Bedrijfsregels: STOP 100 - 199

Code Ernst Beschrijving van de regel Geldt voor module(s)
Tekst van de melding
Verwijzing naar relevante documentatie
STOP0101fout

Een InwerkingtredingArtikel MAG ALLEEN binnen RegelingKlassiek of RegelingMutatie gebruikt worden.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
Het InwerkingtredingArtikel met eId <var naam="eId"/> is alleen in een RegelingKlassiek toegestaan. Verwijder het InwerkingtredingArtikel of pas dit aan naar een Artikel.
Betrokken elementen: tekst:InwerkingtredingArtikel.
STOP0102fout

Een ExtIoRef MAG ALLEEN binnen Inhoud voorkomen.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
De ExtIoRef(eId <var naam="eId"/>) staat niet binnen een Inhoud-element. Dit is niet toegestaan. Verwijder de ExtIoRef of plaats deze binnen een Inhoud-element.
Betrokken elementen: tekst:ExtIoRef.
STOP0103fout

Een ExtIoRef MAG NIET binnen Toelichting, ArtikelgewijzeToelichting of Motivatie voorkomen.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
De ExtIoRef(eId <var naam="eId"/>) staat binnen <var naam="element"/>. Dit is niet toegestaan. Verwijder de ExtIoRef of plaats deze in een Inhoud-element binnen het Lichaam of een (Wijzig)Bijlage van het besluit of de regeling.
Betrokken elementen: tekst:ExtIoRef.
STOP0104fout

Een ExtIoRef MAG NIET binnen Figuur/Titel, Bijschrift, Bron, Lijstaanhef of Lijstsluiting voorkomen.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
De ExtIoRef(eId <var naam="eId"/>) staat binnen <var naam="element"/> dit is niet toegestaan. Verwijder de ExtIoRef of verplaats deze.
Betrokken elementen: tekst:ExtIoRef.
STOP0105ontraden

Binnen Noot MAG GEEN Figuur of Formule voorkomen.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
Het element <var naam="element"/> met <var naam="eId"/> staat binnen Noot. Dit wordt afgeraden. Verplaats <var naam="element"/> indien mogelijk.
Betrokken elementen: tekst:Noot.
STOP0106fout

Binnen Aanhef MAG GEEN Figuur, Formule of table voorkomen.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
Het element <var naam="element"/> met <var naam="eId"/> staat binnen Aanhef. Dit is niet toegestaan. Verwijder de <var naam="element"/> of verplaats deze.
Betrokken elementen: tekst:Aanhef.
STOP0107fout

Binnen Rectificatietekst MAG GEEN Figuur, Formule of table voorkomen.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
Het element <var naam="element"/> met <var naam="eId"/> staat binnen Rectificatietekst. Dit is niet toegestaan. Verwijder de <var naam="element"/> of verplaats deze.
Betrokken elementen: tekst:Rectificatietekst.
STOP0108fout

Binnen Definitie MAG GEEN Figuur, Formule of table voorkomen.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
Het element <var naam="element"/> met <var naam="eId"/> staat binnen Definitie. Dit is niet toegestaan. Verwijder de <var naam="element"/> of verplaats deze.
Betrokken elementen: tekst:Definitie.
STOP0109fout

Het nadruk-element i MAG NIET recursief gebruikt worden.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
Het element i in <var naam="parent"/> met <var naam="parent-eId"/> staat binnen een ander element i. Dit is niet toegestaan. Verwijder of vervang een van de twee elementen door een ander nadruk-element.
Betrokken elementen: tekst:i.
Zie ook regeltekst_inline.html#inline_nadruk.
STOP0110fout

Het nadruk-element u MAG NIET recursief gebruikt worden.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
Het element u in <var naam="parent"/> met <var naam="parent-eId"/> staat binnen een ander element u. Dit is niet toegestaan. Verwijder of vervang een van de twee elementen door een ander nadruk-element.
Betrokken elementen: tekst:u.
Zie ook regeltekst_inline.html#inline_nadruk.
STOP0111fout

Het nadruk-element strong MAG NIET recursief gebruikt worden.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
Het element strong in <var naam="parent"/> met <var naam="parent-eId"/> staat binnen een ander element strong. Dit is niet toegestaan. Verwijder of vervang een van de twee elementen door een ander nadruk-element.
Betrokken elementen: tekst:strong.
Zie ook regeltekst_inline.html#inline_nadruk.
STOP0112fout

Het nadruk-element b MAG NIET recursief gebruikt worden.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
Het element b in <var naam="parent"/> met <var naam="parent-eId"/> staat binnen een ander element b. Dit is niet toegestaan. Verwijder of vervang een van de twee elementen door een ander nadruk-element.
Betrokken elementen: tekst:b.
Zie ook regeltekst_inline.html#inline_nadruk.
STOP0113fout

Link-elementen mogen niet recursief gebruikt worden.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
Het element <var naam="element"/> in <var naam="parent"/> met <var naam="parent-eId"/> staat binnen een ander link-element. Dit is niet toegestaan. Verwijder de link uit de link.
Betrokken elementen: tekst:ExtRef, tekst:IntIoRef, tekst:IntRef.
Zie ook Links en hints.
STOP0114fout

