Kennisgeving

De officiële publicatie afkomstig van het bevoegd gezag die geldt als "kennisgeving" over een Besluit zoals bijvoorbeeld beschreven in Artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht. De kennisgeving bevat zakelijke informatie over een besluit, zoals waar en wanneer het besluit ter inzage ligt. De Algemene wet bestuursrecht stelt aanvullende eisen aan de inhoud van de kennisgeving.