Regeling met vrijetekststructuur

Bijlage (entiteit)Lichaam (entiteit)Regelingopschrift (entiteit)Regeling met vrijetekststructuur (entiteit)

Elementen

Bijlage
Definitie

De Bijlage bevat een in volgens STOP gecodeerde bijlage als onderdeel van een regeling of een besluit.

Specialisatie van Objectversie (entiteit), Structuurelement (entiteit), Tekstelement (entiteit), Vrijetekststructuur (entiteit)
Zie ook Besluittekst (onderwerp), Regeling met artikelstructuur (onderwerp), Tijdelijk regelingdeel (onderwerp)
Lichaam
Specialisatie van Objectversie (entiteit), Structuurelement (entiteit), Tekstelement (entiteit), Vrijetekststructuur (entiteit)
Regeling met vrijetekststructuur
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:RegelingVrijetekst> is het root-element voor regelingen met een vrije tekststructuur.

Specialisatie van Module (entiteit), Regeling (tekst) (entiteit)
Zie ook Besluittekst (onderwerp), Regelingtekst (onderwerp)
Regelingopschrift
Definitie

Het element <tekst:RegelingOpschrift> bevat de intitulé (officiële titel) van een regeling, zie de Aanwijzingen voor de regelgeving aanwijzing § 4.1.

Om de STOP-tekstmodellen zo gelijk als mogelijk te houden, wordt de officiële titel van andere STOP-documenten zoals besluiten, kennisgevingen, mededelingen en rectificaties ook als <RegelingOpschrift> gemodelleerd.

Specialisatie van Inhoud-element (entiteit), Tekstelement (entiteit)
Zie ook Besluittekst (onderwerp), Regeling met artikelstructuur (onderwerp), Tijdelijk regelingdeel (onderwerp)