Het element Noot MAG NIET recursief gebruikt worden.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
Het element noot in <var naam="parent"/> met <var naam="parent-eId"/> staat binnen een ander element noot. Dit is niet toegestaan. Verwijder de noot binnen de noot.
Betrokken elementen: tekst:Noot.
Zie ook Noten.
STOP0115waarschuwing

Het gebruik van het element InlineTekstAfbeelding wordt afgeraden.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
Het element InlineTekstAfbeelding komt voor in <var naam="parent"/> met <var naam="parent-eId"/>. Het gebruik van dit element wordt afgeraden. Gebruik indien mogelijk een UTF-8 karakter om betreffend teken weer te geven.
Betrokken elementen: tekst:InlineTekstAfbeelding.
Zie ook Bijzondere symbolen.
STOP0116waarschuwing

Het gebruik van het element Redactioneel wordt afgeraden.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
Het element Redactioneel komt voor in <var naam="parent"/> met <var naam="parent-eId"/>. Het gebruik van dit element wordt afgeraden.
Betrokken elementen: tekst:Redactioneel.
Zie ook Soort tekstelement: Aantekening.
STOP0117waarschuwing

Het gebruik van het element IntRef binnen koppen wordt afgeraden.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
Het element IntRef met referentie naar <var naam="ref"/> binnen <var naam="parent"/> met <var naam="parent-eId"/> staat in een kop. Het gebruik van IntRef in een kop wordt afgeraden. Plaats de IntRef bij voorkeur in de eerste zin onder de kop.
Betrokken elementen: tekst:Titel, tekst:IntRef, tekst:Label, tekst:Nummer, tekst:Opschrift, tekst:Subtitel, tekst:Tussenkop, tekst:title.
Zie ook Soort tekstelement: Koppen.
STOP0118fout

Renvooi-elementen mogen niet recursief gebruikt worden.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Rectificatie
Het element <var naam="element"/> staat binnen <var naam="parent"/> in <var naam="fragment"/>(<var naam="fragment-eId"/>). Dit is niet toegestaan. Verwijder het renvooi-element uit de wijziging.
Betrokken elementen: tekst:NieuweTekst, tekst:VerwijderdeTekst.
Zie ook Soort tekstelement: Renvooi.
STOP0119fout

De attributen @context en @positie MOGEN ALLEEN in combinatie voorkomen op tekst:Vervang.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Rectificatie
Het attribuut <var naam="attribuut"/> komt voor op tekst:Vervang van <var naam="element"/>(<var naam="wId"/>) terwijl attribuut <var naam="ontbrekendattribuut"/> ontbreekt. Dit is niet toegestaan. Voeg attribuut <var naam="ontbrekendattribuut"/> toe.
Betrokken elementen: tekst:Vervang.
STOP0120fout

@positie='kindVan' MAG ALLEEN gebruikt worden als het @context-element geen kindelementen bevat of bestaande kind-elementen verwijderd of verplaatst worden buiten het `@context`-element.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Rectificatie
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: tekst:Vervang, tekst:VoegToe.
Zie ook attribuutgroep tekst:agVerplaatsing, attribuutgroep tekst:agWijzigLocatie.
STOP0121fout

Een VervangKop MAG alleen gebruikt worden op structuur-elementen.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Rectificatie
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: tekst:VervangKop.
STOP0122fout

Het element Redactioneel MAG NIET gebruikt worden in het besluitdeel van een Besluit (dus niet binnen BesluitCompact/Lichaam, eventueel wel binnen de Regeling of een Regelingmutatie).

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Rectificatie
Het element Redactioneel binnen <var naam="element"/>(<var naam="eId"/>) staat in het besluitdeel van het Besluit. Dit is niet toegestaan. Verwijder het element Redactioneel.
Betrokken elementen: tekst:BesluitCompact, tekst:Redactioneel.
STOP0123fout

Elke combinatie van de attributen @context en @positie MOET uniek zijn binnen een RegelingMutatie.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Rectificatie
De combinatie van attributen @context="<var naam="context"/>" en @positie="<var naam="positie"/>" op element <var naam="element"/> is niet uniek. Hierdoor kent de RegelingMutatie geen eenduidige interpretatie. Maak elke combinatie van @positie en @context binnen RegelingMutatie uniek.
Betrokken elementen: tekst:RegelingMutatie, tekst:Vervang, tekst:VoegToe.
Zie ook attribuutgroep tekst:agVerplaatsing, attribuutgroep tekst:agWijzigLocatie.
STOP0124fout

Een element dat verwijderd wordt MAG NIET als @context gebruikt worden binnen dezelfde RegelingMutatie.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Rectificatie
Het te verwijderen element met wId <var naam="wId"/> wordt als @context gebruikt op element <var naam="element"/>. Dit is niet toegestaan. Gebruik de wId van een element dat niet verwijderd wordt als @context.
Betrokken elementen: tekst:RegelingMutatie, tekst:Vervang, tekst:Verwijder, tekst:VoegToe.
STOP0125fout

Elke wId van een structuur-element uit de `was`-versie MOET voorkomen in de `wordt`-versie tenzij deze expliciet verwijderd is in een tekst:Verwijder of met een wijzigactie="verwijder" binnen tekst:Vervang.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Rectificatie
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: tekst:RegelingMutatie, tekst:Vervang, tekst:Verwijder.