Standaard Officiële Publicaties

Dit is de documentatie van versie 1.3.0 van de Standaard Officiële Publicaties (STOP) die is gepubliceerd op 07-01-2022. De documentatie bestaat uit vier delen:

Wijzigingsoverzicht

Een overzicht van de wijzigingen die in deze STOP-versie zijn aangebracht ten opzichte van eerdere STOP-versies, en wijzigingen in de bijbehorende documentatie zijn aangebracht ten opzichte van eerdere documentatie-versies.

Leeswijzers

Een beschrijving per onderwerp uit de standaard, waarin aangeven is welke delen van het informatiemodel en/of de technische documentatie op dat onderwerp betrekking hebben, of hoe de standaard toegepast kan worden.

Informatiemodel

Een beschrijving van de informatie die onderdeel is van de standaard. Een export van het model is te vinden op Gitlab.

Bedrijfsregels

Een opsomming van de bedrijfsregels die van toepassing zijn voor de informatie. Naast deze bedrijfsregels worden soms in de documentatie aanvullende conformiteitsregels beschreven. De bedrijfsregels uit de opsomming worden expliciet benoemd omdat ze te valideren zijn tijdens of na de uitwisseling van informatie.