Regeling en regelingversie

Begripsrelaties voor een regeling (diagram)Status gerechtelijke procedure (diagram)Toelichtingsrelaties voor een regeling (diagram)Metadata van een regeling (diagram)Te consolideren informatieobject (entiteit)Informatieobjectversie (entiteit)Regeling (entiteit)Regelingtekst (diagram)Metadata van een regeling (diagram)Expression identificatie (entiteit)Regelingversie (entiteit)

Elementen

Expression identificatie
Definitie

De identificatie voor een FRBR Expression.

Specialisatie van Instrumentversie informatie (entiteit), Module (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Besluit en besluitversie (onderwerp), Geo-informatieobject (onderwerp), Identificatie (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Kennisgeving (onderwerp), Mededeling (onderwerp), Objectgericht modelleren (onderwerp), Officiële-publicatieversie (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp), Rectificatie (onderwerp), Revisies (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
FRBRExpression STOP identificatie (entiteit) 1..1

De identificatie van een Expression (entiteit) volgens de naamgevingsconventie.

Informatieobjectversie
Definitie

Een versie van een Informatieobject (entiteit)

Specialisatie van Expression (entiteit), Instrumentversie (entiteit)
Zie ook Actuele toestanden (onderwerp), Besluit en besluitversie (onderwerp), Consolidatie-informatie (onderwerp), GML bestand (onderwerp), Geo-informatieobject (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Juridisch geborgde bronobjecten (onderwerp), Metadata (onderwerp), Metadata (onderwerp), Officiële publicaties (onderwerp), PDF-document (onderwerp), Rectificatie (onderwerp), Revisies (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een besluit (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een regeling (onderwerp)
Regeling
Definitie

Een Regeling beschrijft algemeen geldende voorschriften die vastgesteld worden via een besluit van algemene strekking. In STOP wordt het begrip Regeling ook gebruikt voor visies en andere documenten die voor eenieder toegankelijk zijn, voorschriften of beleidsregels bevat en waarvan een geconsolideerde versie wordt bijgehouden.

Naast een besluit van algemene strekking kent de AWB ook nog een beschikking: een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan. Deze zijn gericht aan een beperkte groep belanghebbenden. De voorschriften die daarin worden vastgesteld worden in STOP niet als een Regeling gezien.

Specialisatie van Instrument (entiteit), Work (entiteit)
Zie ook Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Metadata (onderwerp), Revisies (onderwerp), Toepassingsgebied (onderwerp)
Regelingversie
Beschrijving

Versie van een Regeling (entiteit)

Specialisatie van Expression (entiteit), Instrumentversie (entiteit)
Zie ook Metadata (onderwerp), Revisies (onderwerp)
Te consolideren informatieobject
Definitie

Een te consolideren informatieobject is een Juridisch informatieobject (entiteit) dat gebruikt wordt om aspecten van een juridische of beleidsregel vast te leggen, bijvoorbeeld het Werkingsgebied van een regel. Het wordt niet alleen bekendgemaakt tegelijk met het besluit, maar wordt na inwerkingtreding van het besluit ook in geconsolideerde vorm beschikbaar gesteld.

Specialisatie van Informatieobject (entiteit), Instrument (entiteit), Juridisch informatieobject (entiteit), Work (entiteit)
Generalisatie van Geo-informatieobject (GIO) (entiteit)
Zie ook Besluit en besluitversie (onderwerp), Consolidatie-informatie (onderwerp), Geo-informatieobject (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een regeling (onderwerp)