Bedrijfsregels: STOP 0 - 99

Code Ernst Beschrijving van de regel Geldt voor module(s)
Tekst van de melding
Verwijzing naar relevante documentatie
STOP0001fout

Een Lijst van het type 'ongemarkeerd' MAG GEEN lijst-items met nummering of opsommingstekens hebben

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
De Lijst met eId <var naam="eId"/> van type 'ongemarkeerd' heeft LiNummer-elementen met een nummering of opsommingstekens, dit is niet toegestaan. Pas het type van de lijst aan of verwijder de LiNummer-elementen.
Betrokken elementen: tekst:Lijst.
Zie ook tekst:Li, tekst:LiNummer.
STOP0002fout

Een Lijst van het type 'expliciet' MOET lijst-items hebben met nummering of opsommingstekens

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
De Lijst met eId <var naam="eId"/> van type 'expliciet' heeft geen LiNummer elementen met nummering of opsommingstekens, het gebruik van LiNummer is verplicht. Pas het type van de lijst aan of voeg LiNummer's met nummering of opsommingstekens toe aan de lijst-items
Betrokken elementen: tekst:Lijst.
Zie ook tekst:Li, tekst:LiNummer.
STOP0005fout

Een alinea MOET content bevatten

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
De alinea voor element <var naam="element"/> met id <var naam="eId"/> bevat geen tekst. Verwijder de lege alinea
Betrokken elementen: tekst:Al.
STOP0006fout

Een kop MOET content bevatten

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
De kop voor element <var naam="element"/> met id <var naam="eId"/> bevat geen tekst. Corrigeer de kop of verplaats de inhoud naar een ander element
Betrokken elementen: tekst:Kop.
STOP0007fout

Een referentie naar een noot MOET in de context van een tabel staan

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
De referentie naar de noot met id <var naam="ref"/> staat niet in een tabel. Vervang de referentie naar de noot voor de noot waarnaar verwezen wordt
Betrokken elementen: tekst:Nootref.
Zie ook tekst:table.
STOP0008fout

Een referentie naar een noot MOET verwijzen naar een noot in dezelfde tabel

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
De referentie naar de noot met id <var naam="ref"/> verwijst niet naar een noot in dezelfde tabel <var naam="eId"/>. Verplaats de noot waarnaar verwezen wordt naar de tabel of vervang de referentie in de tabel voor de noot waarnaar verwezen wordt
Betrokken elementen: tekst:Nootref.
Zie ook tekst:table, tekst:Noot.
STOP0009waarschuwing

Een lijst MAG GEEN geen tabel bevatten

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
Het lijst-item <var naam="eId"/> bevat een tabel, onderzoek of de tabel buiten de lijst kan worden geplaatst, eventueel door de lijst in delen op te splitsen
Betrokken elementen: tekst:Li, tekst:Lijst, tekst:table.
Zie ook tekst:Li, tekst:table.
STOP0010fout

De waarde van IntRef/@ref MOET voorkomen als identifier (@eId) van een element binnen:

  1. OFWEL de tekst van dezelfde expression als de IntRef
  2. OFWEL binnen de tekst van hetzelfde component als de IntRef.

Een IntRef buiten een component mag verwijzen naar een element binnen de component als de component en de IntRef onderdeel zijn van dezelfde tekst.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
Voor de verwijzing tekst:IntRef met @ref=<var naam="ref"/> kan geen bijbehorend tekst-element met eId <var naam="eId"/> <var naam="component"/> gevonden worden. Controleer de referentie, corrigeer ofwel de referentie ofwel de identificatie van het element waarnaar wordt verwezen.
Betrokken elementen: tekst:IntRef.
STOP0011fout

Een IntIoRef referentie MOET verwijzen naar @wId van ExtIoRef binnen hetzelfde bestand

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
De @ref van element <var naam="element"/> met waarde <var naam="ref"/> verwijst niet naar een wId van een ExtIoRef binnen hetzelfde bestand. Controleer de referentie, corrigeer of de referentie of de wId identificatie van het element waarnaar wordt verwezen
Betrokken elementen: tekst:IntIoRef.
STOP0012fout

