Tekstmuteren

Deze leeswijzer richt zich op tekstmuteren. Het beschrijft hoe wijzigingen van een was-versie t.o.v. een wordt-versie van een regeling binnen tekst:RegelingMutatie worden vastgelegd. Een tekst:RegelingMutatie wordt meegestuurd in een wijzigingsbesluit. Zie ook Besluit.

Mutatie-eenheden

1.0.4 ondersteunt het wijzigen van de onderstaande elementen (mutatie-eenheden).

Mutatie-eenheden Lichaam

Het tekst:Lichaam zelf is een mutatie-eenheid. Indien er ingrijpende structuurwijzigingen zijn in een regeling, kan er in uitzonderlijke gevallen besloten worden om het gehele lichaam te vervangen. NB. Voor een 'tekstplaatsing' wordt de volledige regeling als een nieuwe regeling aangeboden.

Binnen het lichaam kan afhankelijk van het tekstmodel (zie ook Regeling) een artikelsgewijze of een vrije tekststructuur gevolgd worden.

Artikelsgewijs

De kleinste mutatie-eenheid binnen een regeltekststructuur is een Artikel. Dit betekent dat bij de aanlevering van een wijzigingsbepaling in het Besluit, het artikel de kleinste container is waarin wijzigingen op een was-versie van een regeling kunnen worden doorgegeven. Als bijvoorbeeld van de 5 leden binnen een Artikel, 1 lid verandert, dan dient het gehele Artikel met renvooimarkering voor het gewijzigde lid te worden aangeleverd via de mutatieactie tekst:Vervang. Zie ook bepalen_wijzigingen_renvooi.

Mutatieacties

Een STOP mutatie-actie beschrijft hoe een mutatie-eenheid wijzigt (de was-versie t.o.v. de wordt-versie). In imop-tekst zijn de onderstaande mutatieacties beschikbaar. Een aanvullende uitleg met een voorbeeldfragment is te vinden in de beschrijving van de betreffende elementen.

MutatieactieBeschrijving
tekst:VervangDit element geeft aan welke mutatie-eenheid in een reeds bestaande regeling moet worden vervangen.
tekst:VervangKopDit element wordt gebruikt voor de wijziging van de tekstuele inhoud van de kop van een structuurelement. Deze mutatieactie wordt gebruikt, indien de inhoud van de mutatie-eenheid (buiten de kop) verder gelijk blijft.
tekst:VerwijderDit element geeft aan welke mutatie-eenheid uit een reeds bestaande regeling moet worden verwijderd.
tekst:VoegToeDit element wordt gebruikt voor het toevoegen van een mutatie-eenheid aan een reeds bestaande regeling.

De bovenstaande mutatieacties kunnen op verschillende niveau's worden toegevoegd. Voor het bepalen van het juiste niveau dienen een aantal business rules gevolgd te worden die gedocumenteerd zijn in de leeswijzer bepalen van wijzigingen en renvooi.