Beroep

Een deel van de besluiten van het bevoegd gezag (BG) zijn vatbaar voor (bezwaar en) beroep. De (bezwaar- en) beroep-status van een besluit moet zichtbaar zijn op officielebekendmakingen.nl. De status van het besluit werkt door in de geconsolideerde regeling. Ook in de geconsolideerde regeling moet een en ander zichtbaar zijn, zoals de (on)herroepelijkheid van (wijzigingen in) de geconsolideerde regeling en of een regeling is gewijzigd door een uitspraak van de rechter. Zowel de bestuursrechtelijke beroepsprocedure als hoe BG's volgens STOP een beroep correct moeten verwerken zal hier worden toegelicht, waarbij onder andere de verschillende uitspraak-scenario's zullen worden behandeld.

STOP faciliteert de uitwisseling van informatie over de beroepsprocedure voor zover het van invloed is op:

  • de status van de nieuwe of gewijzigde regelingen en/of informatieobjecten, zoals beschreven in status van een geconsolideerde regeling. STOP is niet ontworpen om een goed beeld te delen van de voortgang en details van de beroepsprocedure zelf.

  • de inhoud van de geconsolideerde regelingen en informatieobjecten.

Over beroep

Korte beschrijving van het beroepsproces.

Kennisgeving

Bevoegd gezag moet van elk besluit dat voor beroep vatbaar is een kennisgeving beroepstermijn publiceren.

Herroepelijkheid

Beschrijving van de status die aangeeft of er (nog) beroep mogelijk is voor een besluit.

Beroep en geconsolideerde regelgeving

Beschrijving van de procedurele statussen van een besluit, de bijbehorende procesflow en de afleiding van de status van de geconsolideerde regelgeving uit de procedurele besluitstatus.

Verwerken beroep

Beschrijving van wat en hoe het BG moet aanleveren als beroep tegen een besluit mogelijk is. Van de aankondiging dat de mogelijkheid tot beroep bestaat, het doorgeven dat een of meer beroepen zijn ingesteld tot en met uitspraken van de rechter. Zodat gedurende het hele beroepsproces de geconsolideerde regeling correct samengesteld kan worden en de juiste status heeft.