Naamgeving van een besluit

Een besluit krijgt twee identificaties:

  • één voor het besluit als work en

  • één voor de versie (een expression).

STOP gebruikt een invulling van de Akoma Ntoso naamgevingsconventie (AKN NC) als basis voor de identificatie. AKN NC schrijft de structuur van de identificatie voor, STOP vult dat nader in.

Voor besluiten die een bevoegd gezag opstelt wordt in de identificatie "bill" gehanteerd:

Work: "/akn/" <land> "/bill/" <overheid> "/" <datum_work> "/" <overig>

Expression: <work> "/" <taal> "@" <datum_expr> [ ";" <versie> ] [ ";" <overig> ]

De codes betekenen:

codebetekenisverplicht?
landEen 2-letter code van een land volgens ISO 3166-1 of van een code voor een subdivisie volgens ISO 3166-2. In versie 2.0.0-rc van de standaard wordt alleen nl ondersteund.Ja
overheidCode van het bevoegde gezag volgens één van de waardelijsten. Het gaat hierbij om het bevoegd gezag dat uiteindelijk verantwoordelijk is voor het besluit, het is geen aanduiding van de opsteller van de informatie.Ja
datum_workDatum van het ontstaan van de eerste versie van het work. Dit mag een volledige datum zijn (YYYY-MM-DD conform ISO 8601) maar het mag ook alleen een jaartal zijn.Ja
taalTaalcode volgens ISO 639-2 alpha-3. In versie 2.0.0-rc van de standaard wordt alleen nld ondersteund.Ja
datum_exprDatum van het ontstaan van deze versie van het expression. Dit mag een volledige datum zijn (YYYY-MM-DD conform ISO 8601) maar het mag ook alleen een jaartal zijn. Deze datum moet gelijk zijn of later liggen dan <datum_work>Ja
versieOptioneel. Een versienummer voor het document.Nee
overigOverige kenmerken om de Expression (optioneel) of het Work (verplicht) te onderscheiden, bijvoorbeeld een dossiernummer of een afkorting gebaseerd op de naam. De kenmerken moeten compact zijn, het is niet de bedoeling om hiervoor een lange titel te gebruiken. "<overig>" bestaat uit een combinatie van cijfers, boven- en onderkast-letters, "_" en "-", te beginnen met een cijfer of letter (regex [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\_\-]*) met een maximale lengte van 128 karakters. Het bevoegd gezag is zelf verantwoordelijk voor uniciteit van dit "overig" deel. Er is geen centrale service om de waarde voor "overig" te genereren.Ja, bij een work. Nee, bij een expressie.

Voorbeelden zijn:

  • /akn/nl/bill/gm0503/2018/BW-OW-123: Een Besluit (Work) van Gemeente Delft uit 2018 met kenmerk BW-OW-123

  • /akn/nl/bill/gm0503/2018/BW-OW-123/nld@2018-12-02: de expression dd 2018-12-02 van eerdergenoemd Besluit