Tekstmodel

Een rectificatie geeft aan hoe de tekst van een eerdere publicatie van een besluit gecorrigeerd moet worden om tot de tekst van het vastgestelde besluit te komen. Hoe de correcties afgeleid moeten worden is in Samenhang rectificatie en besluit (onderwerp) beschreven.

Beschrijving correctie (entiteit)BesluitMutatie (entiteit)RegelingMutatie (entiteit)Rectificatietekst (entiteit)Lichaam (entiteit)RegelingOpschrift (entiteit)Tekst rectificatie (entiteit)

Elementen

Beschrijving correctie
Beschrijving

Een tekst waarin uitgelegd wordt welk deel van het besluit gecorrigeerd wordt als het gevolgd wordt door een BesluitMutatie (entiteit) of RegelingMutatie (entiteit). Als het een correctie betreft die geen onderdeel is van een (wijziging van) tekst van een regeling, dan mag hier ook een tekstuele beschrijving van de correctie staan en hoeft geen BesluitMutatie (entiteit) gebruikt te worden.

Specialisatie van Inhoud-element (entiteit), Tekstelement (entiteit)
BesluitMutatie
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:BesluitMutatie> bevat de wijzigingen (in renvooi) die een rectificatie op een te rectificeren besluitversie aanbrengt.

Specialisatie van Inhoud-element (entiteit), Tekstelement (entiteit)
Lichaam
Definitie

Het element <tekst:Lichaam> is het onderdeel van de rectificatie die de correcties beschrijft

Rectificatietekst
Definitie

Een onderverdeling van een Rectificatie. Eén rectificatietekst beschrijft een correctie van één onderdeel van het gerectificeerde besluit.

RegelingMutatie
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:RegelingMutatie> bevat de wijzigingen van een RegelingVersie (in @was) naar een nieuwe RegelingVersie (in @wordt).

Specialisatie van Inhoud-element (entiteit), Tekstelement (entiteit)
Zie ook Besluittekst (onderwerp), Revisies (onderwerp)
RegelingOpschrift
Definitie

Het element <tekst:RegelingOpschrift> bevat de intitulé (officiële titel) van een regeling, zie de Aanwijzingen voor de regelgeving aanwijzing § 4.1.

Om de STOP-tekstmodellen zo gelijk als mogelijk te houden, wordt de officiële titel van andere STOP-documenten zoals besluiten, kennisgevingen, mededelingen en rectificaties ook als <RegelingOpschrift> gemodelleerd.

Zie ook Kennisgeving (onderwerp)
Tekst rectificatie
Definitie

Module die de tekst van een rectificatie bevat

Specialisatie van Module (entiteit)