Identificatie

Figuur 1. Identificatie
Manifestation identificatie (entiteit)Manifestation (entiteit)STOP identificatie (entiteit)Work (entiteit)Expression (entiteit)Expression identificatie (entiteit)Work identificatie (entiteit)

Voor alle gegevens die volgens het FRBR model via een Work en Expressions gemodelleerd worden hanteert STOP dezelfde naamgevingsconventie Zowel een work als een expression hebben een eigen identificatie, waarbij de identificatie van een expression afgeleid wordt van de identificatie van een work. Elke STOP identificatie is globaal uniek: er zijn geen twee Works of Expressions met dezelfde STOP identificatie.

Figuur 2. Consolidatie en tijdelijk regelingdeel
Consolidatie identificatie (entiteit)Work identificatie (entiteit)

Elementen

Consolidatie identificatie
Definitie

De identificatie van een Consolidatie. Een consolidatie verwijst niet alleen naar zijn eigen Work, maar ook naar het Work waar het een consolidatie van is.

Specialisatie van Module (entiteit)
Zie ook Juridische verantwoording (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
FRBRWork STOP identificatie (entiteit) 1..1

De identificatie van het geconsolideerde instrument als work

Is consolidatie van Work identificatie (entiteit) 1..1

De relatie vanuit een "consolidatie-Work" naar het Work dat het proces van consolidatie heeft doorlopen. Dat laatste Work is typisch het instrument zoals het bekend is bij het BG.

Is onderdeel van STOP identificatie (entiteit) 0..1

Als het instrument juridisch een onderdeel is van een ander instrument, dan verwijst Is onderdeel van naar de consolidatie van dat andere instrument.

Is tijdelijk deel van Consolidatie identificatie (entiteit) 0..1

De relatie vanuit een "tijdelijk regelingdeel" naar de geconsolideerde regeling waar het een tijdelijk deel van is.

Expression
Definitie

De "specifieke intellectuele of artistieke vorm die een werk aanneemt elke keer dat het wordt gerealiseerd". Een Expression is één van de basisenititeiten in het FRBR model

Beschrijving

Een Expression is de realisatie van Work. Een Expression wordt vormgegeven door een Manifestation waarvan een Item een specifieke kopie is.

Generalisatie van Besluitversie (entiteit), Herdruk (entiteit), Informatieobjectversie (entiteit), Initiële publicatie (entiteit), Instrumentversie (entiteit), Kennisgevingversie (entiteit), Mededelingversie (entiteit), Officiële-publicatieversie (entiteit), Rectificatieversie (entiteit), Rectificatieversie (entiteit), Regelingversie (entiteit), Toestand (entiteit)
Zie ook Het FRBR model (onderwerp), Instrument en instrumentversies (onderwerp)
Expression identificatie
Definitie

De identificatie voor een FRBR Expression.

Specialisatie van Instrumentversie informatie (entiteit), Module (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Besluit en besluitversie (onderwerp), Geo-informatieobject (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Kennisgeving (onderwerp), Mededeling (onderwerp), Objectgericht modelleren (onderwerp), Officiële-publicatieversie (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp), Rectificatie (onderwerp), Regeling en regelingversie (onderwerp), Revisies (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
FRBRExpression STOP identificatie (entiteit) 1..1

De identificatie van een Expression (entiteit) volgens de naamgevingsconventie.

Manifestation
Definitie

De "fysieke belichaming van een Expression van een Work. Als entiteit vertegenwoordigt Manifestation alle fysieke objecten die dezelfde kenmerken hebben, zowel wat betreft intellectuele inhoud als fysieke vorm." Een Manifestation is één van de basisenititeiten in het FRBR model

Beschrijving

Eén fysiek examplaar van een Manifestion heet in FBRB-termen een Item.

Generalisatie van Serialisatie van instrumentversie (entiteit)
Zie ook Het FRBR model (onderwerp), Instrument en instrumentversies (onderwerp)
Manifestation identificatie
Beschrijving

STOP beschrijft het uitwisselen van informatie die onderdeel is van het model voor een expression. De uitgewisselde informatie is daarom op te vatten als een FRBR Manifestation en wordt als zodanig geïdentificeerd.

Specialisatie van Serialisatie (entiteit)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
FRBRManifestation STOP identificatie (entiteit) 0..1

De unieke IRI voor de uitgewisselde informatie. De STOP naamgevingsconventie schrijft voor aan welke voorwaarden de identificatie afgeleid moet worden van de identificatie van een FRBR expression, maar het STOP-gebruikend systeem dat de uitgewisselde informatie samenstelt is verantwoordelijk voor het samenstellen van deze identificatie.

Het gebruik van FRBRManifestation is optioneel in STOP. De uitgewisselde informatie mag alleen via een FRBRManifestation geïdentificeerd worden als de identificatie (via AKN resolvers) te herleiden is tot een vindplaats (URL) van de manifestation (dus van de uitgewisselde informatie in deze vorm). Als dat niet het geval is, wordt de uitgewisselde informatie niet met een FRBRManifestation geïdentificeerd.

Work
Definitie

Een "apart te onderscheiden, afzonderlijke intellectuele of artistieke creatie". Een Work is één van de basisentiteiten in het FRBR model

Beschrijving

Een Work wordt gerealiseerd door middel van een Expression. Een Expression wordt vormgegeven door een Manifestation waarvan een Item een specifieke kopie is.

Generalisatie van Alleen bekend te maken informatieobject (entiteit), Besluit (entiteit), Besluit klassiek (entiteit), Consolidatie van instrument (entiteit), Geo-informatieobject (GIO) (entiteit), Informatief informatieobject (entiteit), Informatieobject (entiteit), Instrument (entiteit), Juridisch informatieobject (entiteit), Kennisgeving (entiteit), Mededeling (entiteit), Officiële publicatie (entiteit), Ontwerpbesluit (entiteit), Rectificatie (entiteit), Regeling (entiteit), Soort = Bekendmaking (entiteit), Soort = Kennisgeving (entiteit), Soort = Mededeling (entiteit), Soort = Rectificatie (entiteit), Soort = Terinzagelegging (entiteit), Te consolideren informatieobject (entiteit)
Zie ook Het FRBR model (onderwerp), Instrument en instrumentversies (onderwerp)
Work identificatie
Definitie

De onderdelen die samen een door het BG opgesteld work uniek identificeren

Specialisatie van Module (entiteit)
Zie ook Juridische verantwoording (onderwerp), Proefversies voor een besluit (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
FRBRWork STOP identificatie (entiteit) 1..1

De IRI van een Work volgens de naamgevingsconventie.

Worktype Resource identificatie (entiteit) 1..1

de typering van één FRBR Work.

Waardelijst worktype

Is tijdelijk deel van Work identificatie (entiteit) 0..1

De relatie vanuit een "tijdelijk regelingdeel" naar de door het BG opgestelde regeling waar het een tijdelijk deel van is.

Datatypen

Naam Beschrijving
STOP identificatie

Een STOP identificatie is een identificatie die door de naamgevingsconventie van STOP wordt voorgeschreven. Het heeft de vorm van een relatieve IRI, beginnend met bijvoorbeeld /akn/...