Waardelijsten

Gecategoriseerde waarde (entiteit)Uitbreidbare waardelijst (entiteit)Waarde (entiteit)Waardelijst (entiteit)

Alle waardelijsten en hun waarden hebben een vindplaats-onafhankelijke STOP identificatie, die

Elementen

Gecategoriseerde waarde
Specialisatie van Waarde (entiteit)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Categorie Resource identificatie (entiteit) 1..1
Uitbreidbare waardelijst
Definitie

De eigenschap rsc:uitbreidbaar geeft aan of er waarden aan de waardelijst mogen worden toegevoegd

Specialisatie van Module (entiteit), Waardelijst (entiteit)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Collectie string 1..1

De naam van de collectie die gebruikt moet worden in de naamgeving van de identificatie van (nieuwe) waarden

Categorieën Resource identificatie (entiteit) 0..1
Waarde
Definitie

Eén van de waarden opgenomen in een waardelijst. Een waarde wordt beschreven met een id, een label en andere optionele eigenschappen.

Een waarde is een resource met extra eigenschappen die alleen relevant zijn binnen de context van Waardelijsten.

Generalisatie van Gecategoriseerde waarde (entiteit)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Identificatie Resource identificatie (entiteit) 1..1
Vanaf date 0..1

de startdatum van de geldigheid van de informatie.

Eerste datum waarop de waarde courant wordt. Als geen datum is gegeven, dan is deze waarde courant sinds het ontstaan van de waardelijst.

Tot date 0..1

Geldig tot is de einddatum van de geldigheid van de informatie.

Eerste datum waarop de waarde niet meer courant is. Als geen datum is gegeven, dan blijft deze waarde courant tot op een nog onbekend moment.

Waardelijst
Definitie

Een lijst van toegestane waarden voor een bepaalde eigenschap van een instrument, instrumentversie of resource, die gebruikt kunnen worden bij het annoteren.

Sommige generieke waardelijsten zijn onderdeel van STOP zelf.

Alle waardelijsten en hun waarden hebben een vindplaats-onafhankelijke STOP identificatie.

Specialisatie van Module (entiteit)
Generalisatie van Uitbreidbare waardelijst (entiteit)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Identificatie Resource identificatie (entiteit) 1..1

De informatie over de Waardelijst zelf. Een waardelijst is zelf ook een resource.

Versie string 1..1

Nummer van de IMOP-versie van de waardelijst, schemakoppeling of business rules