: uws:Module.
Zie ook uws:schemaversie, attribuutgroep tekst:agSchemaVersie, attribuutgroep data:agSchemaVersie, STOP-modules in IMOP.
STOP1213fout

Bij gebruik van het uitwisselpakket voor het uitwisselen van een (nieuwe) versie van een of meer regelingen MOET het uitwisselpakket één versie van een (set van samenhangende) regeling(en) met één versie van de bijbehorende informatieobjecten bevatten. De versie van de regelingen/informatieobjecten mogen alleen over meerdere uitwisselpakketten verdeeld worden als die via een (download)service in samenhang verkregen kunnen worden.

uws:Pakbon
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: uws:Pakbon.
Zie ook Scenario's, Inhoud van het uitwisselpakket.
STOP1214fout

Bij gebruik van het uitwisselpakket voor het uitwisselen van een (nieuwe) versie van een of meer regelingen MOETEN gewijzigde regeling- en informatieobjectversies (Componenten) in het uitwisselpakket met één besluit tegelijk in werking (kunnen) treden (m.a.w. gewijzigde componenten hangen samen met één en hetzelfde doel).

uws:Pakbon
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: uws:Component.
Zie ook Scenario's, Inhoud van het uitwisselpakket, Doel.
STOP1215fout

Bij gebruik van het uitwisselpakket voor het uitwisselen van een (nieuwe) versie van een of meer regelingen MOET het uitwisselpakket van elke component altijd alle modules bevatten (m.a.w. 'compleet' zijn). Optionele modules moeten aanwezig zijn als ze voor betreffend component bestaan.

uws:Pakbon
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: uws:Component.
Zie ook Scenario's, Inhoud van het uitwisselpakket, STOP-modules in IMOP.
STOP1216fout

Bij gebruik van het uitwisselpakket voor het uitwisselen van een (nieuwe) versie van een of meer regelingen MOET de pakbon in het uitwisselpakket een component Versieinformatie bevatten.

uws:Pakbon
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: uws:Pakbon.
Zie ook Scenario's, Inhoud van het uitwisselpakket, Versieinformatie in een uitwisselpakket.
STOP1217waarschuwing

Component Versieinformatie in de pakbon van een uitwisselpakket MOET de module Momentopname bevatten.

uws:Pakbon
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:Momentopname.
Zie ook Versieinformatie in een uitwisselpakket, uws:Pakbon.
STOP1218fout

Een IMOP-module die voor een component vermeld is in de pakbon MOET volgens de vermelde versie van IMOP daadwerkelijk een module van de component zijn.

uws:Pakbon
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: uws:Component.
Zie ook uws:Pakbon, STOP-modules in IMOP.