Introductie

Dit is de documentatie van versie 1.3.0 van de Standaard Officiële Publicaties die is gepubliceerd op 07-01-2022.

Documentatie

De documentatie bestaat uit de Standaard Officiële Publicaties (STOP) zelf en de implementatie van de standaard in het Implementatiemodel Officiële Publicaties (IMOP) in XML. Met daarnaast een korte toelichting over de standaard en de begrippenlijst.

Standaard Officiële Publicaties

Beschrijft de standaard in tekst en als informatiemodel:

Wijzigingsoverzicht STOP

Bevat een overzicht van de wijzigingen in de STOP-standaard en de documentatie ten opzichte van eerdere STOP-versies.

Leeswijzers

Een beschrijving per onderwerp uit de standaard, waarin aangeven is welke delen van het informatiemodel en/of de technische documentatie op dat onderwerp betrekking hebben, of hoe de standaard toegepast kan worden.

Informatiemodel

Een beschrijving van de informatie die onderdeel is van de standaard. Een export van het model is te vinden op Gitlab.

Bedrijfsregels

Opsomming van de bedrijfsregels die van toepassing zijn binnen de standaard.

Implementatiemodel Officiële Publicaties

Beschrijving van de standaard in XML-schema's en Schematrons

Wijzigingsoverzicht IMOP

Bevat een overzicht van de wijzigingen in het implementatiemodel: de XML schema's en de schematrons ten opzichte van eerdere versies.

XML-serialisatie

Beschrijft de wijze waarop STOP informatie in XML-documenten wordt uitgewisseld.

Uitwisselpakket

IMOP kent een manier om STOP-modules op een standaard manier te verpakken in een gecomprimeerd bestand.

Gebruik van IMOP

Toelichting op het toepassen van de XML-schema's en schematrons

Schemadocumentatie

De documentatie van de technische implementatie van de standaard in XML schema's. De schema's zelf zijn te vinden op Gitlab.

Daarnaast zijn beschikbaar op Gitlab Waardelijsten en implementatie Voorbeelden.

Relatie met LVBB

STOP wordt gebruikt door de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (LVBB). Het bronhouderkoppelvlak van de LVBB is elders gedocumenteerd. Het bronhouderkoppelvlak houdt ook rekening met domein-specifieke afspraken en informatie die gebruikt maakt van STOP maar die in andere standaarden is vastgelegd:

Ondersteuning

Een beschrijving van de manier waarop de standaard ondersteund wordt is te vinden bij Ondersteuning.