De in de ExtIoRef weergegeven join-identifier MOET gelijk zijn aan de referentie

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
De JOIN-identifier van ExtIoRef <var naam="eId"/> in de tekst is niet gelijk aan de als referentie opgenomen JOIN-identificatie. Controleer de gebruikte JOIN-identicatie en plaats de juiste verwijzing als zowel de @ref als de tekst van het element ExtIoRef
Betrokken elementen: tekst:ExtIoRef.
STOP0015fout

Een RegelingTijdelijkdeel MAG GEEN WijzigArtikel hebben

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
Het WijzigArtikel <var naam="eId"/> is in een RegelingTijdelijkdeel niet toegestaan. Verwijder het WijzigArtikel of pas dit aan naar een Artikel indien dit mogelijk is
Betrokken elementen: tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:WijzigArtikel.
STOP0016fout

Een RegelingCompact MAG GEEN WijzigArtikel hebben

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
Het WijzigArtikel <var naam="eId"/> is in een RegelingCompact niet toegestaan. Verwijder het WijzigArtikel of pas dit aan naar een Artikel indien dit mogelijk is
Betrokken elementen: tekst:RegelingCompact, tekst:WijzigArtikel.
STOP0017fout

Een tekstuele mutatie ten behoeve van renvooi MAG NIET buiten een Regeling- of BesluitMutatie voorkomen

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
Tekstuele wijziging is niet toegestaan buiten de context van een tekst:RegelingMutatie of tekst:BesluitMutatie. element <var naam="ouder"/> met id "<var naam="eId"/>" bevat een <var naam="element"/>. Verwijder het element <var naam="element"/>
Betrokken elementen: tekst:NieuweTekst, tekst:VerwijderdeTekst.
Zie ook tekst:RegelingMutatie, tekst:BesluitMutatie.
STOP0018fout

Een (structuur)wijziging ten behoeve van renvooi MAG NIET buiten een Regeling- of BesluitMutatie voorkomen

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
Een attribuut @wijzigactie is niet toegestaan op element <var naam="element"/> met id "<var naam="eId"/>" buiten de context van een tekst:RegelingMutatie of tekst:BesluitMutatie. Verwijder het attribuut @wijzigactie
Betrokken elementen: attribuutgroep tekst:agWijzigactie, attribuutgroep tekst:agWijzigactieStructuur.
Zie ook tekst:RegelingMutatie, tekst:BesluitMutatie.
STOP0020fout

Een eId binnen een 'main' AKN-component MOET uniek zijn.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
De eId '<var naam="eId"/>' binnen het bereik is niet uniek. Controleer de opbouw van de eId en corrigeer deze
Betrokken elementen: attribuutgroep tekst:agAKN.
Zie ook Identificatie van tekstelementen.
STOP0021fout

Een wId binnen een 'main' AKN-component MOET uniek zijn.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
De wId '<var naam="wId"/>' binnen het bereik is niet uniek. Controleer de opbouw van de wId en corrigeer deze
Betrokken elementen: attribuutgroep tekst:agAKN.
Zie ook Identificatie van tekstelementen.
STOP0022fout

Een eId MOET voldoen aan de AKN-naamgevingsconventie

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
De AKN-naamgeving voor eId '<var naam="AKNdeel"/>' is niet correct voor element <var naam="element"/> met id '<var naam="wId"/>', Dit moet zijn: '<var naam="waarde"/>'. Pas de naamgeving voor dit element en alle onderliggende elementen aan. Controleer ook de naamgeving van de bijbehorende wId en onderliggende elementen.
Betrokken elementen: attribuutgroep tekst:agAKN.
Zie ook Identificatie van tekstelementen.
STOP0024fout

Een initiële regeling MOET een attribuut @componentnaam hebben met correcte naamgeving

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Rectificatie
De initiële regeling "<var naam="regeling"/>" heeft geen attribuut @componentnaam, dit attribuut is voor een initiële regeling verplicht. Voeg het attribuut toe met een unieke naamgeving.
Betrokken elementen: tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst.
Zie ook attribuutgroep tekst:agComponentNieuweRegeling.
STOP0025fout

Een initiële regeling MOET een attribuut @wordt hebben met de AKN-identificatie

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Rectificatie
De initiële regeling "<var naam="regeling"/>" heeft geen attribuut @wordt, dit attribuut is voor een initiële regeling verplicht. Voeg het attribuut toe met als waarde de juiste AKN versie-identifier
Betrokken elementen: tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst.
Zie ook attribuutgroep tekst:agComponentNieuweRegeling.
STOP0026fout

