wId

Het wId van een tekstelement is een identificatie van een onderdeel van de tekst, gebaseerd op de inhoud van de tekst. Het wId is in verschillende instrumentversies gelijk, zolang de structuur van de tekst ongewijzigd blijft. Het identificeert over de verschillende versies heen de inhoud van een tekstonderdeel, ook al verschilt de posities van het element dat deze inhoud codeert. Het wId is uniek binnen een tekstcomponent van een instrumentversie.