Importeren van een uitwisselpakket

In de pakbon is bij een <Module> alles opgenomen dat nodig is om te weten hoe een STOP-module gelezen moet worden. De <localName> en namespace identificeren de STOP-module. De <schemaversie> geeft aan welke IMOP-versie gebruikt is voor de XML-serialisatie. Aan de hand van deze drie gegevens is uit het cumulatief versieoverzicht af te leiden welk schema en welke schematrons gebruikt moeten worden om de XML te valideren.

De XML-serisalisatie van de pakbon zelf is voor alle versies van IMOP gelijk. Hiervoor is bewust gekozen om het importeren mogelijk te maken van informatie die gemaakt is op basis van verschillende IMOP-versies. Er zijn drie scenario's.

Uitwisselpakket gemaakt met:Beschrijving

de geïmplementeerde IMOP-versie

De te importeren informatie is gemaakt met dezelfde IMOP-versie als geïmplementeerd in de software die de import uitvoert. De software kan het versieoverzicht (versie.xml) van de geïmplementeerde IMOP-versie gebruiken om de modules in te lezen.

een eerdere IMOP-versie

De te importeren informatie is gemaakt met een eerdere IMOP-versie dan geÏmplementeerd in de software. De software kan het cumulatieve versieoverzicht (versiescompleet.xml) van de geïmplementeerde IMOP-versie gebruiken. Als daarin staat dat de XML serialisatie van de module van de eerdere versie gelijk is aan die van de geïmplementeerde versie, dan kan de software de module zonder meer inlezen.

Als dat niet zo is, dan staat in het versieoverzicht aangegeven welk schema en welke schematrons uit een eerdere IMOP-versie gebruikt moeten worden om de module te valideren. Mogelijk is er ook een transformatie vermeld die op de module toegepast kan worden om de module naar de geïmplementeerde IMOP-versie te converteren.

een latere IMOP-versie

De te importeren informatie is gemaakt met een latere IMOP-versie dan geïmplementeerd in de software.

Als de module (de combinatie localName en namespace) niet in de geïmplementeerde IMOP-versie voorkomt, dan zal de software niet in staat zijn de informatie te importeren; de module kan genegeerd worden.

Als de software de module wel kent, dan kan het actuele cumulatieve versieoverzicht van internet gedownload worden. Als daarin staat dat de XML serialisatie van de module van de latere versie gelijk is aan die van de geïmplementeerde versie, dan kan de software de module zonder meer inlezen.

Als dat niet zo is, dan staat in het versieoverzicht mogelijk een transformatie vermeld die op de module toegepast kan worden om de module naar de geïmplementeerde IMOP-versie te converteren. De software kan ervoor kiezen de module te valideren tegen schema en schematrons van een latere IMOP-versie (die ook op het internet gepubliceerd zijn) en daarna de transformatie van het internet te downloaden om de module te converteren. Is er geen transformatie vermeld, dan kan de software de module niet inlezen.