Een componentnaam binnen een besluit MOET uniek zijn

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Rectificatie
De componentnaam "<var naam="component"/> binnen <var naam="eId"/> is niet uniek. Pas de componentnaam aan om deze uniek te maken
Betrokken elementen: tekst:BesluitMutatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingMutatie, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst.
Zie ook attribuutgroep tekst:agComponentMutatie, attribuutgroep tekst:agComponentNieuweRegeling.
STOP0027fout

Een eId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Rectificatie
De eId '<var naam="eId"/>' binnen component <var naam="component"/> moet uniek zijn. Controleer de opbouw van de eId en corrigeer deze
Betrokken elementen: tekst:Aanhef, tekst:Afdeling, tekst:AlgemeneToelichting, tekst:Artikel, tekst:ArtikelgewijzeToelichting, tekst:Begrip, tekst:Begrippenlijst, tekst:Bijlage, tekst:Boek, tekst:Citaat, tekst:Deel, tekst:Divisie, tekst:Divisietekst, tekst:ExtIoRef, tekst:Figuur, tekst:Formule, tekst:Hoofdstuk, tekst:IntIoRef, tekst:InwerkingtredingArtikel, tekst:Kadertekst, tekst:Li, tekst:Lichaam, tekst:Lid, tekst:Lijst, tekst:Motivering, tekst:Paragraaf, tekst:Rectificatietekst, tekst:RegelingOpschrift, tekst:Sluiting, tekst:Subparagraaf, tekst:Subsubparagraaf, tekst:Titel, tekst:Toelichting, tekst:WijzigArtikel, tekst:WijzigBijlage, tekst:WijzigLid, tekst:table.
Zie ook tekst:RegelingMutatie, tekst:BesluitMutatie, attribuutgroep tekst:agComponentMutatie, attribuutgroep tekst:agComponentNieuweRegeling, Identificatie van tekstelementen, attribuutgroep tekst:agAKN.
STOP0028fout

Een wId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Rectificatie
De wId '<var naam="wId"/>' binnen component <var naam="component"/> moet uniek zijn. Controleer de opbouw van de wId en corrigeer deze
Betrokken elementen: tekst:Aanhef, tekst:Afdeling, tekst:AlgemeneToelichting, tekst:Artikel, tekst:ArtikelgewijzeToelichting, tekst:Begrip, tekst:Begrippenlijst, tekst:Bijlage, tekst:Boek, tekst:Citaat, tekst:Deel, tekst:Divisie, tekst:Divisietekst, tekst:ExtIoRef, tekst:Figuur, tekst:Formule, tekst:Hoofdstuk, tekst:IntIoRef, tekst:InwerkingtredingArtikel, tekst:Kadertekst, tekst:Li, tekst:Lichaam, tekst:Lid, tekst:Lijst, tekst:Motivering, tekst:Paragraaf, tekst:Rectificatietekst, tekst:RegelingOpschrift, tekst:Sluiting, tekst:Subparagraaf, tekst:Subsubparagraaf, tekst:Titel, tekst:Toelichting, tekst:WijzigArtikel, tekst:WijzigBijlage, tekst:WijzigLid, tekst:table.
Zie ook tekst:RegelingMutatie, attribuutgroep tekst:agComponentMutatie, attribuutgroep tekst:agComponentNieuweRegeling, Identificatie van tekstelementen, attribuutgroep tekst:agAKN.
STOP0029waarschuwing

Een tabel MOET ten minste twee kolommen hebben

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
De tabel met <var naam="eId"/> heeft slechts 1 kolom, dit is niet toegestaan. Pas de tabel aan, of plaats de inhoud van de tabel naar bijvoorbeeld een element Kadertekst.
Betrokken elementen: tekst:table.
Zie ook tekst:Kadertekst.
STOP0032fout

Bij horizontale overspanning MOET de positie van @nameend groter zijn dan de positie van @namest

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
De entry met @namest "<var naam="naam"/>", van de <var naam="nummer"/>e rij, van de <var naam="ouder"/>, in de tabel met eId: <var naam="eId"/>, heeft een positie bepaling groter dan de positie van de als @nameend genoemde cel. Corrigeer de gegevens voor de overspanning.
Betrokken elementen: tekst:entry.
Zie ook tekst:table.
STOP0033fout

