Complete toestanden

Bekende inhoud (entiteit)NogTeOntvlechten (entiteit)NogTeVerwerken (entiteit)Instrumentversie (entiteit)Tijdreistupel (entiteit)NogTeConsolideren (entiteit)OnvolledigeVersie (entiteit)Te presenteren als (entiteit)Niet in werking (entiteit)Tijdreisindex (entiteit)Toestand inhoud (entiteit)Toestand identificatie (entiteit)Tijdreisfilter (entiteit)Complete toestanden (entiteit)

Elementen

Bekende inhoud
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Instrumentversie STOP identificatie 1..1

De identificatie van de instrumentversie (zoals door de bronhouder gegeven is) die opgesteld is/wordt voor de opgegeven doelen.

Complete toestanden
Definitie

De module "Complete toestanden" bevat voor één geconsolideerd instrument(Regeling, Informatieobject) de informatie om op basis van de geselecteerde datum-assen voor alle Toestanden de inhoud weer te kunnen geven.

Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Bekend op datum 1..1

Bekend op is de datum waarop eenieder kennis kon hebben van bepaalde informatie. Dat kan het geval zijn omdat de informatie via een (officiële) publicatie is verspreid, maar het kan ook zijn dat de informatie via andere kanalen publiek is gemaakt.

Ontvangen op datum 1..1

Ontvangen op geeft aan sinds welk moment het STOP-gebruikend systeem kennis heeft van bepaalde informatie en die informatie ook kan en mag verstrekken.

Materieel uitgewerkt op datum 0..1

De datum waarop de regeling, informatieobject of proefversies als materieel uitgewerkt wordt beschouwd.

Instrumentversie
Beschrijving

Een instrumentversie is een Expression van een Instrument.

Specialisatie van Expression (entiteit)
Generalisatie van Besluitversie (entiteit), Herdruk (entiteit), Informatieobjectversie (entiteit), Initiële publicatie (entiteit), Kennisgevingversie (entiteit), Mededelingversie (entiteit), Officiële-publicatieversie (entiteit), Rectificatieversie (entiteit), Rectificatieversie (entiteit), Regelingversie (entiteit)
Zie ook Consolidatie van een instrument (onderwerp), Historie van een object (onderwerp), Instrument en instrumentversies (onderwerp), Objectgericht modelleren (onderwerp)
Niet in werking
Beschrijving
NogTeConsolideren
Zie ook Actuele toestanden (onderwerp)
NogTeOntvlechten
Zie ook Actuele toestanden (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Laatst verwerkt datum 1..1

Het <laatstVerwerkt> geeft aan tot en met welke datum/tijd de aanleveringen voor dit doel nog wel verwerkt zijn.

Te ontvlechten doel STOP identificatie 1..1

Geeft aan dat er publicaties/revisies zijn voor een of meer doelen die bijgedragen hebben aan de instrumentversie(s) voor de inwerkingtredingsdoelen, terwijl die doel(en) niet als basisversie-doel voorkomen.

NogTeVerwerken
Zie ook Actuele toestanden (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Laatst bekend datum 1..1

Het <laatstBekend> geeft aan op welke datum/tijd de meest recente aanlevering voor dit doel is ontvangen die nog verwerkt moet worden.

Te verwerken doel STOP identificatie 1..1

Geeft aan dat er publicaties/revisies zijn voor een of meer doelen met wijzigingen die nog verwerkt moeten worden in de laatst uitgewisselde regelingversie.

Laatst verwerkt datum 1..1

Het <laatstVerwerkt> geeft aan tot en met welke datum/tijd de aanleveringen voor dit doel nog wel verwerkt zijn.

OnvolledigeVersie
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Instrumentversie STOP identificatie 1..1

De identificatie van de instrumentversie (zoals door de bronhouder gegeven is) die opgesteld is/wordt voor de opgegeven doelen.

Te presenteren als
Beschrijving
Tijdreisfilter
Definitie

Het <Tijdreisfilter> beschrijft welke toestanden en welke tijdassen zijn opgenomen in de module <CompleteToestanden>. Afhankelijk van het cons:soortTijdreis zijn niet alle <Toestanden> aanwezig. Welke tijdassen aanwezig zijn naast <juridischWerkendVanaf> wordt expliciet opgenomen.

Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Soort tijdreis uri 1..1

Het <soortTijdreis> geeft aan welke tijdreis informatie aanwezig is in deze module.

Datum ontvangen op is aanwezig boolean 1..1
Datum bekend op is aanwezig boolean 1..1
Datum geldig van is aanwezig boolean 1..1
Tijdreisindex
Definitie

De <Tijdreisindex> bevat alle voorkomende datum-combinaties uit het cons:Tijdreisfilter met voor die datum-combinatie een verwijzing naar zowel een cons:ToestandIdentificatie als naar de bijbehorende cons:ToestandInhoud met de juiste instrumentversie.

Tijdreistupel
Definitie

De <Tijdreistupel> bevat voor één datum-combinatie de verwijzing naar de Toestand via cons:toestandId alsook naar de bijbehorende instrumentversie (of aanwijzing hoe de correcte instrumentversie samen te stellen) via cons:inhoudId.

Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Ontvangen op datum 0..1

Ontvangen op geeft aan sinds welk moment het STOP-gebruikend systeem kennis heeft van bepaalde informatie en die informatie ook kan en mag verstrekken.

Bekend op datum 0..1

Bekend op is de datum waarop eenieder kennis kon hebben van bepaalde informatie. Dat kan het geval zijn omdat de informatie via een (officiële) publicatie is verspreid, maar het kan ook zijn dat de informatie via andere kanalen publiek is gemaakt.

Juridisch werkend vanaf datum 1..1

De tijdstempel geeft aan wanneer de wijziging van de regelgeving geassocieerd met het doel voor het eerst juridisch werkend wordt. Bij nieuwe regelgeving of bij wijzigingen van regelgeving wordt dit ook wel de inwerkingtredingsdatum genoemd. Als het doel (mede) geassocieerd is met een intrekking van een regeling geeft de tijdstempel het moment van intrekking.

Geldig vanaf datum 0..1

de startdatum van de geldigheid van de informatie.

Toestand identificatie
Definitie

Een identificatie van één toestand

Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Toestand identificatie int 1..1

Een identificatie van één toestand

FRBRExpression STOP identificatie 1..1

De identificatie van een Expression (entiteit) volgens de naamgevingsconventie.

Inwerkingtredingsdoel STOP identificatie 0..*

Doel waarvan de inwerkingtreding de reden is dat deze toestand is ontstaan.

Toestand inhoud
Definitie

Een verwijzing naar een regelingversie, of als deze niet beschikbaar is, een beschrijving hoe deze samen te stellen. Of een aanduiding dat de regeling niet in werking is.

Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Inhoud identificatie int 1..1