Besluittekst

Figuur 1. Besluit compact
Kop (entiteit)Lichaam (entiteit)Toelichting (entiteit)Regeling compact (tekst) (entiteit)Regeling met vrijetekststructuur (entiteit)Tijdelijk regelingdeel (tekst) (entiteit)RegelingMutatie (entiteit)Sluiting (entiteit)Aanhef (entiteit)Regelingopschrift (entiteit)Wijzigbijlage (entiteit)Bijlage (entiteit)Motivering (entiteit)Besluit compact (entiteit)
Figuur 2. Besluit klassiek
Toelichting (entiteit)Besluit klassiek (entiteit)Sluiting (entiteit)Aanhef (entiteit)Bijlage (entiteit)Lichaam (entiteit)Regelingopschrift (entiteit)Regeling klassiek (tekst) (entiteit)

Elementen

Aanhef
Definitie

De tekst:Aanhef bevat het blok tekst aan het begin van een regeling of besluit.

Specialisatie van Inhoud-element (entiteit), Tekstelement (entiteit)
Zie ook Regeling met artikelstructuur (onderwerp)
Besluit compact
Definitie

Het tekstonderdeel tekst:BesluitCompact is het root-element voor een besluit in het zogenaamde "compacte model".

Besluit klassiek
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:BesluitKlassiek> is een root-element voor een besluit volgens klassieke regels.

Specialisatie van Instrument (entiteit), Work (entiteit)
Bijlage
Definitie

De Bijlage bevat een in volgens STOP gecodeerde bijlage als onderdeel van een regeling of een besluit.

Specialisatie van Objectversie (entiteit), Structuurelement (entiteit), Tekstelement (entiteit), Vrijetekststructuur (entiteit)
Bijlage
Definitie

De Bijlage bevat een in volgens STOP gecodeerde bijlage als onderdeel van een regeling of een besluit.

Specialisatie van Objectversie (entiteit), Structuurelement (entiteit), Tekstelement (entiteit), Vrijetekststructuur (entiteit)
Zie ook Regeling met artikelstructuur (onderwerp), Regeling met vrijetekststructuur (onderwerp), Tijdelijk regelingdeel (onderwerp)
Kop
Beschrijving
Lichaam
Specialisatie van Artikelstructuur (entiteit)
Zie ook Regeling met artikelstructuur (onderwerp), Tijdelijk regelingdeel (onderwerp)
Motivering
Definitie

De Motivering bevat de vaststellingsdocumenten en de motivering van het besluit. Deze wordt niet overgenomen in de geconsolideerde tekst van de regeling.

Specialisatie van Objectversie (entiteit), Structuurelement (entiteit), Tekstelement (entiteit), Vrijetekststructuur (entiteit)
Regeling compact (tekst)
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:RegelingCompact> is het root-element voor een regeling met een compact model.

Specialisatie van Hoofdregeling (tekst) (entiteit), Module (entiteit), Regeling (tekst) (entiteit), Regeling met artikelstructuur (entiteit)
Zie ook Regeling met artikelstructuur (onderwerp), Regelingtekst (onderwerp)
Regeling klassiek (tekst)
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:RegelingKlassiek> is het root-element voor een regeling volgens het klassieke model.

Specialisatie van Hoofdregeling (tekst) (entiteit), Module (entiteit), Regeling (tekst) (entiteit), Regeling met artikelstructuur (entiteit)
Zie ook Regeling met artikelstructuur (onderwerp), Regelingtekst (onderwerp)
Regeling met vrijetekststructuur
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:RegelingVrijetekst> is het root-element voor regelingen met een vrije tekststructuur.

Specialisatie van Module (entiteit), Regeling (tekst) (entiteit)
Zie ook Regeling met vrijetekststructuur (onderwerp), Regelingtekst (onderwerp)
RegelingMutatie
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:RegelingMutatie> bevat de wijzigingen van een RegelingVersie (in @was) naar een nieuwe RegelingVersie (in @wordt).

Specialisatie van Inhoud-element (entiteit), Tekstelement (entiteit)
Zie ook Revisies (onderwerp), Tekstmodel (onderwerp)
Regelingopschrift
Definitie

Het element <tekst:RegelingOpschrift> bevat de intitulé (officiële titel) van een regeling, zie de Aanwijzingen voor de regelgeving aanwijzing § 4.1.

Om de STOP-tekstmodellen zo gelijk als mogelijk te houden, wordt de officiële titel van andere STOP-documenten zoals besluiten, kennisgevingen, mededelingen en rectificaties ook als <RegelingOpschrift> gemodelleerd.

Specialisatie van Inhoud-element (entiteit), Tekstelement (entiteit)
Zie ook Regeling met artikelstructuur (onderwerp), Regeling met vrijetekststructuur (onderwerp), Tijdelijk regelingdeel (onderwerp)
Sluiting
Specialisatie van Inhoud-element (entiteit), Tekstelement (entiteit)
Zie ook Regeling met artikelstructuur (onderwerp)
Tijdelijk regelingdeel (tekst)
Definitie

Het element <tekst:RegelingTijdelijkdeel> is het root-element voor het voorbereidingsbesluit en nodig is om overgangsrecht/parallelle geldigheid te faciliteren.

Specialisatie van Module (entiteit), Regeling (tekst) (entiteit), Regeling met artikelstructuur (entiteit)
Zie ook Regeling met artikelstructuur (onderwerp), Regelingtekst (onderwerp), Tijdelijk regelingdeel (onderwerp)
Toelichting
Specialisatie van Objectversie (entiteit), Structuurelement (entiteit), Tekstelement (entiteit), Vrijetekststructuur (entiteit)
Wijzigbijlage
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:WijzigBijlage> bevat alle wijzigingen voor een versie van een regeling, of een nieuwe regeling in z'n geheel.

Specialisatie van Objectversie (entiteit), Structuurelement (entiteit), Tekstelement (entiteit)