Wijzigingsoverzicht

Wijzigingshistorie

Een aanpassing in de schema's, schematrons en/of transformaties leidt tot een nieuwe versie van het implementatiemodel en bijbehorende documentatie. De documentatie kan worden bijgewerkt zonder dat het versienummer van het implementatiemodel wijzigt.

Op deze pagina staan de wijzigingen beschreven voor IMOP 1.3.0. Wijzigingen in eerdere versies van het informatiemodel staan beschreven in het eerder gepubliceerde wijzigingsoverzicht van versie 1.2.0. Wijzigingen in de standaard (STOP) zijn apart beschreven.

Implementatiemodel

Uitleverdatum 07-01-2022

Wijzigingen in 1.3.0 t.o.v. 1.2.0:

 • Module tekst:Tekstrevisie toegevoegd om wijzigingen in de geconsolideerde regeling aan te kunnen leveren. Bijvoorbeeld om een uitspraak van de rechter te verwerken of samenloop op te lossen.

 • Juridische verantwoording:

 • Overzicht STOP-modules uitgebreid met overzichten van

  • Modules voor aanpassen van de geconsolideerde regeling

  • Modules voor aanpassen van het geconsolideerde GIO.

Wijzigingen in 1.3.0 t.o.v. 1.3.0-rc:

 • Correctie schemawijziging issue #198: Attribuut @wat is verplicht op tekst:VervangKop en niet element tekst:Wat.

 • Nieuwe bedrijfsregel STOP0086 toegevoegd die valideert of renvooi-mutatieacties ook daadwerkelijk een renvooimarkering bevatten.

 • Overbodige bedrijfsregel STOP0059 verwijderd. De regel dat een Artikel na de Kop altijd minstens één element bevat wordt al door het imop-tekst-schema gehandhaafd.

Schemadocumentatie

Uitleverdatum 07-01-2022

Wijzigingen in 1.3.0 t.o.v. 1.2.0:

 • Documentatie voor nieuw element br:context toegevoegd. br:context geeft aan dat het betreffende br:Element alleen als deel van br:context is gedeclareerd.

Waardelijsten

Uitleverdatum 01-06-2022

Wijzigingen in 1.3.0 t.o.v. 1.2.0:

 • Aanpassingen in de waardelijst soortregeling wegens issue #206, nieuw toegevoegde termen:

  • Omgevingsplanregels uit projectbesluit

  • Voorbeschermingsregels Omgevingsplan

  • Voorbeschermingsregels Omgevingsverordening

Uitleverdatum 07-01-2022

Wijzigingen in 1.3.0 t.o.v. 1.2.0:

 • Aanpassingen in de waardelijst gemeenten naar aanleiding van de gemeentelijke herindelingen per 1 januari 2022:

  • Cuijk, Boxmeer, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis en Grave worden Land van Cuijk

  • Landerd en Uden worden Maashorst

  • Heerhugowaard en Langedijk worden Dijk en Waard

  • Beemster fuseert met Purmerend

  • per 24 maart 2022: fuseert Weesp met Amsterdam

 • Aanpassingen in de waardelijst onderwerp wegens issue #195

  • Vervallen termen:

   • werkgelegenheid

   • ziekte en arbeidsongeschiktheid (de eerste en tweede vervangen door: arbeidsongeschiktheid en werkloosheid)

   • subsidie

   • inkomensbeleid

   • financieel toezicht

   • dienstverlening

   • flora en fauna (hiervoor in de plaats moet de in versie 1.0 bestaande term "natuur- en landschapsbeheer” gebruikt worden)

  • Nieuw toegevoegde termen:

   • klimaatverandering

   • speciaal onderwijs

   • zorginstellingen

   • arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

 • Issue #183: TOOI vindplaatsen toegevoegd aan de STOP waardelijsten.

Gewijzigd in 1.3.0 t.o.v. 1.3.0-rc:

 • TOOI-URLs en labels aangepast voor procedurestappen:

  • Start beroepsprocedure

  • Schorsing

  • Opheffing schorsing

  • Einde beroepsprocedures

 • soortwork

  • Versieinformatie

Voorbeelden

Uitleverdatum 07-01-2022

Wijzigingen in 1.3.0 t.o.v. 1.2.0: