Bedrijfsregels: STOP 1000 - 1099

Code Ernst Beschrijving van de regel Geldt voor module(s)
Tekst van de melding
Verwijzing naar relevante documentatie
STOP1000fout

Een AKN- of JOIN-identificatie mag geen punt bevatten.

data:ConsolidatieInformatie, data:ExpressionIdentificatie
De identifier <var naam="ID"/> bevat een punt. Dit is niet toegestaan. Verwijder de punt.
Betrokken elementen: data:FRBRExpression, data:FRBRWork, data:doel, data:instrumentVersie.
Zie ook Naamgevingsconventie, data:versienummer.
STOP1001fout

Het deel vóór de "taalcode/@" van de FRBRExpression moet gelijk aan zijn FRBRWork

data:ConsolidatieInformatie, data:ExpressionIdentificatie
Het gedeelte van de FRBRExpression <var naam="Expression-ID"/> vóór de 'taalcode/@' is niet gelijk aan de FRBRWork-identificatie <var naam="Work-ID"/>.
Betrokken elementen: data:FRBRExpression.
Zie ook data:ExpressionIdentificatie, Naamgevingsconventie.
STOP1002fout

Voor een AKN-identificatie (werk/expressie) moet het tweede deel een landcode uit de lijst nl, aw, cw, sx zijn.

data:ConsolidatieInformatie, data:ExpressionIdentificatie
Landcode <var naam="substring"/> in de AKN-identificatie <var naam="Work-ID"/> is niet toegestaan. Pas landcode aan.
Betrokken elementen: data:FRBRExpression, data:FRBRWork.
Zie ook data:ExpressionIdentificatie, Naamgevingsconventie.
STOP1003fout

Voor een JOIN-identificatie (work) moet het tweede deel gelijk zijn aan 'id'

data:ConsolidatieInformatie, data:ExpressionIdentificatie
Tweede deel JOIN-identificatie <var naam="Work-ID"/> moet gelijk zijn aan 'id'. Pas dit aan.
Betrokken elementen: data:FRBRWork.
Zie ook data:ExpressionIdentificatie, ExpressionIdentificatie IO.
STOP1004fout

Voor een JOIN-identificatie moet het derde deel een geldig type zijn (regdata, pubdata, infodata)

data:ConsolidatieInformatie, data:ExpressionIdentificatie
Derde deel JOIN-identificatie <var naam="Work-ID"/> moet gelijk zijn aan regdata, pubdata, of infodata. Pas dit aan.
Betrokken elementen: data:FRBRWork.
Zie ook data:ExpressionIdentificatie, ExpressionIdentificatie IO.
STOP1006fout

Voor een AKN- of JOIN identificatie (werk/expressie) moet het vijfde deel een jaartal zijn of een geldige datum zijn

data:ConsolidatieInformatie, data:ExpressionIdentificatie
Vijfde deel AKN- of JOIN-identificatie <var naam="Work-ID"/> moet gelijk zijn aan jaartal of geldige datum. Pas dit aan.
Betrokken elementen: data:FRBRWork.
Zie ook data:ExpressionIdentificatie, Naamgevingsconventie.
STOP1007fout

Voor een JOIN-identificatie (expressie) moet het eerste deel na de '@' een jaartal of een geldige datum zijn

data:ConsolidatieInformatie, data:ExpressionIdentificatie
Voor een JOIN-identificatie (<var naam="Expression-ID"/>) moet het eerste deel na de '@' een jaartal of een geldige datum zijn. Pas dit aan.
Betrokken elementen: data:FRBRExpression.
Zie ook data:ExpressionIdentificatie, ExpressionIdentificatie IO.
STOP1008fout

JOIN-identificatie (expressie) MOET als eerste deel na de '@' een jaartal of een geldige datum hebben groter/gelijk aan jaartal in werk

data:ConsolidatieInformatie, data:ExpressionIdentificatie
JOIN-identificatie (<var naam="Expression-ID"/>) MOET als eerste deel na de '@' een jaartal of een geldige datum hebben groter/gelijk aan jaartal in werk (<var naam="Work-ID"/>). Pas dit aan.
Betrokken elementen: data:FRBRExpression.
Zie ook data:ExpressionIdentificatie, ExpressionIdentificatie IO.
STOP1009fout

