Toelichtingrelaties voor een besluit

De tekst van een besluit kan een (artikelsgewijze) toelichting bevatten. In een dergelijke toelichting wordt de verantwoording van het besluit gegeven, op het niveau van een artikel van het besluit zelf of (de wijziging van) de regeltekst of de informatieobjecten. De artikelsgewijze toelichting voor een besluit wordt niet geconsolideerd.

De relatie tussen het toegelichte artikel en de toelichting daarop is alleen "mensleesbaar" beschreven in de tekst van de (artikelsgewijze) toelichting, bijvoorbeeld de tekst "Toelichting op artikel I". Om deze relatie ook machineleesbaar vast te leggen, kent STOP de annotatie Toelichtingsrelaties. Een dergelijke annotatie bij een besluit legt de verbanden vast tussen de (artikelsgewijze) toelichting en het toegelichte besluitartikel of de wijzigingen in regeling of informatieobject.

Een regeling die in het besluit vastgesteld of gewijzigd wordt kan zelf ook een toelichting hebben. De onderdelen van deze (algemene of artikelsgewijze) toelichting kennen ook relaties met de onderdelen van de regeling of de informatieobjecten. Deze relaties worden ook vastgelegd met een annotatie Toelichtingsrelaties voor een regeling. De toelichting bij een regeling en de daarbij horende Toelichtingsrelaties-annotatie worden wel geconsolideerd en zijn daarmee onderdeel van de geconsolideerde regeling.

Toelichting op GIO (entiteit)Besluit (entiteit)Regelingtekst (diagram)Besluittekst (entiteit)Divisietekst (entiteit)Informatieobjectversie (entiteit)Inhoud-element (entiteit)Tekstelement (entiteit)Structuurelement (entiteit)Toelichting op informatieobject (entiteit)Toelichting op regeltekst (entiteit)Toelichting op (entiteit)Toelichtingsrelatie (entiteit)Toelichtingsrelaties (entiteit)Artikelgewijze toelichting (entiteit)

Elementen

Artikelgewijze toelichting
Specialisatie van Objectversie (entiteit), Structuurelement (entiteit), Tekstelement (entiteit), Vrijetekststructuur (entiteit)
Zie ook Regeling met artikelstructuur (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een regeling (onderwerp)
Besluit
Definitie

Een Besluit beschrijft de vaststelling of wijziging van (de geldigheid van) een regeling of informatieobject.

Specialisatie van Instrument (entiteit), Work (entiteit)
Generalisatie van Ontwerpbesluit (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Besluit en besluitversie (onderwerp), Consolidatie-informatie (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Metadata (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp), Proefversies voor een besluit (onderwerp), Toepassingsgebied (onderwerp)
Besluittekst
Beschrijving

De tekst vam een besluit

Zie ook Besluit en besluitversie (onderwerp), Consolidatie-informatie (onderwerp)
Divisietekst
Definitie

Het tekstonderdeel Divisietekst bevat de tekst binnen de recursieve hiërarchische structuur van Divisies.

Specialisatie van Inhoud-element (entiteit), Objectversie (entiteit), Tekstelement (entiteit)
Zie ook Toelichtingrelaties voor een regeling (onderwerp), Vrijetekststructuur (onderwerp)
Informatieobjectversie
Definitie

Een versie van een Informatieobject (entiteit)

Specialisatie van Expression (entiteit), Instrumentversie (entiteit)
Zie ook Actuele toestanden (onderwerp), Besluit en besluitversie (onderwerp), Consolidatie-informatie (onderwerp), GML bestand (onderwerp), Geo-informatieobject (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Juridisch geborgde bronobjecten (onderwerp), Metadata (onderwerp), Metadata (onderwerp), Officiële publicaties (onderwerp), PDF-document (onderwerp), Rectificatie (onderwerp), Regeling en regelingversie (onderwerp), Revisies (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een regeling (onderwerp)
Inhoud-element
Specialisatie van Tekstelement (entiteit)
Generalisatie van Aanhef (entiteit), Artikel (entiteit), Artikel met leden (entiteit), Artikel zonder leden (entiteit), Beschrijving correctie (entiteit), BesluitMutatie (entiteit), Divisietekst (entiteit), RegelingMutatie (entiteit), Regelingopschrift (entiteit), Sluiting (entiteit)
Zie ook Structuur van een tekstmodel (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een regeling (onderwerp)
Structuurelement
Specialisatie van Objectversie (entiteit), Tekstelement (entiteit)
Generalisatie van Afdeling (entiteit), Algemene toelichting (entiteit), Artikelgewijze toelichting (entiteit), Bijlage (entiteit), Bijlage (entiteit), Boek (entiteit), Deel (entiteit), Divisie (entiteit), Hoofdstuk (entiteit), Lichaam (entiteit), Lichaam (entiteit), Lichaam (entiteit), Motivering (entiteit), Paragraaf (entiteit), Titel (entiteit), Toelichting (entiteit), Vrijetekststructuur (entiteit), Wijzigbijlage (entiteit)
Zie ook Artikelstructuur (onderwerp), Structuur van een tekstmodel (onderwerp), Tijdelijk regelingdeel (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een regeling (onderwerp)
Tekstelement
Generalisatie van Aanhef (entiteit), Afdeling (entiteit), Algemene toelichting (entiteit), Artikel (entiteit), Artikel met leden (entiteit), Artikel zonder leden (entiteit), Artikelgewijze toelichting (entiteit), Beschrijving correctie (entiteit), BesluitMutatie (entiteit), Bijlage (entiteit), Bijlage (entiteit), Boek (entiteit), Deel (entiteit), Divisie (entiteit), Divisietekst (entiteit), Hoofdstuk (entiteit), Inhoud-element (entiteit), Lichaam (entiteit), Lichaam (entiteit), Lichaam (entiteit), Motivering (entiteit), Paragraaf (entiteit), RegelingMutatie (entiteit), Regelingopschrift (entiteit), Sluiting (entiteit), Structuurelement (entiteit), Titel (entiteit), Toelichting (entiteit), Vrijetekststructuur (entiteit), Wijzigbijlage (entiteit)
Zie ook Status gerechtelijke procedure (onderwerp), Structuur van een tekstmodel (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een regeling (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
wId string 1..1

