Algemeen

Dit deel van het informatiemodel bevat een beschrijving van de basiselementen van het informatiemodel en het basisontwerp dat gebruikt wordt voor de modellering van publicaties en bronnen. Het gaat in op:
  • Het FRBR model is het basisontwerp voor de modellering van elke publicatie of bron.
  • De identificatie beschrijft de manier waarop de entiteiten uit het FRBR model in de STOP standaard geïdentificeerd worden.
  • Instrument en instrumentversies geeft de algemene structuur van een publicatie of bron in STOP volgens het FRBR model, de modulaire opbouw daarvan en de samenhang met de implementatie.
  • Modules en revisies geeft inzicht in de manier waarop omgegaan wordt met versies van een module die al dan niet dezelfde juridische inhoud hebben.
  • Tekstmodellering: een belangrijk onderdeel van de standaard is de modellering van teksten. Voor de verschillende toepassingen zijn gespecialiseerde tekstmodellen beschikbaar. De opbouw van de modellen volgt een aantal vaste patronen die in deze sectie worden toegelicht.
  • Objectgericht modelleren en muteren beschrijft de ontwerpprincipes die binnen de standaard worden toegepast voor (tekst)modellen die als integrale module gebruikt worden, maar ook in een vorm waarbij het verschil tussen versies uitgewisseld wordt. De standaard hanteert steeds dezelfde systematiek om het verschil te beschrijven waarbij het verschil zelfstandig (in renvooi) te presenteren is, maar ook gedetailleerd genoeg is om de integrale versie af te leiden (muteren).
  • Begrippen en waardelijsten beschrijft hoe de standaard omgaat met waardelijsten die uit een externe bron komen en geen deel uitmaken van de implementatie van het informatiemodel. De standaard voorziet in een brug naar een linked data model voor de waardelijsten. Dezelfde aanpak wordt gevolgd voor de modellering van begrippen die in de bronnen en publicaties voorkomen.

Algemene afspraken

Einddatum: Binnen de STOP standaard is een einddatum altijd een tot en met-datum: de laatste datum waarop iets geldig of van toepassing is. Een einddatum is dus NIET de eerste datum waarop iets niet meer geldig of van toepassing is. N.B. dit is vanaf STOP 2.x gewijzigd. STOP 1.x hanteert een andere einddatum definitie.