Voor een AKN- of JOIN-identificatie (expressie) moet deel voorafgaand aan de '@' een geldige taal zijn ('nld','eng','fry','pap','mul','und')

data:ConsolidatieInformatie, data:ExpressionIdentificatie
Voor een AKN- of JOIN-identificatie (<var naam="Expression-ID"/>) moet deel voorafgaand aan de '@' (<var naam="substring"/>) een geldige taal zijn ('nld','eng','fry','pap','mul','und'). Pas dit aan.
Betrokken elementen: data:FRBRExpression.
Zie ook data:ExpressionIdentificatie, Naamgevingsconventie.
STOP1010fout

Vierde deel van de AKN / JOIN voor werken en expressies van een besluit, een regeling of een informatieobject moet gelijk zijn aan:

  • een brp-code voor regeling, besluit of informatieobject;
  • een code (bijvoorbeeld 'gemeente' of 'provincie') voor een geconsolideerde regeling of informatieobject.
data:ConsolidatieInformatie, data:ExpressionIdentificatie
Vierde deel van AKN/JOIN van werk (<var naam="Work-ID"/>) moet gelijk zijn aan een brp-code of code voor geconsolideerde instrumenten. Pas (<var naam="substring"/>) aan.
Betrokken elementen: data:FRBRWork.
Zie ook data:ExpressionIdentificatie, Naamgevingsconventie.
STOP1011fout

De AKN van een officiele publicatie moet als derde veld 'officialGazette' hebben

data:ConsolidatieInformatie, data:ExpressionIdentificatie
Derde veld <var naam="substring"/> in de AKN-identificatie <var naam="Work-ID"/> is niet toegestaan bij officiele publicatie. Pas dit veld aan.
Betrokken elementen: data:FRBRWork.
Zie ook data:ExpressionIdentificatie, Naamgevingsconventie.
STOP1012fout

De AKN van de door het bevoegd gezag aangeleverde regeling moet als derde veld 'act' hebben

data:ConsolidatieInformatie, data:ExpressionIdentificatie
Derde veld <var naam="substring"/> in de AKN-identificatie <var naam="Work-ID"/> is niet toegestaan bij regeling. Pas dit veld aan.
Betrokken elementen: data:FRBRWork.
Zie ook Naamgeving van een regeling, data:ExpressionIdentificatie.
STOP1013fout

De AKN van het door het bevoegd gezag aangeleverd besluit moet als derde veld 'bill' hebben

data:ConsolidatieInformatie, data:ExpressionIdentificatie
Derde veld <var naam="substring"/> in de AKN-identificatie <var naam="Work-ID"/> is niet toegestaan bij besluit. Pas dit veld aan.
Betrokken elementen: data:FRBRWork.
Zie ook data:ExpressionIdentificatie, Naamgeving van een besluit.
STOP1014fout

De AKN- of JOIN-identificatie MOET beginnen met "/akn" of "/join"

data:ConsolidatieInformatie, data:ExpressionIdentificatie
De waarde <var naam="ID"/> begint niet met /akn/ of /join/. Pas de waarde aan.
Betrokken elementen: cons:instrumentVersie, data:FRBRExpression, data:FRBRWork, data:heeftGeboorteregeling, data:informatieobjectRef, data:instrument, data:instrumentVersie, data:opvolgerVan, geo:GeoInformatieObjectVersie, tekst:ExtIoRef.
Zie ook geo:FRBRWork, cons:FRBRWork, data:FRBRExpression, geo:FRBRExpression, cons:FRBRExpression, Naamgevingsconventie.
STOP1015fout

De officieleTitel van InformatieObjectMetatada MOET starten met /join/id/

data:InformatieObjectMetadata
De waarde van officieleTitel <var naam="substring"/> MOET starten met /join/id/. Maak er een JOIN-identifier van.
Betrokken elementen: data:officieleTitel.
Zie ook data:InformatieObjectMetadata.
STOP1016fout

Versienummer van regeling moet voldoen aan de STOP-specificaties.

data:RegelingVersieMetadata
Het versienummer van een regeling <var naam="substring"/> MOET bestaan uit maximaal 32 cijfers, onderkast- en bovenkast-letters en -, en MAG NIET bestaan uit punt en underscore.
Betrokken elementen: data:versienummer.
Zie ook data:RegelingVersieMetadata.
STOP1017fout

