Mededeling

De officiële publicatie afkomstig van het bevoegd gezag die geldt als "mededeling" zoals bijvoorbeeld beschreven in Artikel 8:80 Algemene wet bestuursrecht. De mededeling bevat inhoudelijke informatie over een besluit of uitspraak, zoals de inhoud van een uitspraak van een beroepsorgaan. De Algemene wet bestuursrecht stelt aanvullende eisen aan de inhoud van de mededeling.