Officiële publicaties

Zoals de naam al doet vermoeden, is STOP (STandaard voor Officiele Publicaties) primair een standaard die officiële publicaties beschrijft. Een bevoegd gezag heeft de verplichting besluiten, kennisgevingen te publiceren in een eigen (publicatie)blad, en soms in een nationaal blad (Staatscourant). Deze verplichting is vastgelegd in de Bekendmakingswet, het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden en de grondslagen en delegaties van deze regelingen.

Deze officiële publicaties worden digitaal via één portaal www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. Het publicatieblad is hier te herkennen is in de opmaak en metadata van de publicatie.

Voor elke soort publicatie bevat STOP ook een model voor de informatie die het bevoegd gezag moet opstellen en die na aanlevering aan de LVBB omgezet wordt naar een publicatie. Een bevoegd gezag stelt niet zelf de publicatie op; het publiceren is een geautomatiseerd proces uitgevoerd binnen de daarvoor aangewezen organisatie, het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties.

De publicaties worden conform het FRBR model gemodelleerd. Een publicatie (als work) betreft de publicatie van een specifieke versie van de informatie die is opgesteld door het bevoegd gezag. Als er bij de initiële publicatie iets mis is gegaan kan een herdruk volgen. Het proces van herdrukken wordt niet via STOP ondersteund; het resultaat als officiële publicatie met een specifieke naamgeving wel.

Mededelingversie (entiteit)Soort = Mededeling (entiteit)Kennisgevingversie (entiteit)Rectificatieversie (entiteit)Soort = Terinzagelegging (entiteit)Herdruk (entiteit)Initiële publicatie (entiteit)Soort = Rectificatie (entiteit)Publicatieblad (entiteit)Soort = Kennisgeving (entiteit)Soort = Bekendmaking (entiteit)Officiële publicatie (entiteit)Officiële-publicatieversie (entiteit)Informatieobjectversie (entiteit)Besluitversie (entiteit)

Elementen

Besluitversie
Definitie

De versie van een Besluit (entiteit)

Specialisatie van Expression (entiteit), Instrumentversie (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Besluit en besluitversie (onderwerp), Consolidatie-informatie (onderwerp), Kennisgeving beroepstermijn (onderwerp), Kennisgeving bezwaartermijn (onderwerp), Kennisgeving terinzagelegging (onderwerp), Mededeling uitspraak rechter (onderwerp), Metadata (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp), Rectificatie (onderwerp)
Herdruk
Specialisatie van Expression (entiteit), Instrumentversie (entiteit), Officiële-publicatieversie (entiteit)
Informatieobjectversie
Definitie

Een versie van een Informatieobject (entiteit)

Specialisatie van Expression (entiteit), Instrumentversie (entiteit)
Zie ook Actuele toestanden (onderwerp), Besluit en besluitversie (onderwerp), Consolidatie-informatie (onderwerp), GML bestand (onderwerp), Geo-informatieobject (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Juridisch geborgde bronobjecten (onderwerp), Metadata (onderwerp), Metadata (onderwerp), PDF-document (onderwerp), Rectificatie (onderwerp), Regeling en regelingversie (onderwerp), Revisies (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een besluit (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een regeling (onderwerp)
Initiële publicatie
Specialisatie van Expression (entiteit), Instrumentversie (entiteit), Officiële-publicatieversie (entiteit)
Kennisgevingversie
Definitie

Een versie van een kennisgeving zoals opgesteld door het bevoegd gezag

Specialisatie van Expression (entiteit), Instrumentversie (entiteit)
Zie ook Kennisgeving (onderwerp)
Mededelingversie
Definitie

Een versie van een mededeling zoals opgesteld door het bevoegd gezag

Specialisatie van Expression (entiteit), Instrumentversie (entiteit)
Zie ook Mededeling (onderwerp)
Officiële publicatie
Definitie

de bekendmaking in een officieel publicatieblad, zie officiële publicatie.

Specialisatie van Instrument (entiteit), Work (entiteit)
Generalisatie van Soort = Bekendmaking (entiteit), Soort = Kennisgeving (entiteit), Soort = Mededeling (entiteit), Soort = Rectificatie (entiteit), Soort = Terinzagelegging (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Kennisgeving (onderwerp), Mededeling (onderwerp), Officiële-publicatieversie (onderwerp), Rectificatie (onderwerp), Toepassingsgebied (onderwerp)
Officiële-publicatieversie
Definitie

Een versie van een officiële publicatie: initiele versie of herdruk

Specialisatie van Expression (entiteit), Instrumentversie (entiteit)
Generalisatie van Herdruk (entiteit), Initiële publicatie (entiteit)
Zie ook Officiële-publicatieversie (onderwerp), Rectificatie (onderwerp)
Publicatieblad
Definitie

Een van de bekendmakingsbladen waarin de officiële publicaties bekend gemaakt worden.

Zie ook Toepassingsgebied (onderwerp)
Rectificatieversie
Definitie

Een versie van een rectificatie van een besluit, zoals opgesteld door bevoegd gezag.

Specialisatie van Expression (entiteit), Instrumentversie (entiteit)
Soort = Bekendmaking
Definitie

Publicatie van een bekendmaking

Beschrijving

De officiële publicatie van een bekendmaking wordt als een algemene officiële publicatie gemodelleerd. Het verschil met andere officiële publicaties blijkt uit Soort publicatie als onderdeel van de Metadata officiële publicatie (entiteit).

Specialisatie van Instrument (entiteit), Officiële publicatie (entiteit), Work (entiteit)
Zie ook Toepassingsgebied (onderwerp)
Soort = Kennisgeving
Definitie

Publicatie van een kennisgeving

Beschrijving

De officiële publicatie van een kennisgeving wordt als een algemene officiële publicatie gemodelleerd. Het verschil met andere officiële publicaties blijkt uit Soort publicatie als onderdeel van de Metadata officiële publicatie (entiteit).

Specialisatie van Instrument (entiteit), Officiële publicatie (entiteit), Work (entiteit)
Zie ook Toepassingsgebied (onderwerp)
Soort = Mededeling
Beschrijving

De officiële publicatie van een mededeling wordt als een algemene officiële publicatie gemodelleerd. Het verschil met andere officiële publicaties blijkt uit Soort publicatie als onderdeel van de Metadata officiële publicatie (entiteit).

Specialisatie van Instrument (entiteit), Officiële publicatie (entiteit), Work (entiteit)
Soort = Rectificatie
Definitie

Publicatie van een rectificatie

Beschrijving

De officiële publicatie van een rectificatie wordt als een algemene officiële publicatie gemodelleerd. Het verschil met andere officiële publicaties blijkt uit Soort publicatie als onderdeel van de Metadata officiële publicatie (entiteit).

Specialisatie van Instrument (entiteit), Officiële publicatie (entiteit), Work (entiteit)
Zie ook Toepassingsgebied (onderwerp)
Soort = Terinzagelegging
Definitie

Publicatie van een terinzagelegging

Beschrijving

De officiële publicatie van een terinzagelegging wordt als een algemene officiële publicatie gemodelleerd. Het verschil met andere officiële publicaties blijkt uit Soort publicatie als onderdeel van de Metadata officiële publicatie (entiteit).

Specialisatie van Instrument (entiteit), Officiële publicatie (entiteit), Work (entiteit)
Zie ook Toepassingsgebied (onderwerp)