Bij horizontale overspanning MOET de @colname van eerste cel van de overspanning gelijk zijn aan de start (@namest) van de overspanning zijn.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
De start van de overspanning (@namest) van de cel <var naam="naam"/>, in de <var naam="nummer"/>e rij, van de <var naam="ouder"/> van tabel <var naam="eId"/> is niet gelijk aan de @colname van de cel.
Betrokken elementen: tekst:entry.
Zie ook tekst:table.
STOP0036fout

De referentie van een cel MOET correct verwijzen naar een kolom

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
De entry met @<var naam="naam"/> van de <var naam="nummer"/>e rij, van <var naam="ouder"/>, van de tabel met id: <var naam="eId"/> , verwijst niet naar een bestaande kolom. Controleer en corrigeer de identifier voor de kolom (@colname)
Betrokken elementen: tekst:entry.
Zie ook tekst:table.
STOP0037fout

Het aantal colspec's MOET gelijk zijn aan het opgegeven aantal kolommen

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
Het aantal colspec's (<var naam="nummer"/>) voor <var naam="naam"/> in tabel <var naam="eId"/> komt niet overeen met het aantal kolommen (<var naam="aantal"/>).
Betrokken elementen: tekst:tgroup.
Zie ook tekst:table.
STOP0038fout

Het totale aantal cellen MOET overeenkomen met het aantal mogelijke cellen

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
Het aantal cellen in <var naam="naam"/> van tabel "<var naam="eId"/>" komt niet overeen met de verwachting (resultaat: <var naam="aantal"/> van verwachting <var naam="nummer"/>).
Betrokken elementen: tekst:tbody, tekst:thead.
Zie ook tekst:table.
STOP0039fout

Een element WijzigInstructies MAG alleen voorkomen in een RegelingKlassiek

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Rectificatie
Het element WijzigInstructies binnen element <var naam="naam"/> met eId "<var naam="eId"/>" is niet toegestaan. Verwijder de WijzigInstructies, of verplaats deze naar een RegelingMutatie binnen een WijzigBijlage.
Betrokken elementen: tekst:WijzigInstructies.
Zie ook tekst:WijzigBijlage, tekst:WijzigArtikel.
STOP0040fout

Een element RegelingMutatie binnen een WijzigArtikel mag alleen voorkomen in een regeling volgens het klassieke model (RegelingKlassiek).

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Rectificatie
Het element RegelingMutatie binnen element <var naam="naam"/> met eId "<var naam="eId"/>" is niet toegestaan. Neem de RegelingMutatie op in een WijzigBijlage.
Betrokken elementen: tekst:RegelingMutatie, tekst:WijzigArtikel.
Zie ook tekst:WijzigInstructies, tekst:WijzigBijlage.
STOP0045ontraden

Een (inline) Illustratie MAG GEEN attribuut @schaal hebben.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
De Illustratie binnen <var naam="ouder"/> met eId <var naam="eId"/> heeft een waarde voor attribuut @schaal. Dit attribuut wordt genegeerd in de publicatie van documenten volgens STOP 2.0.0-rc. In plaats daarvan wordt het attribuut @dpi gebruikt voor de berekening van de afbeeldingsgrootte. Verwijder het attribuut @schaal.
Betrokken elementen: tekst:Illustratie, tekst:InlineTekstAfbeelding.
STOP0046ontraden

Een (inline) Illustratie MAG GEEN attribuut @kleur hebben.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
De Illustratie binnen <var naam="ouder"/> met eId <var naam="eId"/> heeft een waarde voor attribuut @kleur. Dit attribuut wordt genegeerd in de publicatie van STOP 2.0.0-rc. Verwijder het attribuut @kleur.
Betrokken elementen: tekst:Illustratie, tekst:InlineTekstAfbeelding.
STOP0050fout

Een externe referentie MOET de juiste notatie gebruiken

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
De ExtRef van het type <var naam="type"/> met referentie <var naam="ref"/> heeft niet de juiste notatie.
Betrokken elementen: tekst:ExtRef.
STOP0051fout

Een element OpmerkingVersie MAG alleen in een RegelingKlassiek of een Rectificatie daarvan worden gebruikt

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Rectificatie
Het element OpmerkingVersie binnen element <var naam="naam"/> met eId "<var naam="eId"/>" is alleen toegestaan in een RegelingKlassiek of Rectificatie daarvan. Verwijder de OpmerkingVersie.
Betrokken elementen: tekst:OpmerkingVersie.
Zie ook tekst:RegelingKlassiek, tekst:WijzigArtikel, tekst:Rectificatie.
STOP0053fout

