Vrijetekststructuur

Objectversie (entiteit)Divisietekst (entiteit)Divisie (entiteit)Vrijetekststructuur (entiteit)

Elementen

Divisie
Definitie

Het tekstonderdeel Divisie is een generieke recursieve hiërarchische structuur voor tekstdelen.

Specialisatie van Objectversie (entiteit), Structuurelement (entiteit), Tekstelement (entiteit)
Divisietekst
Definitie

Het tekstonderdeel Divisietekst bevat de tekst binnen de recursieve hiërarchische structuur van Divisies.

Specialisatie van Inhoud-element (entiteit), Objectversie (entiteit), Tekstelement (entiteit)
Zie ook Toelichtingrelaties voor een besluit (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een regeling (onderwerp)
Objectversie
Generalisatie van Afdeling (entiteit), Algemene toelichting (entiteit), Artikel (entiteit), Artikel met leden (entiteit), Artikel zonder leden (entiteit), Artikelgewijze toelichting (entiteit), Bijlage (entiteit), Bijlage (entiteit), Boek (entiteit), Deel (entiteit), Divisie (entiteit), Divisietekst (entiteit), Hoofdstuk (entiteit), Lichaam (entiteit), Lichaam (entiteit), Lichaam (entiteit), Motivering (entiteit), Paragraaf (entiteit), Structuurelement (entiteit), Titel (entiteit), Toelichting (entiteit), Vrijetekststructuur (entiteit), Wijzigbijlage (entiteit)
Zie ook Artikelstructuur (onderwerp), Historie van een object (onderwerp), Objectgericht modelleren (onderwerp), Objectgericht muteren (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
wId string 1..1
Vrijetekststructuur
Specialisatie van Objectversie (entiteit), Structuurelement (entiteit), Tekstelement (entiteit)
Generalisatie van Algemene toelichting (entiteit), Artikelgewijze toelichting (entiteit), Bijlage (entiteit), Bijlage (entiteit), Lichaam (entiteit), Lichaam (entiteit), Lichaam (entiteit), Motivering (entiteit), Toelichting (entiteit)