Versies van bevoegd gezag

Een officiële publicatie wordt samengesteld op basis van een instrument dat het bevoegd gezag maakt en ter publicatie aan de LVBB aanlevert. In deze sectie wordt voor elke ondersteunde aanlevering beschreven hoe de officiële publicatie wordt samengesteld:
  • Besluit: Een besluit wordt gepubliceerd via een bekendmaking. Als het een ontwerpbesluit betreft, dan is sprake van een terinzagelegging.
  • Kennisgeving: Een kennisgeving betreft een zakelijke mededeling over iets anders, bijvoorbeeld over een (ontwerp)besluit.
  • Rectificatie: Een rectificatie betreft een correctie van een eerder gepubliceerd (ontwerp)besluit.