Tekstmodellering

Een belangrijk onderdeel van de standaard is de modellering van teksten. Voor de verschillende toepassingen zijn gespecialiseerde tekstmodellen beschikbaar. De opbouw van de modellen volgt een aantal vaste patronen die in deze sectie worden toegelicht:
  • Structuur van een tekstmodel beschrijft de elementen in een tekstmodel en de manier om ernaar te verwijzen .
  • Vrijetekststructuur beschrijft een van de basismodellen voor tekst. Het model wordt toegepast voor verhalende tekst zonder vaste indeling.
  • Artikelstructuur geeft beschrijft een van de basismodellen voor tekst. Het model wordt toegepast voor tekst die juridische voorschriften bevat en kent een vaste indeling.