De AKN van een officiele publicatie moet als vierde veld een bladcode hebben

data:ConsolidatieInformatie, data:ExpressionIdentificatie
Vierde veld <var naam="substring"/> in de AKN-identificatie <var naam="Work-ID"/> is niet toegestaan bij officiele publicatie. Pas dit veld aan.
Betrokken elementen: data:FRBRWork.
Zie ook data:ExpressionIdentificatie, Naamgevingsconventie.
STOP1018fout

De waarde van data:informatieobjectRef MOET uniek zijn binnen één data:informatieobjectRefs

data:BesluitMetadata, data:OfficielePublicatieMetadata, data:RectificatieMetadata
Alle referenties binnen informatieobjectRefs moeten uniek zijn. Pas dit aan.
Betrokken elementen: data:informatieobjectRefs.
STOP1019fout

Binnen dezelfde container data:rechtsgebieden mag een unieke waarde maar één keer worden gebruikt.

data:BesluitMetadata, data:OfficielePublicatieMetadata, data:RegelingMetadata
Gebruik elke waarde binnen container data:rechtsgebieden maar één keer.
Betrokken elementen: data:rechtsgebieden.
STOP1020fout

Een alternatieve titel MAG niet gelijk zijn aan de citeertitel

data:BesluitMetadata, data:InformatieObjectMetadata, data:OfficielePublicatieMetadata, data:RegelingMetadata
De citeertitel MAG NIET gelijk zijn aan een alternatieve titel.
Betrokken elementen: data:citeertitel.
Zie ook data:alternatieveTitels.
STOP1021fout

Het patroon in data:uri moet overeenkomen met data:soortRef

  1. URL: correcte http(s)-referentie
  2. AKN: correcte AKN
  3. JCI: correcte JCI)
data:BesluitMetadata, data:OfficielePublicatieMetadata, data:RegelingMetadata
De uri <var naam="substring"/> MOET corresponderen met de soortRef. Pas deze aan.
Betrokken elementen: data:TekstReferentie.
Zie ook data:uri.
STOP1022fout

Een alternatieve titel MOET uniek zijn binnen alle alternatieve titels.

data:BesluitMetadata, data:InformatieObjectMetadata, data:OfficielePublicatieMetadata, data:RegelingMetadata
De alternatieve titels binnen alternatieveTitels MOETEN allen uniek zijn.
Betrokken elementen: data:alternatieveTitels.
STOP1023fout

De opvolgingsrelatie data:opvolgerVan MOET uniek zijn binnen de container data:opvolging.

data:InformatieObjectMetadata, data:RegelingMetadata, data:RegelingMetadata
Alle opvolgerVan binnen een opvolging MOETEN uniek zijn.
Betrokken elementen: data:opvolging.
STOP1024fout

Een opvolgingsrelatie data:opvolgerVan MOET naar een work van een Regeling of een Informatieobject verwijzen

data:InformatieObjectMetadata, data:RegelingMetadata, data:RegelingMetadata
In opvolgerVan (<var naam="substring"/>) wordt niet verwezen naar een work van een Regeling of Informatieobject ('/AKN/act/...' of '/join/id/regdata/...'). Corrigeer de verwijzing opvolgerVan.
Betrokken elementen: data:opvolgerVan.
STOP1026fout

De instrument(versie) van een BeoogdeRegeling moet een expressionID (/akn/nl/act) zijn

data:ConsolidatieInformatie
De waarde van instrument(Versie) <var naam="ID"/> in BeoogdeRegeling MOET een expressionID (/akn/nl/act) zijn
Betrokken elementen: data:instrument, data:instrumentVersie.
Zie ook data:BeoogdeRegeling, data:BeoogdeRegelgeving.
STOP1027fout

De instrument(versie) van een BeoogdInformatieobject moet een /join/id/regdata zijn.

data:ConsolidatieInformatie
De waarde van instrument(Versie) in BeoogdInformatieobject <var naam="ID"/> MOET een /join/id/regdata zijn
Betrokken elementen: data:instrument, data:instrumentVersie.
Zie ook data:BeoogdInformatieobject, data:BeoogdeRegelgeving.
STOP1028fout

