Artikelstructuur

Artikelstructuur (entiteit)Lid (entiteit)Artikel met leden (entiteit)Artikel zonder leden (entiteit)Objectversie (entiteit)Artikel (entiteit)Structuurelement (entiteit)Titel (entiteit)Afdeling (entiteit)Deel (entiteit)Hoofdstuk (entiteit)Boek (entiteit)Paragraaf (entiteit)

Elementen

Afdeling
Definitie

Het tekstonderdeel tekst:Afdeling wordt gebruikt voor de onderverdeling van een regeling volgens Aanwijzingen voor de regelgeving aanwijzing 3.56.

Specialisatie van Objectversie (entiteit), Structuurelement (entiteit), Tekstelement (entiteit)
Artikel
Definitie

Het onderdeel tekst:Artikel bevat regeltekst in het geval van Artikelstructuur (zie ook Aanwijzingen voor de regelgeving aanwijzing 3.54 lid 1): Het lichaam van een regeling wordt vervat in een of meer artikelen.

Specialisatie van Inhoud-element (entiteit), Objectversie (entiteit), Tekstelement (entiteit)
Generalisatie van Artikel met leden (entiteit), Artikel zonder leden (entiteit)
Zie ook Tijdelijk regelingdeel (onderwerp)
Artikel met leden
Definitie

Het onderdeel tekst:Artikel bevat regeltekst in het geval van Artikelstructuur (zie ook Aanwijzingen voor de regelgeving aanwijzing 3.54 lid 1): Het lichaam van een regeling wordt vervat in een of meer artikelen.

Specialisatie van Artikel (entiteit), Inhoud-element (entiteit), Objectversie (entiteit), Tekstelement (entiteit)
Artikel zonder leden
Specialisatie van Artikel (entiteit), Inhoud-element (entiteit), Objectversie (entiteit), Tekstelement (entiteit)
Artikelstructuur
Generalisatie van Lichaam (entiteit)
Boek
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:Boek> wordt gebruikt voor de onderverdeling van een regeling (zie ook Aanwijzingen voor de regelgeving aanwijzing 3.56).

Specialisatie van Objectversie (entiteit), Structuurelement (entiteit), Tekstelement (entiteit)
Deel
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:Deel> wordt gebruikt voor de onderverdeling van een regeling (zie ook Aanwijzingen voor de regelgeving aanwijzing 3.56).

Specialisatie van Objectversie (entiteit), Structuurelement (entiteit), Tekstelement (entiteit)
Hoofdstuk
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:Hoofdstuk> wordt gebruikt voor de onderverdeling van een regeling (zie ook Aanwijzingen voor de regelgeving aanwijzing 3.56).

Specialisatie van Objectversie (entiteit), Structuurelement (entiteit), Tekstelement (entiteit)
Lid
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:Lid> bevat regeltekst en is een onderverdeling van het element <tekst:Artikel> (zie ook Aanwijzingen voor de regelgeving aanwijzing 3.58).

Objectversie
Generalisatie van Afdeling (entiteit), Algemene toelichting (entiteit), Artikel (entiteit), Artikel met leden (entiteit), Artikel zonder leden (entiteit), Artikelgewijze toelichting (entiteit), Bijlage (entiteit), Bijlage (entiteit), Boek (entiteit), Deel (entiteit), Divisie (entiteit), Divisietekst (entiteit), Hoofdstuk (entiteit), Lichaam (entiteit), Lichaam (entiteit), Lichaam (entiteit), Motivering (entiteit), Paragraaf (entiteit), Structuurelement (entiteit), Titel (entiteit), Toelichting (entiteit), Vrijetekststructuur (entiteit), Wijzigbijlage (entiteit)
Zie ook Historie van een object (onderwerp), Objectgericht modelleren (onderwerp), Objectgericht muteren (onderwerp), Vrijetekststructuur (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
wId string 1..1
Paragraaf
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:Paragraaf> wordt gebruikt voor de onderverdeling van een regeling (zie ook Aanwijzingen voor de regelgeving aanwijzing 3.56). In aanvulling op de AvdR staat het schema een verdere onderverdeling van Paragraaf toe in tekst:Subparagraaf en tekst:Subsubparagraaf met daarbinnen de artikelen.

Specialisatie van Objectversie (entiteit), Structuurelement (entiteit), Tekstelement (entiteit)
Structuurelement
Specialisatie van Objectversie (entiteit), Tekstelement (entiteit)
Generalisatie van Afdeling (entiteit), Algemene toelichting (entiteit), Artikelgewijze toelichting (entiteit), Bijlage (entiteit), Bijlage (entiteit), Boek (entiteit), Deel (entiteit), Divisie (entiteit), Hoofdstuk (entiteit), Lichaam (entiteit), Lichaam (entiteit), Lichaam (entiteit), Motivering (entiteit), Paragraaf (entiteit), Titel (entiteit), Toelichting (entiteit), Vrijetekststructuur (entiteit), Wijzigbijlage (entiteit)
Zie ook Structuur van een tekstmodel (onderwerp), Tijdelijk regelingdeel (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een besluit (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een regeling (onderwerp)
Titel
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:Titel> wordt gebruikt voor de onderverdeling van een regeling (zie ook Aanwijzingen voor de regelgeving aanwijzing 3.56).

Specialisatie van Objectversie (entiteit), Structuurelement (entiteit), Tekstelement (entiteit)