De scope van een interne verwijzing moet overeenkomen met de naam van het doelelement.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
De scope <var naam="scope"/> van de IntRef met <var naam="ref"/> is niet gelijk aan de naam van het doel: tekst-element <var naam="local"/> met eId <var naam="eId"/> <var naam="component"/>.
Betrokken elementen: tekst:IntRef.
STOP0055fout

Het element Gereserveerd dat geen onderdeel is van een RegelingMutatie MAG NIET worden gevolgd door inhoud of structuur op hetzelfde niveau

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
Het element <var naam="naam"/> binnen <var naam="element"/> met eId: "<var naam="eId"/>" is niet toegestaan na een element Gereserveerd. Verwijder het element Gereserveerd of verplaats dit element naar een eigen structuur of tekst.
Betrokken elementen: tekst:Gereserveerd.
STOP0058fout

Een structuur-element MOET altijd ten minste één element na de Kop bevatten

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
Het element <var naam="naam"/> met eId: "<var naam="eId"/> is niet compleet, een kind-element anders dan een Kop is verplicht. Completeer of verwijder dit structuur-element.
Betrokken elementen: tekst:Afdeling, tekst:Bijlage, tekst:Boek, tekst:Deel, tekst:Divisie, tekst:Hoofdstuk, tekst:Paragraaf, tekst:Subparagraaf, tekst:Subsubparagraaf, tekst:Titel.
STOP0060fout

Een Divisietekst MOET altijd één element anders dan een Kop bevatten (tenzij binnen tekst:Vervang).

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
Het element <var naam="naam"/> met eId: "<var naam="eId"/> is niet correct, één kind-element naast Kop is verplicht. Completeer of verwijder dit element.
Betrokken elementen: tekst:Divisietekst.
STOP0062fout

Indien een structuur-element vervallen is dan moeten ook alle onderliggende delen (structuur en tekst) vervallen zijn

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
Het element <var naam="naam"/> met eId: "<var naam="eId"/>" is vervallen, maar heeft minstens nog een niet vervallen element". Controleer vanaf element <var naam="element"/> met eId "<var naam="id"/> of alle onderliggende elementen als vervallen zijn aangemerkt.
Betrokken elementen: tekst:Afdeling, tekst:Bijlage, tekst:Boek, tekst:Deel, tekst:Divisie, tekst:Hoofdstuk, tekst:Paragraaf, tekst:Subparagraaf, tekst:Subsubparagraaf, tekst:Titel.
Zie ook tekst:Vervallen.
STOP0063fout

tekst:Inhoud mag uitsluitend een @wijzigactie hebben gecombineerd met één van de kindelementen:

  1. tekst:Vervallen
  2. tekst:Gereserveerd
  3. tekst:Lid
  4. tekst:NogNietInWerking
tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Rectificatie
Het element Inhoud van <var naam="naam"/> met het attribuut @wat "<var naam="wat"/>" heeft ten onrechte een attribuut @wijzigactie. Dit is alleen toegestaan indien gecombineerd met een Gereserveerd, Vervallen of Lid. Verwijder het attribuut @wijzigactie.
Betrokken elementen: tekst:Inhoud.
Zie ook tekst:Vervallen, tekst:Gereserveerd, attribuutgroep tekst:agWijzigactie.
STOP0064fout

Als het element Contact een attribuut @adres heeft, moet de inhoud van het attribuut een adres zijn dat is geformatteerd volgens de specificaties van de waarde van attribuut @soort.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
Het e-mailadres <var naam="adres"/> zoals genoemd in het element Contact met eId <var naam="eId"/> moet een correct geformatteerd e-mailadres zijn. Corrigeer het e-mailadres.
Betrokken elementen: tekst:Contact.
STOP0066fout

Voor een mutatie MOET de waarde van de attributen @was en @wordt beginnen met dezelde akn identificatie van het work.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Rectificatie
De identificatie van de @was <var naam="wasID"/> en @wordt <var naam="wordtID"/> hebben niet dezelfde work-identificatie. Corrigeer de AKN-expression. identificatie.
Betrokken elementen: tekst:BesluitMutatie, tekst:RegelingMutatie.
Zie ook attribuutgroep tekst:agComponentMutatie.
STOP0067fout

