Basis van STOP

Deze leeswijzers beschrijven de processen waarvoor STOP is ontworpen en de mogelijkheden die STOP biedt. Doelgroep van deze leeswijzers zijn:

  • de eindgebruikers van software die informatie volgens STOP uitwisselt, waaronder planmakers en juristen

  • de softwareontwikkelaars van dergelijke software

De Basis van STOP bevat onderstaande leeswijzers:

Toepassingsgebied

Beschrijft voor welk domein STOP is ontworpen en welke processen ondersteund worden.

Geïntegreerd proces van bekendmaken en consolideren

Beschrijft het geïntegreerd proces van bekendmaken en consolideren dat is ontworpen voor het juridisch borgen van regelgeving en gerelateerde informatie op een manier die vergaand te automatiseren is.

Werkingsgebied volgens STOP/TPOD

Beschrijft hoe in STOP en TPODs een geografische begrenzing onderdeel gemaakt kan worden van een juridisch voorschrift of beleidsregel.

Voorbereidingsbesluit en tijdelijk regelingdeel

Beschrijft hoe STOP voorbereidingsbesluiten ondersteunt met tijdelijk regeldelen.