Geo-informatieobject

Juridisch geborgde bronobjecten (diagram)Symbolisatie (diagram)GML bestand (diagram)Metadata van een informatieobject (diagram)Metadata van een informatieobject (diagram)Expression identificatie (entiteit)Te consolideren informatieobject (entiteit)Juridisch informatieobject (entiteit)Vaststellingscontext (entiteit)Geo-informatieobject (GIO) (entiteit)Informatieobject (entiteit)Informatieobjectinhoud (entiteit)Informatieobjectversie (entiteit)

Een Geografisch Informatieobject (GIO) legt een gebiedsaanduiding juridisch vast.

Elementen

Expression identificatie
Definitie

De identificatie voor een FRBR Expression.

Specialisatie van Instrumentversie informatie (entiteit), Module (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Besluit en besluitversie (onderwerp), Identificatie (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Kennisgeving (onderwerp), Mededeling (onderwerp), Objectgericht modelleren (onderwerp), Officiële-publicatieversie (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp), Rectificatie (onderwerp), Regeling en regelingversie (onderwerp), Revisies (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
FRBRExpression STOP identificatie (entiteit) 1..1

De identificatie van een Expression (entiteit) volgens de naamgevingsconventie.

Geo-informatieobject (GIO)
Specialisatie van Informatieobject (entiteit), Instrument (entiteit), Juridisch informatieobject (entiteit), Te consolideren informatieobject (entiteit), Work (entiteit)
Informatieobject
Definitie
Met informatieobject wordt in de STOP standaard bedoeld:
  1. Een document (tekst met eventueel afbeeldingen) die niet volgens de STOP standaard is geserialiseerd maar op een andere manier die is toegestaan in de Bekendmakingswet en bijbehorende regelingen; of
  2. Een op zichzelf staand geheel van gegevens, zoals een lijst, een register, een geometrie of een database. Het is machineleesbare informatie die niet direct door mensen gelezen kan worden, maar die met algemene beschikbare software te lezen is.
Specialisatie van Instrument (entiteit), Work (entiteit)
Generalisatie van Alleen bekend te maken informatieobject (entiteit), Geo-informatieobject (GIO) (entiteit), Informatief informatieobject (entiteit), Juridisch informatieobject (entiteit), Te consolideren informatieobject (entiteit)
Zie ook Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Metadata (onderwerp), PDF-document (onderwerp), Revisies (onderwerp), Symbolisatie (onderwerp), Toepassingsgebied (onderwerp)
Informatieobjectinhoud
Generalisatie van Geo-informatieobject versie (entiteit), PDF document (entiteit)
Zie ook GML bestand (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Juridisch geborgde bronobjecten (onderwerp), PDF-document (onderwerp), Revisies (onderwerp)
Informatieobjectversie
Definitie

Een versie van een Informatieobject (entiteit)

Specialisatie van Expression (entiteit), Instrumentversie (entiteit)
Zie ook Actuele toestanden (onderwerp), Besluit en besluitversie (onderwerp), Consolidatie-informatie (onderwerp), GML bestand (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Juridisch geborgde bronobjecten (onderwerp), Metadata (onderwerp), Metadata (onderwerp), Officiële publicaties (onderwerp), PDF-document (onderwerp), Rectificatie (onderwerp), Regeling en regelingversie (onderwerp), Revisies (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een besluit (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een regeling (onderwerp)
Juridisch informatieobject
Definitie

Een juridisch informatieobject is een informatieobject dat gebruikt wordt om informatie uit een besluit of regeling vast te leggen die niet op een begrijpelijke manier in tekst is te beschrijven.

Specialisatie van Informatieobject (entiteit), Instrument (entiteit), Work (entiteit)
Generalisatie van Alleen bekend te maken informatieobject (entiteit), Geo-informatieobject (GIO) (entiteit), Te consolideren informatieobject (entiteit)
Zie ook Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp)
Te consolideren informatieobject
Definitie

Een te consolideren informatieobject is een Juridisch informatieobject (entiteit) dat gebruikt wordt om aspecten van een juridische of beleidsregel vast te leggen, bijvoorbeeld het Werkingsgebied van een regel. Het wordt niet alleen bekendgemaakt tegelijk met het besluit, maar wordt na inwerkingtreding van het besluit ook in geconsolideerde vorm beschikbaar gesteld.

Specialisatie van Informatieobject (entiteit), Instrument (entiteit), Juridisch informatieobject (entiteit), Work (entiteit)
Generalisatie van Geo-informatieobject (GIO) (entiteit)
Zie ook Besluit en besluitversie (onderwerp), Consolidatie-informatie (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Regeling en regelingversie (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een regeling (onderwerp)
Vaststellingscontext
Beschrijving

Informatie die gebruikt is/wordt bij de vaststelling van een besluit om te constateren dat de informatie in het informatieobject overeenkomt met hetgeen besloten wordt. Relevant als een versie van een Juridisch informatieobject (entiteit) onderdeel is van een besluit en met het besluit bekendgemaakt wordt.

Als een informatieobject informatie bevat die niet direct door eenieder te duiden is, zal de correctheid daarvan worden beoordeeld door het te vergelijken met andere informatie. De geometrische afbakening van een gebied wordt bijvoorbeeld gegeven door coördinaten waarvan de waarden in het algemeen nietszeggend zijn; pas door ze te vergelijken met coördinaten van andere (bekende) objecten of gebieden kan de correctheid vastgesteld worden. De vergelijking met andere coördinaten vindt meestal plaats door een gebied over een achtergrondkaart te projecten. De achtergrondkaart vormt dan de vaststellingscontext van het gebied.

Generalisatie van Geografische context (entiteit)
Zie ook GML bestand (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp)