Geografisch informatieobject

Een geografisch informatieobject is een Informatieobject waarmee de Locatie of Locaties die het werkingsgebied van Juridische regel of Tekstdeel in omgevingsdocumenten worden vastgelegd.