Het instrument binnen een Intrekking moet een akn- of join-identificatie hebben ('/akn/nl/act/[...]' of '/join/id/regdata/[...]').

data:ConsolidatieInformatie
Het instrument binnen een Intrekking <var naam="ID"/> heeft geen juiste identificatie ('/akn/nl/act/[...]' of '/join/id/regdata/[...]'). Pas de identificatie aan.
Betrokken elementen: data:instrument.
Zie ook data:Intrekking, data:Intrekkingen.
STOP1030fout

Binnen dezelfde container data:overheidsdomeinen mag een unieke waarde maar één keer worden gebruikt.

data:RegelingMetadata
Gebruik elke waarde binnen container data:overheidsdomeinen maar één keer.
Betrokken elementen: data:overheidsdomeinen.
STOP1031fout

Binnen dezelfde container data:onderwerpen mag een unieke waarde maar één keer worden gebruikt.

data:BesluitMetadata, data:KennisgevingMetadata, data:MededelingMetadata, data:OfficielePublicatieMetadata, data:RectificatieMetadata, data:RegelingMetadata
Gebruik elke waarde binnen container data:onderwerpen maar één keer.
Betrokken elementen: data:onderwerpen.
STOP1032fout

Een officiële publicatie van een besluit MOET een datum ondertekening hebben.

data:OfficielePublicatieMetadata
De officiële publicatie van het besluit heeft geen datum ondertekening.
Betrokken elementen: data:OfficielePublicatieMetadata.
Zie ook data:ondertekendOp.
STOP1033fout

Een officiële publicatie van een kennisgeving MAG GEEN datum ondertekening hebben.

data:OfficielePublicatieMetadata
Kennisgeving heeft ten onrechte een datum ondertekening. Dit is niet toegestaan.
Betrokken elementen: data:OfficielePublicatieMetadata.
Zie ook data:ondertekendOp.
STOP1034fout

Voor decentrale overheden (gemeente, provincie, waterschap) MOET "soort bestuursorgaan" zijn ingevuld

data:BesluitMetadata, data:OfficielePublicatieMetadata, data:RegelingMetadata
soortBestuursorgaan MAG NIET leeg zijn voor gemeente, provincie of waterschap. Vul soortBestuursorgaan in.
Betrokken elementen: data:soortBestuursorgaan.
Zie ook data:eindverantwoordelijke.
STOP1035fout

Het ingevulde "soort bestuursorgaan" MOET passen bij de waarde in eindverantwoordelijke

data:BesluitMetadata, data:OfficielePublicatieMetadata, data:RegelingMetadata
soortBestuursorgaan MOET corresponderen met eindverantwoordelijke. Pas soortBestuursorgaan of eindverantwoordelijke aan.
Betrokken elementen: data:eindverantwoordelijke, data:soortBestuursorgaan.
STOP1037fout

De AKN-identificatie van een kennisgeving of mededeling moet als derde veld 'doc' hebben

data:ConsolidatieInformatie, data:ExpressionIdentificatie
Derde veld <var naam="substring"/> in de AKN-identificatie <var naam="Work-ID"/> is niet toegestaan voor een kennisgeving of mededeling. Pas dit veld aan.
Betrokken elementen: data:FRBRWork.
Zie ook data:ExpressionIdentificatie, Identificatie van een te publiceren document.
STOP1038fout

Een doel identificatie moet zijn opgebouwd als "/join/id/proces/[organisatie]/[datum of jaar]/[naam]

data:ConsolidatieInformatie, data:ExpressionIdentificatie
De identificatie voor doel is niet correct: <var naam="resultaat"/> corrigeer de identificatie voor doel.
Betrokken elementen: cons:doel, data:doel.
STOP1039fout

De annotatie data:Begripsrelaties mag uitsluitend bij een Regeling worden gevoegd.

data:Begripsrelaties
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:Begripsrelaties.
Zie ook data:Begripsrelaties, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingVrijetekst, tekst:RegelingTijdelijkdeel.
STOP1040fout

De wId voor een Begripsrelatie naar een tekst:Begrip in regelingtekst moet ook in die tekst voorkomen.

data:Begripsrelaties
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:Begripsrelatie.
Zie ook tekst:Begrip, data:Begripsrelatie.
STOP1041fout

Elke combinatie van data:wId en data:catalogusEndPoint binnen de module Begripsrelaties moet uniek zijn.

