Officiële bekendmaking

De officiële bekendmaking is de bekendmaking van de (wijzigingen in) wet- en regelgeving en verdragen van de centrale overheid, maar ook (wijzigings)besluiten van decentrale overheden die door de bij wet verplichte officiële bekendmaking hun rechtsgeldigheid verwerven. De officiële bekendmaking wordt gepubliceerd in een voor betreffend soort besluit bij wet aangewezen publicatieblad.