Besluiten en regelgeving

In onderliggende pagina's is aangegeven wat de samenhang is tussen de verschillende instrumenten en instrumentversies uit het domein van de wet- en regelgeving. In het proces zal het bevoegd gezag in het algemeen beginnen met het opstellen van regelgeving: Deze worden dan als initiële versie of als wijziging opgenomen in een De Consolidatie van een instrument wordt elders beschreven.