Waardelijsten

IMOP schrijft voor diverse XML-elementen het gebruik van voorgedefinieerde waardes voor. Deze zijn vooralsnog te vinden op Gitlab.

Doelstelling is om zo min mogelijk of eigenlijk geen eigen waardelijsten te gebruiken, maar te verwijzen naar een linked-data-catalogus. De waardelijsten waar STOP gebruik van maakt zijn afkomstig uit de linked-data-catalogus Thesaurus en Ontologie Open overheidsInformatie (TOOI). Het voornemen is om in release B van het LVBB bronhouderkoppelvlak volledig over te gaan naar het gebruik van de TOOI catalogus in plaats van de waardelijsten die met STOP worden meegeleverd. De STOP waardelijsten zullen dan verdwijnen.

Vooruitlopend daarop zijn bij de waardelijsten in STOP verwijzingen (vindplaats) opgenomen naar de corresponderende TOOI waardelijsten. Generieke waardelijsten binnen STOP (zoals gemeente.xml of onderwerp.xml) bevatten identifiers die gecodeerd zijn conform de TOOI methodiek. Waardelijsten die specifiek voor STOP zijn, te herkennen aan identifiers die beginnen met /join/id/stop/, zijn nu ook zoveel mogelijk voorzien van een vindplaats die verwijst naar de TOOI tegenhanger. De vindplaats is de waarde die gebruikt moet worden als het bronhouderkoppelvlak overschakelt op TOOI identifiers.

LET OP: Aan de gebruikte identifiers in de waardelijsten kan dus geen betekenis toegekend worden. Dat wil zeggen: het is niet de bedoeling om in plaats van de relatie tussen STOP identificatie en de TOOI vindplaats te "ontdekken" hoe de relatie in elkaar zit en softwarematig de een naar de ander te vertalen. Deze vertaling zal voor een aantal identifiers afwijkend zijn; een deel van de identifiers zal in de toekomst wijzigen door de overgang naar TOOI. De STOP waardelijsten moeten gelezen worden als een relatietabel.