Attenderen

De Regeling elektronische publicaties vereist (zie artikel 4.1) dat iedereen van vijfentwintig jaar en ouder geattendeerd wordt op bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen die betrekking hebben op een locatie in de buurt. Deze attendering verloopt via de Berichtenbox van mijn.overheid.nl. Ook op Overheid.nl/berichten-over-uw-buurt kan op basis van een adres en een straal gezocht worden naar besluiten "in de buurt".

Gebiedsmarkering

Om te kunnen bepalen op welke locatie de inhoud van een publicatie betrekking heeft, moet de publicatie voorzien worden van een gebiedsmarkering.

Effectgebied

Besluiten kunnen soms gevolgen hebben die op grote afstand merkbaar zijn. In dergelijke situaties moet een publicatie over het besluit naast de gebiedsmarkering, ook voorzien worden van een effectgebied.

Gebiedsmarkering berekenen

De gebiedsmarkering die hoort bij een besluit kan afgeleid worden uit de werkingsgebieden van de regelingen die in het besluit gewijzigd of vastgesteld worden.