Status gerechtelijke procedure

De gerechtelijke procedure status is een contextmodule bij een (uitgeleverde) geconsolideerde regeling. De status van de gerechtelijke procedure geeft de status van alle besluiten weer die tot deze versie van de geconsolideerde regeling hebben geleid. Per besluit bevat de module een Besluitstatus.

Een besluit is onherroepelijk vanaf een bepaalde datum. Ontbreekt deze datum of ligt de datum in de toekomst, dan is het besluit dat deze geconsolideerde regelingversie heeft ingesteld nog niet onherroepelijk en kan een uitspraak van de rechter de tekstelementen nog wijzigen die dit besluit heeft toegevoegd of gewijzigd in de geconsolideerde regelingversie.

Regeling (tekst) (entiteit)Tekstelement (entiteit)Publicatie van juridische bron (entiteit)Besluitstatus (entiteit)Gerechterlijke procedure status (entiteit)

Elementen

Besluitstatus
Definitie

De status van een besluit met het oog op een eventuele gerechtelijke procedure. In de standaard wordt niet elke gerechtelijke procedure afzonderlijk gevolgd; alleen het effect van alle procedures tesamen is van belang.

Zie ook Status gerechtelijke procedure (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
FRBRWork STOP identificatie (entiteit) 1..1

De work-identificatie van het besluit

Onherroepelijk vanaf date 0..1

De eerste datum waarop het besluit onherroepelijk is geworden en waartegen dus geen gerechtelijke procedure meer gestart kan worden. Als deze datum niet gegeven is, dan is het besluit nog niet onherroepelijk en lopen er nog een of meer gerechtelijke procedures.

Geschorst boolean 1..1

Geeft aan dat er een of meer gerechtelijke procedures lopen, en dat in tenminste een ervan het besluit door de rechter gedeeltelijk of geheel is geschorst.

Gepubliceerd in Publicatie van juridische bron (entiteit) 1..1

De officiële publicatie waarin een besluit is bekendgemaakt, met daaraan gerelateerd eventuele rectificaties.

Meer informatie URL 0..*

Een verwijzing naar een plaats op internet waar meer informatie te vinden is in verband met deze stap.

wId string 0..*

Een verwijzing naar een tekstelement op basis van het wId. Hierbij wordt verwezen naar de inhoud van een tekstelement en niet zozeer de positie van een element in de tekst.

Het gaat om een tekstelement waarvan de juridische inhoud is gewijzigd door het gepubliceerde besluit (of een rectificatie daarvan). Hoe bepaald kan worden of een tekstelement juridisch gewijzigd is staat beschreven in de bepaling juridische tekstwijziging.

Gerechterlijke procedure status
Definitie

Een context module die de samenvatting weergeeft van de status van een regeling of (consolideerbaar) informatieobject dat het gevolg is van gerechtelijke procedures. In de standaard wordt niet elke gerechtelijke procedure afzonderlijk gevolgd; alleen het effect van alle procedures tesamen is van belang.

Specialisatie van Context informatie (entiteit), Module (entiteit)
Zie ook Status gerechtelijke procedure (onderwerp)
Publicatie van juridische bron
Definitie

De publicatie van een juridische bron waarop de consolidatie is gebaseerd, of van een bron die een rol heeft gespeeld in het besluitvormingsproces om te komen tot het geconsolideerde instrument. Het kan gaan om de bekendmaking van een besluit, rectificatie, ter inzage legging of kennisgeving van een ontwerpbesluit, etc.

Zie ook Juridische verantwoording (onderwerp), Status gerechtelijke procedure (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Url string 1..1

Een URL die wijst naar het relevante deel van de publicatie.

Er kan ook verwijzen worden naar een onderdeel van de jurische bron middels een "fragment identifier"

De URL waar de publicatie is terug te vinden.

Publicatiedatum date 1..1

De datum waarop een publicatie op officielebekendmakingen.nl is verschenen.

De datum waarop de publicatie is verschenen. Dit wordt overgenomen van de Gepubliceerd op (eigenschap van Metadata officiële publicatie versie) uit de metadata van de versie van de publicatie.

Publicatienaam string 1..1

De identificatie van de publicatie. Dit is een verkorte weergave van de publicatienaam, te lezen voor kenners van de verwijzingsystematiek die gebruikt kan worden om aan de publicatie te refereren. De publicatie-identifier wordt ook gebruikt als het laatste deel van de AKN Work-identificatie van de officiële publicatie.

  • In de metadata op officielebekendmakingen.nl heet deze "overheidop.identifier".
  • Deze identifier wordt ook gebruikt in de URL van een publicatie op officielebekendmakingen.nl, zoals bijvoorbeeld stb-2020-262 in https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-262.html.

De publicatienaam wordt overgenomen van de publicatienaam uit de metadata van de publicatie.

Publicatie-identifier string 1..1

De publicatie-identifier wordt overgenomen van de publicatie-identifier uit de metadata van de publicatie.

Soort gepubliceerd work Resource identificatie (entiteit) 1..1

De identificatie van het soort work (de juridische bron) die is gepubliceerd. In het geval van een bekendmaking van een besluit verwijst het soort work dus naar een besluit en niet naar de bekendmaking.

Datum ondertekening date 0..1

de datum waarop het gepubliceerde besluit is ondertekend.

In OWMS4 heet deze datum dcterms.issued

De datum van ondertekening van de versie van de juridische bron die in deze publicatie wordt gepubliceerd. De datum is niet altijd gegeven omdat niet elk soort juridische bron ondertekend hoeft te worden. De waarde is gelijk aan Ondertekend op (eigenschap van Metadata bekendgemaakt besluit) uit de metadata van de officiële publicatie.

Regeling (tekst)
Specialisatie van Module (entiteit)
Generalisatie van Hoofdregeling (tekst) (entiteit), Regeling compact (tekst) (entiteit), Regeling klassiek (tekst) (entiteit), Regeling met artikelstructuur (entiteit), Regeling met vrijetekststructuur (entiteit), Tijdelijk regelingdeel (tekst) (entiteit)
Zie ook Regelingtekst (onderwerp)
Tekstelement
Generalisatie van Aanhef (entiteit), Afdeling (entiteit), Algemene toelichting (entiteit), Artikel (entiteit), Artikel met leden (entiteit), Artikel zonder leden (entiteit), Artikelgewijze toelichting (entiteit), Beschrijving correctie (entiteit), BesluitMutatie (entiteit), Bijlage (entiteit), Bijlage (entiteit), Boek (entiteit), Deel (entiteit), Divisie (entiteit), Divisietekst (entiteit), Hoofdstuk (entiteit), Inhoud-element (entiteit), Lichaam (entiteit), Lichaam (entiteit), Lichaam (entiteit), Motivering (entiteit), Paragraaf (entiteit), RegelingMutatie (entiteit), Regelingopschrift (entiteit), Sluiting (entiteit), Structuurelement (entiteit), Titel (entiteit), Toelichting (entiteit), Vrijetekststructuur (entiteit), Wijzigbijlage (entiteit)
Zie ook Structuur van een tekstmodel (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een besluit (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een regeling (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
wId string 1..1

Het wId van een tekstelement is een identificatie van een onderdeel van de tekst, gebaseerd op de inhoud van de tekst.

eId string 1..1

Het eId van een tekstelement is een identificatie van een onderdeel van de tekst, gebaseerd op de positie van het onderdeel binnen de tekst.