Het wId van een tekstelement is een identificatie van een onderdeel van de tekst, gebaseerd op de inhoud van de tekst.

eId string 1..1

Het eId van een tekstelement is een identificatie van een onderdeel van de tekst, gebaseerd op de positie van het onderdeel binnen de tekst.

Toelichting op
Definitie

Een verwijzing naar (de wijziging van) de regeltekst, IO(bijv. pdf-document) of GIO(-deel) waar de toelichting betrekking op heeft. Zodat de toelichting getoond kan worden bij betreffende tekst of GIO(-deel).

Generalisatie van Toelichting op GIO (entiteit), Toelichting op informatieobject (entiteit), Toelichting op regeltekst (entiteit)
Zie ook Toelichtingrelaties voor een regeling (onderwerp)
Toelichting op GIO
Definitie

Het GIO (of GIO-deel) waarnaar verwezen wordt vanuit een annotatie bij Besluit of Regeling.

Beschrijving

Het betreft een verwijzing naar het GIO of GIO-deel waar de toelichting betrekking op heeft.

Specialisatie van Toelichting op (entiteit)
Zie ook Toelichtingrelaties voor een regeling (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
FRBRExpression STOP identificatie 1..1

De identificatie van een Expression (entiteit) volgens de naamgevingsconventie.

GroepID string 0..1

Identificatie van een groep in een Groep-locatie binnen een GIO

Toelichting op informatieobject
Definitie

Het Informatieobject (Bijv. pdf-document) waarnaar verwezen wordt vanuit een annotatie bij Besluit of Regeling.

Beschrijving

Het betreft een verwijzing naar een informatieobject waar de toelichting betrekking op heeft.

Specialisatie van Toelichting op (entiteit)
Zie ook Toelichtingrelaties voor een regeling (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
FRBRExpression STOP identificatie (entiteit) 1..1

De identificatie van een Expression (entiteit) volgens de naamgevingsconventie.

Toelichting op regeltekst
Definitie

Het tekstonderdeel binnen een regeling of besluit waarnaar verwezen wordt vanuit een annotatie bij dat besluit of die regeling.

Beschrijving

Het betreft hier de verwijzing naar (de wijziging van) de regeltekst waar de toelichting betrekking op heeft.

Specialisatie van Toelichting op (entiteit)
Zie ook Toelichtingrelaties voor een regeling (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
wId string 1..1

Een verwijzing naar een tekstelement op basis van het wId. Hierbij wordt verwezen naar de inhoud van een tekstelement en niet zozeer de positie van een element in de tekst.

Component string 0..1

Verwijzing naar component van de tekst. De tekst van een besluit is verdeeld in componenten die een apart bereik van eId/wId identificaties vormen. Om naar een tekstelement binnen zo'n component te kunnen verwijzen moet daarom naast de wId ook de componentnaam opgegeven worden.

Toelichtingsrelatie
Definitie

De relatie tussen één (artikelsgewijze) toelichting en (de wijziging van) één of meerdere teksten en/of Informatieobjecten(pdf-documenten) en/of GIO-versies/GIO-delen zoals die in een besluit of regeling zijn opgenomen. Zodat de toelichting getoond kan worden bij betreffende tekst, IO of GIO(-deel).

Zie ook Toelichtingrelaties voor een regeling (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
wId string 1..1

Een verwijzing naar een tekstelement op basis van het wId. Hierbij wordt verwezen naar de inhoud van een tekstelement en niet zozeer de positie van een element in de tekst.

Toelichtingsrelaties
Definitie

De module <Toelichtingsrelaties> beschrijft de relaties tussen enerzijds (artikelgewijze) toelichtingen en anderszijds de (wijziging van) artikelen, IO's(pdf-documenten) en/of GIO's waar de toelichtingen betrekking op hebben. Op basis van deze relaties kan de toelichting direct bij het betreffende artikel, IO en/of GIO getoond worden.

Specialisatie van Annotatie (entiteit), Module (entiteit)
Zie ook Toelichtingrelaties voor een regeling (onderwerp)