data:Begripsrelaties
De module Begriprelaties bevat meerdere keren dezelfde data:wId/data:catalogusEndPoint combinatie in data:Begriprelatie: "<var naam="Dubbel"/>". Elke combinatie mag maar één keer voorkomen. Verwijder dubbele wId/catalogusEndPoint combinaties.
Betrokken elementen: data:Begripsrelatie, data:Begripsrelaties.
Zie ook data:wId, data:catalogusEndPoint, data:Begripsrelatie.
STOP1044fout

De AKN-identificatie van een rectificatie MOET als derde deel doc hebben

data:ConsolidatieInformatie, data:ExpressionIdentificatie
Derde deel <var naam="substring"/> in de AKN-identificatie <var naam="Work-ID"/> is niet toegestaan voor een rectificatie. Pas dit deel aan.
Betrokken elementen: data:FRBRWork.
Zie ook data:ExpressionIdentificatie, Identificatie van een te publiceren document.
STOP1058fout

Een GIO MOET bij aanlevering altijd precies één GML-bestand (*.gml)hebben.

data:InformatieObjectVersieMetadata
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:heeftBestanden.
STOP1060fout

Een verwijzing naar een geboorteregeling MOET naar een work van een Regeling die begint met /akn/nl/act/... verwijzen.

data:InformatieObjectVersieMetadata
heeftGeboorteregeling verwijst naar <var naam="Work"/>. Dit is geen work van een Regeling ('/AKN/nl/act/...'). Corrigeer de verwijzing heeftGeboorteregeling.
Betrokken elementen: data:heeftGeboorteregeling.
STOP1071fout

Een componentverwijzing in akn of join moet beginnen met een '!'.

data:ConsolidatieInformatie, data:ExpressionIdentificatie
Het componentdeel <var naam="deel"/> van de identifier begint niet met een '!'. Corrigeer de identifier.
Betrokken elementen: data:informatieobjectRef, tekst:IntRef.
Zie ook data:ExpressionIdentificatie, Naamgevingsconventie.
STOP1072fout

Het laatste deel van een akn of join voor een optionele componentverwijzing mag geen '!' bevatten.

data:ConsolidatieInformatie, data:ExpressionIdentificatie
Het laatste deel van een akn of join '<var naam="deel"/>' voor een optionele componentverwijzing mag geen '!' bevatten. Zet een '/' voor de '!' of verwijder de '!'.
Betrokken elementen: data:informatieobjectRef, tekst:IntRef.
Zie ook data:ExpressionIdentificatie, Naamgevingsconventie.
STOP1073fout

Informatieobjecten van formaatInformatieobject /join/id/stop/informatieobject/gio_002 en met publicatieinstructie AlleenBekendTeMaken of Informatief zijn NIET TOEGESTAAN zolang deze informatieobjecten niet expliciet benoemd zijn in een toepassingsprofiel (TPOD).

data:InformatieObjectMetadata
Een informatieobject <var naam="officieleTitel"/> met formaat <var naam="formaat"/> en publicatieinstructie <var naam="type"/> is niet toegestaan, hiervoor ontbreekt een TPOD instructie.
Betrokken elementen: data:formaatInformatieobject.
Zie ook data:publicatieinstructie, https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/omgevingswet/STOPTPOD.
STOP1074fout

Informatieobjecten van formaatInformatieobject /join/id/stop/informatieobject/doc_001 (pdf) en met publicatieinstructie Informatief zijn NIET TOEGESTAAN zolang deze informatieobjecten niet expliciet benoemd zijn in een toepassingsprofiel (TPOD).

data:InformatieObjectMetadata
Een informatieobject <var naam="officieleTitel"/> met formaat <var naam="formaat"/> en publicatieinstructie <var naam="type"/> is niet toegestaan, hiervoor ontbreekt een TPOD instructie.
Betrokken elementen: data:formaatInformatieobject.
Zie ook data:publicatieinstructie, https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/omgevingswet/STOPTPOD.
STOP1075fout

ALLEEN kennisgeving met formaatKennisgeving="Verwijzing" MOET een data:mededelingOver verwijzing hebben.

data:KennisgevingMetadata
De KennisgevingMetadata van kennisgeving "<var naam="officieleTitel"/>" is niet correct. FormatenKennisgeving bevat "<var naam="formatenKennisgeving"/>" en data:mededelingOver is "<var naam="mededelingOver"/>". Dit komt niet met elkaar overeen. Voeg data:mededelingOver toe, of verwijder "verwijzing" als data:formaatKennisgeving.
Betrokken elementen: data:formaatKennisgeving, data:mededelingOver.
Zie ook data:mededelingOver, data:formatenKennisgeving.
STOP1076fout

mededelingOver MOET verwijzen naar een reeds gepubliceerd besluit.

data:KennisgevingMetadata, data:MededelingMetadata
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:mededelingOver.
STOP1077fout

Een doel kan maar één datum juridischWerkendVanaf hebben.

data:ConsolidatieInformatie
Meer dan één datum juridischWerkendVanaf komt voor bij <var naam="Dubbel"/>. Een doel kan maar één datum juridischWerkendVanaf hebben. Verwijder de dubbele datum of wijzig het soortTijdstempel.
Betrokken elementen: data:Tijdstempel.
Zie ook data:soortTijdstempel.
STOP1078fout

Een doel kan maar één datum geldigVanaf hebben.

data:ConsolidatieInformatie
Meer dan één datum geldigVanaf komt voor bij <var naam="Dubbel"/>. Een doel kan maar één datum geldigVanaf hebben. Verwijder de dubbele datum of wijzig het soortTijdstempel.
Betrokken elementen: data:Tijdstempel.
Zie ook data:soortTijdstempel.
STOP1079fout

Een doel kan alleen een datum geldigVanaf hebben als er een datum juridischWerkendVanaf bekend is voor dat doel.

data:ConsolidatieInformatie
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:Tijdstempel.
STOP1080fout

Als een doel zowel een datum juridischWerkendVanaf als een datum geldigVanaf heeft, kan de datum juridischWerkendVanaf alleen tegelijk met (of na) de datum geldigVanaf worden teruggetrokken.

data:ConsolidatieInformatie
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:TerugtrekkingTijdstempel.
STOP1081fout

ALLEEN een kennisgeving met formaatKennisgeving="Procedureverloopmutatie" MAG een data:Procedureverloopmutatie module hebben.

data:Procedureverloopmutatie, tekst:Kennisgeving
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:Procedureverloopmutatie, data:formaatKennisgeving.
Zie ook data:formaatKennisgeving.
STOP1082fout

ALLEEN een mededeling met formaatMededeling="Procedureverloopmutatie" MAG een data:Procedureverloopmutatie module hebben.

data:Procedureverloopmutatie, tekst:Mededeling
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:Procedureverloopmutatie, data:formaatMededeling.
Zie ook data:formaatMededeling.
STOP1083fout

ALLEEN een mededeling met data:formaatMededeling="Verwijzing" MAG een data:mededelingOver verwijzing hebben.

data:MededelingMetadata
De MededelingMetadata van mededeling "<var naam="officieleTitel"/>" is niet correct. FormatenMededeling bevat "<var naam="formatenMededeling"/>" en data:mededelingOver is "<var naam="mededelingOver"/>". Dit komt niet met elkaar overeen. Voeg data:mededelingOver toe, of verwijder "verwijzing" als data:formaatMededeling.
Betrokken elementen: data:formaatMededeling, data:mededelingOver.
STOP1084fout

Een mededeling met data:formaatMededeling="Regelingmutatie" MOET een tekst:RegelingMutatie bevatten.

data:MededelingMetadata, tekst:Mededeling
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: data:formaatMededeling, tekst:Mededelingtekst.
STOP1085fout

ALLEEN mededeling met data:formaatMededeling="Informatieobject" MAG vergezeld worden door een of meer informatieobjecten.

data:MededelingMetadata
De MededelingMetadata van mededeling "<var naam="officieleTitel"/>" is niet correct. FormatenMededeling bevat "<var naam="formatenMededeling"/>" en data:informatieobjectRefs is <var naam="IoRefsAanAfwezig"/>. Dit komt niet met elkaar overeen. Voeg data:informatieobjectRefs met de join-id van het informatieobject toe, of verwijder "Informatieobject" als data:formaatMededeling.
Betrokken elementen: data:formaatMededeling, data:informatieobjectRefs.