Structuur van een tekstmodel

Figuur 1. Structuur van een tekstmodel
Publicatieblad (entiteit)Instrument-element (entiteit)Inhoud-element (entiteit)Tekstelement (entiteit)Structuurelement (entiteit)
Figuur 2. Verwijzen naar tekst
Soort referentie (entiteit)Tekstreferentie (entiteit)

Elementen

Inhoud-element
Specialisatie van Tekstelement (entiteit)
Generalisatie van Aanhef (entiteit), Artikel (entiteit), Artikel met leden (entiteit), Artikel zonder leden (entiteit), Beschrijving correctie (entiteit), BesluitMutatie (entiteit), Divisietekst (entiteit), RegelingMutatie (entiteit), Regelingopschrift (entiteit), Sluiting (entiteit)
Zie ook Toelichtingrelaties voor een besluit (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een regeling (onderwerp)
Instrument-element
Beschrijving
Publicatieblad
Beschrijving
Structuurelement
Specialisatie van Objectversie (entiteit), Tekstelement (entiteit)
Generalisatie van Afdeling (entiteit), Algemene toelichting (entiteit), Artikelgewijze toelichting (entiteit), Bijlage (entiteit), Bijlage (entiteit), Boek (entiteit), Deel (entiteit), Divisie (entiteit), Hoofdstuk (entiteit), Lichaam (entiteit), Lichaam (entiteit), Lichaam (entiteit), Motivering (entiteit), Paragraaf (entiteit), Titel (entiteit), Toelichting (entiteit), Vrijetekststructuur (entiteit), Wijzigbijlage (entiteit)
Zie ook Artikelstructuur (onderwerp), Tijdelijk regelingdeel (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een besluit (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een regeling (onderwerp)
Tekstelement
Generalisatie van Aanhef (entiteit), Afdeling (entiteit), Algemene toelichting (entiteit), Artikel (entiteit), Artikel met leden (entiteit), Artikel zonder leden (entiteit), Artikelgewijze toelichting (entiteit), Beschrijving correctie (entiteit), BesluitMutatie (entiteit), Bijlage (entiteit), Bijlage (entiteit), Boek (entiteit), Deel (entiteit), Divisie (entiteit), Divisietekst (entiteit), Hoofdstuk (entiteit), Inhoud-element (entiteit), Lichaam (entiteit), Lichaam (entiteit), Lichaam (entiteit), Motivering (entiteit), Paragraaf (entiteit), RegelingMutatie (entiteit), Regelingopschrift (entiteit), Sluiting (entiteit), Structuurelement (entiteit), Titel (entiteit), Toelichting (entiteit), Vrijetekststructuur (entiteit), Wijzigbijlage (entiteit)
Zie ook Status gerechtelijke procedure (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een besluit (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een regeling (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
wId string 1..1

Het wId van een tekstelement is een identificatie van een onderdeel van de tekst, gebaseerd op de inhoud van de tekst.

eId string 1..1

Het eId van een tekstelement is een identificatie van een onderdeel van de tekst, gebaseerd op de positie van het onderdeel binnen de tekst.

Tekstreferentie
Definitie

Een verwijzing naar een elders gepubliceerde tekst of tekstonderdeel, middels een verplichte URI, een verplicht label en optioneel de eId van het tekstonderdeel. De Tekstreferentie kan dynamisch naar een Work of statisch naar een Expression verwijzen.

Zie ook Metadata (onderwerp), Metadata (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
URI STOP identificatie (entiteit) 1..1

De identificatie van het doel van de verwijzing.

Label string 1..1

De mensleesbare naam, titel en/of korte tekst die geassocieerd is met de data:uri waarnaar verwezen wordt

Soort referentie Soort referentie (entiteit) 1..1

De notatiewijze van een verwijzing; dat wil zeggen een typering van de manier waarop het doel van de verwijzing naar een ander resource (document, regeling, informatieobject) is gecodeerd. Dit geeft een hint hoe de identificatie van het doel in URI (eigenschap van Tekstreferentie) verwerkt kan worden.

Enumeraties

Soort referentie
Definitie

De notatiewijze van een verwijzing; dat wil zeggen een typering van de manier waarop het doel van de verwijzing naar een ander resource (document, regeling, informatieobject) is gecodeerd. Dit geeft een hint hoe de identificatie van het doel in URI (eigenschap van Tekstreferentie) verwerkt kan worden.

Zie ook Metadata (onderwerp), Metadata (onderwerp)
Waarden Beschrijving
AKN identificatie

verwijzing naar een regeling of informatieobject middels een AKN identifier.

Juriconnect identificatie

verwijzing naar een regeling middels een juriconnect-identifier (JCI), volgens de JuriConnect standaard . Te gebruiken voor verwijzingen naar regelgeving die niet volgens STOP is gecodeerd en geen gebruik maakt van de AKN-identificatie-standaard. JCI-identifiers worden gebruikt https://wetten.overheid.nl/; daar kunnen ook de juiste JCI-identifiers bij bestaande wet- en regelgeving worden opgezocht.

URL

verwijzing naar een resource middels een URL.