Toepassingsgebied

Consolidatie van instrument (entiteit)Informatieobject (entiteit)Regeling (entiteit)Ontwerpbesluit (entiteit)Besluit (entiteit)Soort = Terinzagelegging (entiteit)Soort = Rectificatie (entiteit)Publicatieblad (entiteit)Soort = Kennisgeving (entiteit)Soort = Bekendmaking (entiteit)Officiële publicatie (entiteit)

Elementen

Besluit
Definitie

Een Besluit beschrijft de vaststelling of wijziging van (de geldigheid van) een regeling of informatieobject.

Specialisatie van Instrument (entiteit), Work (entiteit)
Generalisatie van Ontwerpbesluit (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Besluit en besluitversie (onderwerp), Consolidatie-informatie (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Metadata (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp), Proefversies voor een besluit (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een besluit (onderwerp)
Consolidatie van instrument
Beschrijving

Sommige instrumenten kunnen geconsolideerd worden, dat wil zeggen: door juridische besluiten of van rechtswege krijgen versies van dat instrument een juridische geldigheid. De bepaling van de juridische geldigheid verloopt via de Consolidatie van een instrument. De geldigheid is altijd met het Instrument geassocieerd, en niet met een specifieke versie van het instrument. De versie van de consolidatie van het instrument zoals dat op een bepaald moment in de tijd geldig is, wordt Toestand genoemd.

Specialisatie van Work (entiteit)
Zie ook Consolidatie van een instrument (onderwerp), Juridische verantwoording (onderwerp)
Informatieobject
Definitie
Met informatieobject wordt in de STOP standaard bedoeld:
  1. Een document (tekst met eventueel afbeeldingen) die niet volgens de STOP standaard is geserialiseerd maar op een andere manier die is toegestaan in de Bekendmakingswet en bijbehorende regelingen; of
  2. Een op zichzelf staand geheel van gegevens, zoals een lijst, een register, een geometrie of een database. Het is machineleesbare informatie die niet direct door mensen gelezen kan worden, maar die met algemene beschikbare software te lezen is.
Specialisatie van Instrument (entiteit), Work (entiteit)
Generalisatie van Alleen bekend te maken informatieobject (entiteit), Geo-informatieobject (GIO) (entiteit), Informatief informatieobject (entiteit), Juridisch informatieobject (entiteit), Te consolideren informatieobject (entiteit)
Zie ook Geo-informatieobject (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Metadata (onderwerp), PDF-document (onderwerp), Revisies (onderwerp), Symbolisatie (onderwerp)
Officiële publicatie
Definitie

de bekendmaking in een officieel publicatieblad, zie officiële publicatie.

Specialisatie van Instrument (entiteit), Work (entiteit)
Generalisatie van Soort = Bekendmaking (entiteit), Soort = Kennisgeving (entiteit), Soort = Mededeling (entiteit), Soort = Rectificatie (entiteit), Soort = Terinzagelegging (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Kennisgeving (onderwerp), Mededeling (onderwerp), Officiële publicaties (onderwerp), Officiële-publicatieversie (onderwerp), Rectificatie (onderwerp)
Ontwerpbesluit
Specialisatie van Besluit (entiteit), Instrument (entiteit), Work (entiteit)
Zie ook Metadata (onderwerp)
Publicatieblad
Definitie

Een van de bekendmakingsbladen waarin de officiële publicaties bekend gemaakt worden.

Zie ook Officiële publicaties (onderwerp)
Regeling
Definitie

Een Regeling beschrijft algemeen geldende voorschriften die vastgesteld worden via een besluit van algemene strekking. In STOP wordt het begrip Regeling ook gebruikt voor visies en andere documenten die voor eenieder toegankelijk zijn, voorschriften of beleidsregels bevat en waarvan een geconsolideerde versie wordt bijgehouden.

Naast een besluit van algemene strekking kent de AWB ook nog een beschikking: een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan. Deze zijn gericht aan een beperkte groep belanghebbenden. De voorschriften die daarin worden vastgesteld worden in STOP niet als een Regeling gezien.

Specialisatie van Instrument (entiteit), Work (entiteit)
Zie ook Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Metadata (onderwerp), Regeling en regelingversie (onderwerp), Revisies (onderwerp)
Soort = Bekendmaking
Definitie

Publicatie van een bekendmaking

Beschrijving

De officiële publicatie van een bekendmaking wordt als een algemene officiële publicatie gemodelleerd. Het verschil met andere officiële publicaties blijkt uit Soort publicatie als onderdeel van de Metadata officiële publicatie (entiteit).

Specialisatie van Instrument (entiteit), Officiële publicatie (entiteit), Work (entiteit)
Zie ook Officiële publicaties (onderwerp)
Soort = Kennisgeving
Definitie

Publicatie van een kennisgeving

Beschrijving

De officiële publicatie van een kennisgeving wordt als een algemene officiële publicatie gemodelleerd. Het verschil met andere officiële publicaties blijkt uit Soort publicatie als onderdeel van de Metadata officiële publicatie (entiteit).

Specialisatie van Instrument (entiteit), Officiële publicatie (entiteit), Work (entiteit)
Zie ook Officiële publicaties (onderwerp)
Soort = Rectificatie
Definitie

Publicatie van een rectificatie

Beschrijving

De officiële publicatie van een rectificatie wordt als een algemene officiële publicatie gemodelleerd. Het verschil met andere officiële publicaties blijkt uit Soort publicatie als onderdeel van de Metadata officiële publicatie (entiteit).

Specialisatie van Instrument (entiteit), Officiële publicatie (entiteit), Work (entiteit)
Zie ook Officiële publicaties (onderwerp)
Soort = Terinzagelegging
Definitie

Publicatie van een terinzagelegging

Beschrijving

De officiële publicatie van een terinzagelegging wordt als een algemene officiële publicatie gemodelleerd. Het verschil met andere officiële publicaties blijkt uit Soort publicatie als onderdeel van de Metadata officiële publicatie (entiteit).

Specialisatie van Instrument (entiteit), Officiële publicatie (entiteit), Work (entiteit)
Zie ook Officiële publicaties (onderwerp)