STOP en linked data

Resource identificatie (entiteit)Resource vindplaats (entiteit)Resource specificatie (entiteit)

STOP sluit voor de beschrijving van semantiek aan bij linked data standaarden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het duiden van begrippen, definities, of waarden uit (domein-specifieke) waardelijsten die binnen STOP geen bijzondere betekenis hebben. De STOP standaard en linked-data protocollen zijn op een belangrijk punt onvergelijkbaar. STOP beschrijft informatie die (nog) niet publiek hoeft te zijn en doet daarom geen aannamen over de plaats waar informatie gevonden kan worden, terwijl bij linked data protocollen de vindplaats (URL) van informatie juist de identificatie van de informatie vormt. In STOP wordt daarom een alias gebruikt voor wat in linked data als een resource bekend staat. Deze alias (in de vorm van een Resource identificatie) is vindplaats-onafhankelijk en wordt in STOP gebruikt om de resource te identificeren. Een STOP-gebruikend systeem kan gebruik maken van zogenaamde resolvers - systemen die een resource identificatie om kunnen zetten naar de URL van de resource - om over te schakelen naar linked data protocollen. Via Resource vindplaats kan de benodigde informatie voor resolvers uitgewisseld worden.

Elementen

Resource specificatie
Definitie

Een resource is een begrip, concept of een waarde uit een waardelijst waarvan het beheer en de definitie niet (volledig) via STOP gedaan wordt. STOP heeft wel voorzieningen om naar een resource te verwijzen en om beperkte gegevens over de resource uit te wisselen.

Beschrijving

De specificatie van een waarde voor een waardelijst, zoals die aangeleverd moet worden aan een systeem dat een waardelijst beheert.

Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Identificatie Resource identificatie (entiteit) 1..1

Identificatie van de resource. Deze moet globaal uniek zijn.

Label string 1..1

De mensleesbare naam, titel en/of korte tekst die geassocieerd is met de resource waarnaar verwezen wordt

Naam van de resource, te gebruiken om de resource op een mens-leesbare manier te presenteren.

Beschrijving string 0..1

Korte beschrijving van de resource, om de betekenis van de resource op een mens-leesbare manier toe te lichten.

Korte beschrijving van de resource, om de betekenis van de resource op een mens-leesbare manier toe te lichten.

Vindplaats Resource vindplaats (entiteit) 0..*

Verwijzing naar een andere resource (begrip, definitie of waarde) uit gestandaardiseerde waardelijsten met exact hetzelfde betekenis als deze resource.

URLs van resources, begrippen, definities of waarden uit gestandaardiseerde waardelijsten die exact hetzelfde betekenen als deze resource.

Eindverantwoordelijke Resource identificatie (entiteit) 0..1

De Organisatie die de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud (strekking) van de tekst, het informatieobject of de resource.

Organisatie die de (wettelijke) verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud (strekking) van de resource.

Resource vindplaats
Definitie

De beschrijving van een resource zoals die uitgeleverd moet worden door een systeem dat resources ontsluit conform de STOP standaard.

Beschrijving

De beschrijving van een resource (begrip, definitie of waarde uit een waardelijst), zoals die uitgeleverd moet worden door een systeem dat resources ontsluit conform de STOP standaard.

Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
URL Resource identificatie (entiteit) 1..1

De URL waaronder de resource bekend is.

Via deze URL is de informatie over de resource op te halen conform Linked Data-protocollen. Via deze URL kan aanvullende informatie ontsloten worden die niet door de STOP standaard beschreven wordt.

URL waaronder de resource bekend is. Via deze URL is de informatie over de resource op te halen conform linked data protocollen. Via deze URL kan aanvullende informatie ontsloten worden die niet door de STOP standaard beschreven wordt.

Eindverantwoordelijke Resource identificatie (entiteit) 0..1

De Organisatie die de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud (strekking) van de tekst, het informatieobject of de resource.

Organisatie die heeft vastgesteld dat de resource die via de URL geïdentificeerd is, overeenkomt met de resource zoals die in STOP is vastgelegd.

Datatypen

Naam Beschrijving
Resource identificatie

Een identificatie van een resource: een begrip, definitie of waarde uit een waardelijst. STOP schrijft het gebruik van de Akoma Ntoso (AKN) naamgevingsconventie of een daarvan afgeleide systematiek om een identificatie toe te kennen. Deze heeft de vorm van een lokale IRI en begint met /akn/ of een vergelijkbare prefix.