Verwerken uitspraak beroep

Deze sectie gaat in op de stappen die een BG moet ondernemen om de uitspraak van een beroepsorgaan correct door te geven aan het BHKV, zodat de uitspraak verwerkt wordt in de inhoud van de geconsolideerde regelgeving.

Ook als de beroepsprocedure nog niet is afgerond, moet het BG een uitspraak van een beroepsorgaan verwerken. Het BG moet daartoe:

  • In geval van een vernietiging een mededeling publiceren met de uitspraak;

  • De uitspraak verwerken in de geconsolideerde regeling (indien van toepassing);

  • En als met de uitspraak een schorsing is opgeheven, of als het besluit onherroepelijk is geworden, dan ook relevante procedurestappen doorgeven.

Hoe dat precies moet zal voor elk van de vier uitspraakscenario's nader worden toegelicht:

Beroep ongegrond

Wordt een beroep ongegrond verklaart dan geeft het BG afhankelijk van eventueel andere lopende beroepszaken relevante procedurestappen door. BG doet geen mededeling van een beroep ongegrond uitspraak.

Vernietiging met behoud van rechtsgevolgen

Van een vernietiging met behoud van rechtsgevolgen publiceert het BG een mededeling. Ook nu moeten relevante procedurestappen doorgegeven worden indien van toepassing.

Gedeeltelijke vernietiging

Bij een gedeeltelijke vernietiging is het de verantwoordelijkheid van het BG om de uitspraak te verwerken in de geconsolideerde regeling. BG publiceert een mededeling van de gedeeltelijke vernietiging en neemt daarin op hoe de vernietiging doorwerkt in de geconsolideerde regeling. Relevante procedurestappen worden doorgegeven indien van toepassing.

Vernietiging

Net als bij een gedeeltelijke vernietiging, verwerkt het BG ook bij een volledige vernietiging de uitspraak in de geconsolideerde regeling. BG publiceert daartoe een mededeling van de vernietiging en neemt daarin op hoe de vernietiging doorwerkt in de geconsolideerde regeling. Relevante procedurestappen worden doorgegeven indien van toepassing.

Versiebeheer

Om ervoor te zorgen dat de geautomatiseerde consolidatie op de juiste manier de geconsolideerde regelingversies samenstelt na een (gedeeltelijke) vernietiging van een besluit is het opnemen van de juiste informatie in de consolidatie-informatie module essentieel.