Een id voor een (voet-)noot binnen een AKN-component MOET uniek zijn

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Rectificatie
De id voor tekst:Noot '<var naam="id"/>' binnen component '<var naam="component"/>' moet uniek zijn. Controleer de id en corrigeer zodat de identificatie uniek is binnen de component.
Betrokken elementen: tekst:Noot.
Zie ook tekst:RegelingMutatie, attribuutgroep tekst:agComponentMutatie, attribuutgroep tekst:agComponentNieuweRegeling, Identificatie van tekstelementen, attribuutgroep tekst:agAKN.
STOP0068fout

Een id voor een (voet-)noot MOET buiten de AKN-componenten uniek zijn.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
De id '<var naam="id"/>' is niet uniek. Controleer id en corrigeer deze.
Betrokken elementen: tekst:Noot.
STOP0070fout

Een Artikel MAG na een KOP slechts één ander type element (Vervallen, Gereserveerd, NogNietInWerking, Inhoud of Lid) bevatten, combinaties zijn niet toegestaan.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
Het <var naam="naam"/> met eId '<var naam="eId"/>' heeft een combinatie van elementen dat niet is toegestaan. Slechts één type element is toegestaan. Corrigeer dit door de combinatie van verschillende type elementen te verwijderen.
Betrokken elementen: tekst:Artikel.
STOP0073fout

Een WijzigArtikel in een BesluitCompact MAG GEEN Wijziglid bevatten

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Rectificatie
Het WijzigArtikel <var naam="id"/> heeft een WijzigLid, dit is niet toegestaan binnen een BesluitCompact. Verwijder het WijzigL:id of zet de tekst om naar een element wat.
Betrokken elementen: tekst:WijzigArtikel.
Zie ook tekst:WijzigLid.
STOP0074fout

Het attribuut @wordt MOET uniek zijn binnen een besluit.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Rectificatie
Het attribuut @wordt '<var naam="wordt"/>' binnen <var naam="eId"/> is niet uniek. Pas het attribuut aan om deze uniek te maken (bij een initiele regeling) of (bij mutaties) voeg mutaties samen in één tekst:RegelingMutatie .
Betrokken elementen: tekst:BesluitMutatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingMutatie, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst.
Zie ook attribuutgroep tekst:agComponentNieuweRegeling, attribuutgroep tekst:agComponentMutatie.
STOP0075fout

Het attribuut schemaversie op element tekst:Motivering MAG ALLEEN gebruikt worden alleen in een uitwisselpakket.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Rectificatie
Het attribuut schemaversie (met waarde <var naam="schemaversie"/>) bij tekst:Motivering mag niet gebruikt worden binnen tekst:BesluitCompact of tekst:BesluitKlassiek. Verwijder het attribuut schemaversie bij tekst:Motivering
Betrokken elementen: tekst:Motivering.
Zie ook attribuutgroep tekst:agSchemaVersie.
STOP0077fout

De identificatie van het attribuut wat moet gelijk zijn aan de wId van het element dat vervangen wordt (het element direct binnen de Vervang).

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Rectificatie
De identificatie in attribuut @wat "<var naam="watID"/>" in het in element Vervang is niet gelijk aan de wId "<var naam="wId"/>" van het element dat vervangen wordt
Betrokken elementen: tekst:Vervang.
STOP0080fout

Een WijzigArtikel mag alleen worden gebruikt in een RegelingMutatie van een Rectificatie.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Rectificatie
Het element WijzigArtikel met <var naam="eId"/> mag alleen worden gebruikt in een RegelingMutatie binnen een Rectificatie. Verwijder het WijzigArtikel.
Betrokken elementen: tekst:Vervang, tekst:Verwijder, tekst:VoegToe.
STOP0081ontraden

Een Toelichting met directe kind-elementen Divisie of Divisietekst wordt ontraden omdat deze mogelijkheid in een toekomstige versie van Toelichting komt te vervallen.

Een Toelichting kan in de toekomstige versie uitsluitend een AlgemeneToelichting en/of een ArtikelgewijzeToelichting bevatten.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:OfficielePublicatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
De Toelichting met eId <var naam="eId"/> heeft een structuur met Divisie of Divisietekst dat zal in de toekomst niet meer toegestaan zijn. Advies is om deze Divisie / Divisietekst elementen in een element AlgemeneToelichting of ArtikelgewijzeToelichting te plaatsen, indien mogelijk.
Betrokken elementen: tekst:Toelichting.
Zie ook tekst:AlgemeneToelichting, tekst:ArtikelgewijzeToelichting.
STOP0082ontraden

Een ArtikelsgewijzeToelichting geplaatst buiten een element Toelichting wordt ontraden omdat deze mogelijkheid in een toekomstige versie van Toelichting komt te vervallen.

Een ArtikelgewijzeToelichting kan in een toekomstige versie uitsluitend in een Toelichting worden geplaatst.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:OfficielePublicatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
De Toelichting met eId <var naam="eId"/> heeft een structuur met Divisie of Divisietekst dat zal in de toekomst niet meer toegestaan zijn. Advies is om deze Divisie / Divisietekst elementen in een element AlgemeneToelichting of ArtikelgewijzeToelichting te plaatsen indien mogelijk.
Betrokken elementen: tekst:ArtikelgewijzeToelichting.
Zie ook tekst:Toelichting.
STOP0084fout

Het element Toelichting MOET een Kop hebben indien er meerdere kindelementen zijn:

  • ArtikelgewijzeToelichting en AlgemeneToelichting

Indien slechts een ArtikelgewijzeToelichting of een AlgemeneToelichting is dan is de Kop niet nodig.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:OfficielePublicatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
Het element Toelichting met eId <var naam="eId"/> moet een Kop hebben omdat zowel een ArtikelgewijzeToelichting en een AlgemeneToelichting in de Toelichting zijn opgenomen. Geef de Toelichting een Kop met duidelijke tekstuele omschrijving.
Betrokken elementen: tekst:Toelichting.
Zie ook tekst:AlgemeneToelichting, tekst:ArtikelgewijzeToelichting.
STOP0085fout

Het element Toelichting mag geen Kop hebben indien deze alleen een AlgemeneToelichting of ArtikelgewijzeToelichting bevat.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:OfficielePublicatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
Het element Toelichting met eId <var naam="eId"/> heeft een Kop; deze is niet toegestaan omdat het enige onderliggende element <var naam="localName"/> al een Kop heeft. Verwijder de Kop voor het element Toelichting.
Betrokken elementen: tekst:Toelichting.
Zie ook tekst:AlgemeneToelichting, tekst:ArtikelgewijzeToelichting.
STOP0086fout

Renvooi-mutatieacties (Vervang, VervangKop) met een juridische wijziging (@revisie = "0") MOETEN minimaal één renvooimarkering bevatten (tekst:NieuweTekst, tekst:VerwijderdeTekst of het attribuut wijzigactie).

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Rectificatie
Het element <var naam="element"/>(@wat='<var naam="wat"/>') binnen <var naam="parent"/>(@componentnaam='<var naam="component"/>') bevat geen renvooimarkering. Dit is niet toegestaan. Voeg tekst:NieuweTekst, tekst:VerwijderdeTekst of het attribuut wijzigactie toe op de plaats van de tekstwijziging binnen <var naam="element"/><var naam="revisie-melding"/>.
Betrokken elementen: tekst:Vervang, tekst:Vervang, tekst:VervangKop.
Zie ook Renvooitekst, tekst:NieuweTekst, tekst:VerwijderdeTekst, attribuutgroep tekst:agWijzigactie.
STOP0087fout

Indien een structuur-element 'Nog niet in werking' is dan moeten ook alle onderliggende delen (structuur en tekst) 'Nog niet in werking' zijn

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
Het element <var naam="naam"/> met eId: "<var naam="eId"/>" is 'Nog niet in werking', maar heeft minstens nog één child-element dat niet 'Nog niet in werking' is. Controleer vanaf element <var naam="element"/> met eId "<var naam="id"/> of alle onderliggende elementen als 'Nog niet in werking' zijn aangemerkt.
Betrokken elementen: tekst:Afdeling, tekst:Bijlage, tekst:Boek, tekst:Deel, tekst:Divisie, tekst:Hoofdstuk, tekst:Paragraaf, tekst:Subparagraaf, tekst:Subsubparagraaf, tekst:Titel.
Zie ook tekst:NogNietInWerking, STOP0062.
STOP0088fout

Het tekstmodel van de nieuwe regeling(@wordt) in tekst:VervangRegeling MOET gelijk zijn aan het tekstmodel van de regeling die vervangen wordt(@was).

