Element gio:JuridischeBorgingVan

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/gio/
Definitie

Root element van de module met verwijzingen naar bronobjecten bij een GIO. Betreffende GIO bevat geometrieën en evt. aanvullende informatie zoals een norm, die afgeleid is uit genoemd(e) bronobject(en).

Informatie

Beperkingen

Zie voor de beperkingen aan het gebruik de documentatie van deze module.

Voorbeeld


   <JuridischeBorgingVan xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/gio/">
    <Object>
     <domein>http://www.geostandaarden.nl/imow/</domein>
     <domeinObjectID>nl.imow-gm0297.gebiedsaanwijzing.2019000006</domeinObjectID>
    </Object>
   </JuridischeBorgingVan>
Informatiemodel Juridische borging van (entiteit)
Diagram
Element gio:Object
Eigenschappen
content: complex
Kinderen Element gio:Object
Attributen
QName Type Use
schemaversie xs:token required