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Rectificatie
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: tekst:VervangRegeling.
Zie ook tekst:VervangRegeling.
STOP0089fout

Een wId van een element met een vaste identificatie bestaat uitsluitend uit de vaste identificatie zelf, tenzij het tekst:Sluiting is of deze in een mutatie wordt verwijderd. Dan is, om de wId uniek te maken, een '_instX' toevoeging toegestaan, waarbij X een volgnummer is dat begint bij 2.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
Vaste identificatie elementen hebben als 'wId' alleen de vaste identificatie. 'wId' <var naam="wId"/> van het element <var naam="element"/> heeft een voorvoeging '<var naam="voorvoeging"/>' en/of een toevoeging '<var naam="toevoeging"/>'. Dit is niet toegestaan. Verwijder de voor- of toevoeging van de wId.
Betrokken elementen: tekst:Aanhef, tekst:AlgemeneToelichting, tekst:ArtikelgewijzeToelichting, tekst:Lichaam, tekst:Motivering, tekst:Sluiting, tekst:Toelichting.
Zie ook Identificatie van tekstelementen.
STOP0090fout

Een eId van een element met een vaste identificatie mag alleen als het `Sluiting` is, of wanneer deze met een mutatie wordt verwijderd, worden voorzien van een '_instX' om de eId uniek te maken, waarbij X een volgnummer is dat begint bij 2.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
Het 'eId' <var naam="eId"/> van het element <var naam="element"/> heeft een toevoeging <var naam="toevoeging"/>. Dit is niet toegestaan. Alleen om een Sluiting uniek te maken of binnen een mutatie met een verwijdering van het element, is een '_instX' toevoeging toegestaan. Verwijder de toevoeging '<var naam="toevoeging"/>' van de eId.
Betrokken elementen: tekst:Aanhef, tekst:AlgemeneToelichting, tekst:ArtikelgewijzeToelichting, tekst:Lichaam, tekst:Motivering, tekst:Sluiting, tekst:Toelichting.
Zie ook Identificatie van tekstelementen.
STOP0091fout

Een @eId moet beginnen met het eId van het eerste bovenliggende element met een eId, tenzij het bovenliggende element is aangemerkt als een element met een vaste identificatie.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
De eId <var naam="eId"/> van <var naam="element"/> is niet correct. Deze moet beginnen met <var naam="topId"/> van het bovenliggende element <var naam="topElement"/>.
Zie ook Identificatie van tekstelementen.
STOP0092fout

De ExtIoRef join-identifier MOET verwijzen naar een informatieobject van het type "regdata".

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
De collectie-aanduiding '<var naam="collectie"/>' in de JOIN-identifier referentie <var naam="ref"/> in de ExtIoRef met eId <var naam="eId"/> is niet van het juiste type. Dit mag alleen 'regdata' zijn. Voor verwijzingen naar alleen-bekend-te-maken 'pubdata' informatieobjecten moet ExtRef gebruikt worden. Corrigeer de referentie.
Betrokken elementen: tekst:ExtIoRef, attribuutgroep tekst:agDoelReferentie.
Zie ook tekst:ExtIoRef.
STOP0093waarschuwing

Een tabel MOET ten minste twee rijen hebben.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
De tabel met <var naam="eId"/> heeft slechts 1 rij, dit is niet toegestaan. Pas de tabel aan, of paats de inhoud van de tabel naar bijvoorbeeld het element Kadertekst.
Zie ook tekst:Kadertekst.
STOP0094waarschuwing

Een tabel MOET ten minste drie cellen hebben.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Kennisgeving, tekst:Mededeling, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingTijdelijkdeel, tekst:RegelingVrijetekst
De tabel met <var naam="eId"/> heeft minder dan 3 cellen, dit is niet toegestaan. Pas de tabel aan, of paats de inhoud van de tabel naar bijvoorbeeld het element Kadertekst.
Zie ook tekst:Kadertekst.
STOP0095fout

Een tekst:RegelingKlassiek MAG ALLEEN met een tekst:BesluitKlassiek gewijzigd worden.

tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek, tekst:Rectificatie
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.)
Betrokken elementen: tekst:RegelingKlassiek.
Zie ook Klassiek tekstmodel.